Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 219
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rotor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elastomery
PL W zakładach przetwórstwa elastomerów i plastomerów są stosowane mieszarki zamknięte (miksery), których podstawowe zasady konstrukcji i działania zostały opracowane przez Banbury'ego w roku 1916 [1]. Jeśli przyjrzeć się komorom i rotorom współczesnych mikserów, nasuwa się wniosek, że wspomniane maszy[...]
EN Rubber and plastics companies are using mixing machines whose basic principles were invented by Banbury in 1916 [1]. If we look at todays mixing chamber and rotor shapes, we can conclude that our machines have hardly evolved since then. Does this mean that these devices completely match our needs a[...]
2
85%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 5 (82) 44--50
PL W pracy zamieszczono wyniki obserwacji i pomiarów zużycia, w warunkach przemysłowych, rotorów przędzarek bezwrzecionowych do wełny i włókien wełnopodobnych wykonanych ze stopu EN AW-2024 (AlCu4Mg1) oraz ze stopu EN AW-6082 (AlSi1MgMn) przed i po procesie utleniania elektrolitycznego twardego. Analiz[...]
EN This paper presents the results of an observation and investigation into the wear of the rotors of an open end spinning machine mating with wool yarn in industrial conditions. The rotors were made of alloys EN AW-2024 (AlCu4Mg1) and EN AW-6082 (AlSi1MgMn) after a process of hard anodic oxidation in [...]
3
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 4 829-844
PL Zjawisko sprzęgania się drgań giętnych i skrętnych w maszynach wirnikowych może prowadzić do niestabilnego ruchu wirnika. W niektórych maszynach wirnikowych prędkość obrotowa wirnika zmienia się w szerokim zakresie. Zadaniem jest znalezienie takich zakresów prędkości obrotowej, dla których ruch wirn[...]
EN Coupling phenomena of lateral-torsional vibrations in rotating machinery can lead to rotor unstable behaviour. In some types of rotating machinery, the angular speed is subjected to wide ranges of change. The problem is to find the range of angular speeds for which a machine exhibits stable behaviou[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 285--296
EN A numerical study is conducted to estimate the effect of stator-rotor interaction on the performance of an HP turbine stage. The results obtained from a steady-state mixingplane analysis are compared with those of unsteady simulation based upon generalised time-space periodicity conditions and slidi[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 2 379-403
PL W pracy przedstawiono metodę automatycznego równoważenia sił dynamicznych działających na sztywny niewyważony wirnik. W tym celu użyto swobodnych elementów (kulek lub rolek) umieszczonych w dwóch płaszczyznach. Elementy swobodne wirujące razem z wirnikiem mogą zmieniać swoje położenie i generują sił[...]
EN The paper presents a method of automatic compensation of dynamic forces acting on a rigid rotors as a result of their unbalance. I t is done by free elements located in two planes. The free elements rotate together with the rotor and generate forces that can be opposed to the rotor unbalance. The pa[...]
6
80%
Górnictwo i Geologia
PL W Polskich zakładach przeróbczych do wzbogacania mułów węglowych metodą flotacji najczęściej stosuje się maszyny pneumomechaniczne typu IZ - 5 i IZ - 12 oraz IF [5]. Istotnym elementem wpływającym na pracę maszyn flotacyjnych jest zespół aeracyjno - dyspersyjny, składający się z wirnika i statora, k[...]
EN The results of laboratory tests of impact of rotor shape on the flotation process were presented in the paper. Analysis of obtained results showed that size of the rotor has a decisive impact on efficiency of the flotation process.
7
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper provides a discussion of the influence of turbulence in the areaa of high urban buildings or in vicinity of fire on safety of helicopter flights. The analysis was conducted using Ansys Fluent software. All the threats considering helicopter flight, landing and hovering in such an environme[...]
