Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 224
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roof
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Stosowanie dachówek wentylacyjnych jest ściśle związane z wentylacją dachów pochyłych lub ich pokryć. Stosowane byty masowo w czasach, gdy trzeba było wykonać wylot powietrza wentylującego pod kalenicami i na grzbietach [narożach] zakrytych gąsiorami ułożonymi na zaprawę, czyli na mokro. Obecnie w w[...]
2
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zawilgoceniem dachów skośnych ocieplonych wełną. Opisano mechanizmy powstawania skroplin i kryteria ich oceny. Przedstawiono również pomocnicze metody oceny zawilgocenia termoizolacji na przykładzie budynku z ocieplonym poddaszem spełniającym funkcję s[...]
EN The article presents the issues related to moisture accumulation on wool-insulated slanted roofs. It describes the mechanisms of condensate formation and the criteria for its evaluation. It also presents the auxiliary methods of evaluating the accumulation of moisture on thermal insulation, illustra[...]
3
100%
Izolacje
PL W poprzednim odcinku naszej serii jako przykład błędnej informacji podałem często powtarzaną opinię o przewadze lekkich pokryć nad ciężkimi. Traktowanie lekkości pokryć dachowych jako bezwzględnej zalety jest bowiem błędem, który wprowadza fałszywe kryterium oceny materiałów pokryciowych. Warto rozw[...]
4
100%
Izolacje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych cech wełny mineralnej użytej do wykonania warstwy termoizolacyjnej w stropodachach pełnych nad różnymi obiektami.
5
100%
Izolacje
PL Dachy płaskie mają wiele zalet, zarówno ze względu na ich walory architektoniczne, jak i na możliwość pełnienia wielorakich funkcji. Nowoczesne rozwiązania dachów płaskich zapewniają dużą łatwość budowania, trwałość oraz wysoką izolacyjność termiczną.
6
100%
Izolacje
PL Po doświadczeniach zim 2009/2010 i 2010/201 1 okazało się, że wiele budynków wykonanych w ostatnim 20-leciu ma problemy z zalegającym na dachach śniegiem. Ich konstrukcje są zbyt lekkie lub źle znoszą okres topnienia śniegu. Dodatkowo zmodyfikowane Prawo budowlane [1] zwiększa odpowiedzialność admin[...]
7
100%
Izolacje
PL Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.
8
100%
Izolacje
PL Każdy obiekt budowlany ulega degradacji w wyniku oddziaływania mechanicznych obciążeń zewnętrznych oraz czynników atmosferycznych. By procesy niszczenia budynku opóźnić, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie walory użytkowe, należy przeprowadzać okresowe naprawy.
9
100%
Izolacje
PL Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydrolzolacyjnym. Płaskość oznacza brak spadku na dachu, a nazwa "dachy płaskie" w dobrej praktyce deka[...]
10
100%
Izolacje
PL Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów - owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.
11
100%
Izolacje
PL W ostatnich latach nastąpił w Polsce intensywny wzrost popytu na mieszkania i domy jednorodzinne. Popyt ten był zaspokajany w wyniku budowy obiektów mieszkalnych realizowanych w tzw. systemie deweloperskim lub przez inwestorów indywidualnych korzystających z usług niedużych firm budowlanych. Znaczny[...]
12
100%
Izolacje
PL Przewiewy mają ogromny wpływ na termoizolacyjność dachów, a co za tym idzie całych budynków. W Europie są postrzegane jako bardzo niebezpieczne zjawiska z dwóch powodów: trudno jest je wyeliminować i są przyczyną dużych strat energii. Gdy działają przez dłuższy czas, obniżają trwałość dachu, poniewa[...]
13
100%
Izolacje
PL Komentarz do artykułu .Dachy chłodne - sposób na obniżenie zużycia energii w budynkach.. W numerze 1/2009 IZOLACJI ukazał się przetłumaczony z angielskiego artykuł autorstwa Michelle van Tijen i Rebecci Cohen dotyczący dachów odbijających promieniowanie cieplne'1. Zachęcony tytułem zabrałem się za j[...]
14
100%
Izolacje
PL Wiatr jest jednym z obciążeń dachu. O wielkości tych obciążeń w dużym stopniu decyduje kąt nachylenia połaci dachowej.
15
100%
Izolacje
PL Tegoroczna zima zweryfikowała jakość wielu dachów. Niskie temperatury i ob.fite opady śniegu pokazały błędy nie tylko wykonawcze, lecz także projektowe. Po raz kolejny się okazało, że polski klimat jest wyjątkowo niekorzystny dla dachów. Z tego powodu powinny być bardzo starannie projektowane i wyko[...]
16
100%
Izolacje
PL Analiza opracowania .Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną - wytyczne dachów płaskich. stowarzyszenia DAFA. Skuteczność działania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji każdego rodzaju dachu jest sprawą zasadniczą. Ich złe funkcjonowanie prowadzi bowiem d[...]
17
100%
Izolacje
PL Dachy pochyłe [inaczej: strome, skośne] i płaskie mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu [jego pochyłości lub płaskości]. Ma to związek np. z obciążeniem wynikającym z zalegania śniegu. Inaczej działa śnieg na dac[...]
18
100%
Izolacje
PL Wklęsłe połączenie dwóch połaci dachu tworzy w koszu zlewnię, do której z dwóch stron spływa woda deszczowa. Im opady są bardziej obfite, a kąt nachylenia połaci bardziej stromy, tym prędkość i dynamika wody są większe. W związku z tym wykonanie tego fragmentu dachu w każdym szczególe musi być przem[...]
19
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 77-77
PL W artykule opisano rozwiązania pozwalające na ograniczenie ilości wód deszczowych odprowadzanych z dachu.
20
100%
Izolacje
PL Wszystkie rodzaje folii i membran stosowanych w nowoczesnych dachach montowane są w miejscach, gdzie ich nie widać. Z tego powodu na tych materiałach najchętniej się oszczędza, a to często prowadzi do dużych błędów budowlanych. Folie zastosowane na dachu są wprawdzie niewidoczne, ale decydują o bard[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last