Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rosa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Woda kondensacyjna, czyli rosa, towarzyszy nam w codziennym życiu. Gdy po dłuższym przebywaniu w niskiej temperaturze wchodzimy do ciepłego pomieszczenia nasze okulary ulegają zapoceniu. Gdy tylko szklą ogrzeją się lub przetrzemy je ściereczką problem zostaje rozwiązany. Skutki oddziaływania pary wo[...]
2
75%
Świat Szkła
3
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Przeprowadzono analizy 235 próbek rosy i 65 próbek deszczu zebranych na 8 stacjach na terenie Polski w okresie od sierpnia 2004 do listopada 2006 roku. W zależności od położenia oraz charakteru 'la emisji zanieczyszczeń stacje pogrupowano na: rolnicze (Wrocław, Dziemiany); miejskie w strefie wybrzeż[...]
EN The analyses of 235 dew and 65 atmospheric precipitation samples collected from eight measurement stations in Poland from August 2004 to November 2006 were made. Taking into account the type of land use and characteristics of pollutant emissions, the sampling sites were divided into three groups: ru[...]
4
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 6 (114) 41--47
PL W artykule opisano badania włókien lnianych w zakresie ich aktywności antyoksydacyjnej. Badano włókna pochodzące z pięciu odmian lnu włóknistego uprawianego w Polsce: Artemida, Modran, Sara, Nike oraz Luna, które wydobyto ze słomy z wykorzystaniem dwóch metod: roszenia wodnego oraz metody słania. W [...]
EN This paper describes the examination of raw flax fibres in terms of their antioxidant activity. Fibres originating from five varieties of flax plants cultivated in Poland: Artemida, Modran, Sara, Nike and Luna were extracted with the application of different methods: dew retting and water retting. T[...]
5
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Omówiono różne typy próbników stosowanych do pobierania próbek opadów i osadów atmosferycznych (mgła i woda z chmur, rosa, szron i szadź). Zaprezentowano urządzenia o różnym stopniu automatyzacji. Przedstawiono również informacje literaturowe na temat oznaczania związków nieorganicznych i organiczny[...]
EN Different types of collectors were designed for collecting/handling samples of atmospheric precipitation and deposits, such as fogwater, cIoudwater, dew and rime have been described. Devices working on various levels of automation were also described in details. In Ibis study useful information abou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last