8
80%
Instal
2008 nr 10 28-32
PL W artykule omówiono zagadnienie strat przy wypływie gazu z wirnika promieniowego o różnej szerokości do wolnej przestrzeni oraz do przestrzeni ograniczonej kolektorem spiralnym o zmieniającej się szerokości. Rozważania teoretyczne zweryfikowano wynikami badań eksperymentalnych trzech wybranych wirni[...]
EN In article the question of losses by the outlet of gases from radial rotor with the variable width into the space and the spiral chamber with changeable width was introduced. The theoretical consideration was verified with results of the experimental researches of three rotors with variable width an[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Omawiany w artykule typoszereg obejmuje dmuchawy o sprężu p=1,3঩. Są to dmuchawy jednostopniowe z wirnikami osiowo-promieniowymi typu półodkrytego, zintegrowane z przekładnią. Przedstawiono konstrukcje dmuchaw i ich charakterystyki. Dmuchawy, wyposażone w układy regulacji kierownicą wstępną oraz nas[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Podano niezbędne zależności do obliczania podstawowych parametrów geometrycznych wirników trójzębnych o zarysie ewolwentowym oraz cykloidalnym. Wskazano zalety i wady wybranych zarysów. Przedstawiono sposób oceny poprawności konstrukcji wirników metodą animacji współpracy na komputerze, problemy tec[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz numerycznych struktury przepływu przed kołem wirnikowym dmuchawy promieniowej regulowanej za pomocą nastawnej kierownicy wlotowej. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań pokazują wpływ zastosowania ciała centralnego w obszarze pr[...]
12
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 617-631
PL Przedstawiono wyniki pomiarów mocy dyssypowanej ruchu obrotowego w dwufazowym przepływie Couette'a-Taylora dla układu ciecz-ciecz oraz struktury charakterystyczne dla takiego przepływu. Zaproponowano mapę reżimów przepływu. Obserwowane struktury przepływu sklasyfikowano w zależności od ułamka objęto[...]
EN The measurements of the rotor power input were presented. Typical flow structures of liquid-liquid horizontal Couette-Taylor flow were described. The maps of the flow regime were presented. The observed regime was classified according to power input (connected with the rotor rotation) and volume fra[...]
13
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 1 33-36
14
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 9 38-43
15
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 3 37-41
16
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN During the last years the interest of scientists in multibody mechanical systems in which the phenomenon of impact occurs has been still growing. In the present paper a principle of operation of the impact force generator being an element of the rotor of the heat exchanger has been presented. Step d[...]
17
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
1998 Vol. 2, nr 1 99--104
EN In the paper a survey of problems related to journal bearing systems is briefly presented. The problems constitute one of the main subjects that have been dealt with in Institute of Machine Design Fundamentals at the Warsaw University of Technology. They focus on rotor system dynamics, stability, an[...]
18
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 19-20 32-35
PL Publikacja jest kontynuacją artykułu autora poświęconego analizie możliwości zastosowania praw powinowactwa do wyznaczania charakterystyk osiowego wentylatora dwustopniowego przy różnych prędkościach obrotowych wirnika. Tematem artykułu jest sprawdzenie zgodności charakterystyk ciśnienia i mocy went[...]
19
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 15 15-19
PL Przedstawiono i omówiono analityczne charakterystyki pracy dwustopniowego wentylatora osiowego przy różnych kątach ustawienia łopatek wirnika, celem tak przedstawionych charakterystyk było uproszczenie ich analizy, której efektem jest sformułowanie odpowiednich wniosków dla konstruktorów wentylator[...]
EN Analytical performance characteristics of a two-stage axial-flow fan at various rotor blade-angle settings. Such a presentation of the characteristics simplified their analysis which gave valuable information for the designers of fans. When approximating the measurement points obtained from investig[...]
20
80%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 177--182
EN The analysis of the dynamic stability of cellular rotor in asynchronous motor with deformable stator has been determined. The values of magnetic tension and angular velocities of the rotor under which the loss of stability is observed has been determined. A model of rotor with continuous mass distri[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last