Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozciąganie jednoosiowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 261-268
PL W pracy przeanalizowano energetyczne modele oceny trwałości zmęczeniowej w jednoosiowym stanie naprężenia.
EN The paper contains analysis of the energy models for the fatigue life assessment under uniaxial stress state.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 269-276
PL W pracy dokonano weryfikacji energetycznego modelu oceny trwalości zmęczeniowej w jednoosiowym losowym i zmiennoamplitudowym stanie naprężenia.
EN The paper concerns verification of the energy model for fatigue life determination under the uniaxial random and variable-amplitude stress state.
3
86%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 11 601-604
PL Przedstawiono wyniki numeryczne dotyczące deterministycznego efektu skali w elementach betonowych o różnych wielkościach, poddanych jednoosiowemu rozciąganiu, jednoosiowemu ściskaniu i zginaniu. Do analizy zastosowano metodę elementów skończonych na bazie sprężysto-plastycznego modelu betonu z nielo[...]
EN The paper presents numerical results of a deterministic size effect in concrete elements subject to uniaxial tension and compression, and bending. The calculations are performed with different element sizes. In the analysis, the FE-method on the basis of an elasto-plastic constitutive model for conc[...]
4
86%
Mechanik
2018 R. 91, nr 10 859--861
PL Obliczenia numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych, dotyczące m.in. przeróbki plastycznej, wymagają określenia zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem w całym zakresie obciążenia. Po przekroczeniu granicy plastyczności stal się umacnia. Zjawisko to można opisać krzywą umocnienia[...]
EN Numerical calculations, concerning, among other things, metal forming, based on the finite element method, require a description of the relationship between stress and strain in the entire load range. After crossing the yield point, the strain hardening is appearing. This phenomenon can be described[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego (n) oraz współczynnika anizotropii plastycznej (r) dwóch rodzajów blach mosiężnych zostały wyznaczone w próbach jedno- oraz dwuosiowego równomiernego rozciągania. Stwierdzono, że szczególnie wartość parametru n silnie zależy od wydłużenia prób[...]
EN The value of the strain hardening exponent (n) and plastic anisotropy ratio (r) of two kinds of brass sheets were determined in uniaxial tensile and equibiaxial stretching tests. It was established that especially the value of n-parameter of brass sheets strongly depends on the specimen deformation [...]
6
72%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 177--184
EN The paper deals with some constitutive equations for arterial walls subjected to uniaxial and biaxial extension tests. In spite of a great number of various approaches to development of the strain-stress relations, the models selected for presentation seems to be good representatives of the most cha[...]
7
58%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem pracy była analiza zależności pomiędzy teksturą krystaliczną i przebiegiem odkształcenia w modelowych stopach na osnowie Al-Li poddanych jednoosiowemu rozciąganiu. Obserwacji niejednorodności odkształcenia plastycznego w skali mikrometrycznej dokonano przy wykorzystaniu techniki Dwuwiązkowej I[...]
EN The aim of the present study was to analyse the correlation between the texture and the plastic deformation in the Al-Li-based model alloys subjected to uniaxial tension. The Automatic Grating Interferometry (AGI) method has been used to determine the homogeneity of deformation on the submicrometer [...]
8
58%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł przedstawia wyniki modelowania betonu na poziomie kruszywa podczas ściskania i rozciągania jednoosiowego za pomocą metody elementów dyskretnych. Beton opisany został jako materiał 4-fazowy złożony z kruszywa, zaprawy cementowej, makroskopowych porów oraz stref przejściowych między kruszywem [...]
EN The article presents the results of modeling process pertaining the crushed concrete material during compression and stretching in a single axis, with the use of the discrete elements method. Concrete is described as a 4-phase material consisting of aggregate, cement mortar, macroscopic pores and tr[...]
9
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 54--57
EN In the article, a method of determining the critical level of deformation of ferritic steel S355JR on the basis of measurements of grain elongation is proposed. Tests were carried out on steel in two microstructure states: ferrite-pearlite and bainite. Parameter values for the Ramberg-Osgood law and[...]
10
58%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 12 2452--2455
PL Przeprowadzono badania wytrzymałościowe stałego paliwa rakietowego, wyznaczając krzywe siła-wydłużenie i naprężenie-odkształcenie. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań doświadczalnych. Skupiono się na przeprowadzeniu prób jednoosiowych ze zróżnicowanymi prędkościami odkształcenia. Na podstawie uz[...]
EN A solid propellant consisting of NH₄ClO₄, acrylonitrile-butadiene rubber, Al powder and dioctyl adipate was studied for uniaxial tension strength to determine the force-elongation and stress-strain curves. The propellant behaved as a typical viscoplastic material.
11
58%
Machine Dynamics Problems
EN This paper deals with the constitutive modelling and identification of coated woven fabrics properties. The authors give brief characterization of the constitutive models used for the material modelling and discuss in details the fundamental equations of the dense net model. The special identificati[...]
12
58%
Machine Dynamics Problems
EN This work presents a brief results comparison of two different attempts at the nonlinear characteristics of the same textile "Panama", manufactured by Sattler Company (Germany). On the basis of uniaxial tension and creep-recovery laboratory tests the rheological properties of technical fabric were i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last