Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 32-33
PL Róża określana mianem królowej kwiatów, od wieków zachwyca swoim pięknem, wzbudza zainteresowanie różnorodnością barw, zmysłowym zapachem i dekoracyjnymi owocami. Coraz częściej można ją spotkać w ciągach komunikacyjnych i na miejskich terenach zieleni.
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 34-35
PL Łatwość wytwarzania nowych typów, gatunków i odmian sprawia, że róża może być wykorzystywana na wiele sposobów. Szeroka gama barw, typów kwiatów, kształtów, zapachów, pędów (z kolcami lub bez) sprawia, że każdy może dobrać odmianę do swego upodobania. Być może dlatego dziwi fakt, że jako "królowa kw[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 11 30--32
PL Róże (rodzaj Rosa) w stanie naturalnym występują na półkuli północnej, głównie w strefie klimatu umiarkowanego. W Europie można spotkać ok. 30 rodzimych gatunków, a w Polsce – 16.
4
88%
Zieleń Miejska
PL Konkurs Przedłużający Kwitnienie Róż – Międzynarodowy Konkurs Nowych Odmian Róż Roeulx w Belgii Najstarsze rosarium na świecie – l’Hay-les-Roses we Francji Rosarium w Parku Bagatelle w Paryżu Wielkie Jury Międzynarodowe, w tym reprezentantka Polski, na Międzynarodowym Konkursie Nowych Odmian Róż [...]
5
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 9 28-31
PL Królują w ogrodach, ale powinny też na stałe zagościć na terenach zieleni miejskiej. Tym bardziej że rynku jest coraz więcej gatunków i odmian odpornych na niesprzyjające warunki siedliskowe.
6
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 7-8 20--21
PL Niebywała uczta zmysłów dla miłośników ogrodów, a zwłaszcza dla pasjonatów róż to Świąteczne Dni Ogrodu Różanego – impreza organizowana w niemieckim Forst (Lausitz).
7
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 7-8 44--46
PL Miasto stanowi specyficzne i niezbyt przyjazne środowisko dla bytowania organizmów żywych, a róże, wszak uznane za rośliny delikatne i kapryśne, jak na królowe kwiatów przystało, nie zawsze są chętnie sadzone, bo i nie odpowiadają stawianym im wymogom. Niemniej wśród ogromnej różnorodności gatunków [...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 187-192
PL Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego w zakresie 60-90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 1 m*s-1 (przemieszanie złoża v=4 m*-s-1), a początkowa grubość warstwy surowca 0,05 m. Wzrost temperatury czynnika [...]
EN The experiment was carried out in a laboratory fountain drier at drying medium temperature variable within range 60-90°C. Drying medium flow velocity at inlet was approximately 1m*s-1 (bed movement v=4 m*s-1), and initial material layer thickness: 0.05m. In experimental conditions, drying medium tem[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 223-228
PL W pracy przedstawiono przebieg krzywych suszenia owoców dzikiej róży. Suszenie prowadzono w warunkach mikrofalowo-próżniowych. Zakres mocy mikrofal ustalono na poziomie 480W a ciśnienie na poziomie 2-4; 4-6; 6-8 kPa. W przebiegu suszenia wyróżniono dwa okresy, które opisano równaniami empirycznymi w[...]
EN The paper presents trajectories of drying curves for wild rose fruits. Drying was carried out in microwave-vacuum conditions. Power range for microwaves was set at the level of 480W, and pressure at 2-4; 4-6; 6-8 kPa. Two periods were distinguished during drying process. These periods were described[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 6-A 165--188
PL Już od średniowiecza ogrodami różanymi zwano te, w których uprawiano róże. Jednak ich szczególny rozkwit nastąpił na przełomie XIX i XX wieku, kiedy znacząco rozwinęła się hodowla róż. Powstało wtedy wiele nowych odmian, które zaczęto masowo wprowadzać do ogrodów. Znalazło to swój wyraz zwłaszcza w [...]
EN Since the Middle Ages, the name rose gardens has been used in reference to gardens where roses were grown. However, they began to thrive at the turn of the 19th century when rose growing developed significantly, and as a result many new rose varieties were created. These began to be widel[...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 2 175--185
PL W przeprowadzonych badaniach polowych określano wpływ olei roślinnych (kukurydziany, olej z oliwek, rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, winogronowy) lub olei roślinnych polecanych jako adjuwanty: Dedal 90 EC (90 % vegetable oil), Olejan 80 EC (85 % rape oil) oraz olei mineralnych Atpolan 80 EC (76 % S[...]
EN Experiments were carried out to determine the effect of vegetable oils: corn, olive, rapeseed, sunflower, soybean, and grape; vegetable oils recommended as adjuvants: Dedal 90 EC (90 % vegetable oil) and Olejan 80 EC (85 % rapeseed oil); and mineral oils: Atpolan 80 EC (76 % SN oil), Ikar 95 EC (95 [...]
12
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 12 26
13
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu stosowania Efektywnych Mikroorganizmów (EM) na zmiany zawartości dostępnych i łatwo rozpuszczalnych form składników pokarmowych w substracie torfowym, a także wzrost, rozwój i plonowanie uprawianych w nim róży (Rosa x hybrida) i gerbery (Gerbera jameson[...]
EN The aim of conducted studies was to assess the effect of the application of Effective Microorganisms (EM) on changes in contents of available and readily soluble forms of nutrients in the peat substrate as well as growth, development and yielding of rose (Rosa x hybrida) and gerbera (Gerbera jameson[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last