Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling stock
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 429--437
EN Transportation of people and freight is carried out with the use of railways, roads, airways and waterways. Polish and European railway carriers can compete with other modes of transport only if technical and construction norms of railways are standardized. Currently the European mark et for rail tr[...]
2
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 439--445
3
100%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 5 58-62
PL Artykuł przedstawia stosowane na sieci PLK rozwiązania obwodów kontroli niezajętości i czujników oraz zaobserwowane podczas wieloletniej eksploatacji wpływy różnych czynników infrastruktury i taboru na sprawność ich działania.
EN The article presents the solutions of control circuits of busy condition and sensors applied on the PLK railway, and the influence of various infrastructure and rolling stock factors on their efficiency, observed during their long-term usage.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2001 Nr 52 79-101
PL W artykule oszacowano skalę niedokładności (niepewności) metod składających się na algorytm oceny niezawodności par ślizgowych, w szczególności związanych z wyborem: sposobu transformacji rozkładów losowych argumentów w rozkład funkcji trwałości węzła, generatorów liczb pseudolosowych, charakterysty[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na przestrzeni ostatnich kilku lat zostaje sprowadzanych do kraju coraz większa liczba spalinowych pojazdów trakcyjnych (zwłaszcza lokomotyw), których silniki spalinowe nie spełniają wymagań w zakresie emisji składników toksycznych [1, 2]. Spowodowane jest to przede wszystkim liberalizacją przewozów[...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obsługa elektrycznego taboru kolejowego i tramwajowego prowadzona jest w halach. Nowoczesny tabor elektryczny, szczególnie pasażerski oraz tabor modernizowany, ma na dachu oprócz odbieraków zamontowanych wiele nowych urządzeń. Urządzenia te, podobnie jak odbieraki, wymagają również obsługi. Wiele ha[...]
7
100%
Transport Problems
EN The opportunity of application of composite (chaotically - spatial) materials in the pairs of friction of axle box frictional dampers of passenger car truck is considered. The number of materials of a various composition for frictional interaction, ensuring a stable work of integrations in the perio[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przyczyny zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych są znane [4, 8, 10], natomoast ocena zakresu tej zmienności jest ciągle zagadnieniem aktualnym. Stosowane metody projektowe pozwalaja dobrać ilość i typ zespołów prostownikowych w taki sposób, aby zapewnić znaczną rezerwę mocy tych urzad[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Planowanie w badanej firmie ma posłużyć do wyznaczenia celów i kierunków rozwoju działalności w dobie braku możliwości dokładnego sprecyzowania przyszłości przedsiębiorstwa na rynku kolejowym. Firma, aby osiągnąć swoje cele, tj. wykonać projekt w założonym terminie według zamówienia klienta po okreś[...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Polskie przedsiębiorstwa kolejowe stoją przed poważnym wyzwaniem, jakim jest konieczność odnowy parku taborowego. Ponad 15-letnie zaległości inwestycyjne, wynikające z sytuacji finansowej kolei w Polsce, spowodowały poważne zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania. Luka w zakupach zbliża się bowie[...]
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czynnikiem w zakresie działania sprawnego systemu tra[...]
EN An important problem in the airport logistics is creation of the efficient passenger transport. Airports are places where a big concentration of transport ways is present. The appropriate layout is necessary in the creation of the efficient transport system ensuring convenient commute and well-resis[...]
12
88%
Eksploatacja i Niezawodność
2002 nr 3(15) 26-30
EN Working with market terms and conditions, matters (issues or questions) regarding stocktaking (registration) of property (resources) and rational usage are very urgent. Economical effect is perceived as tax, the difference is got by the transportation of carriage and exploitation cost. The mathemati[...]
13
88%
Logistyka
EN The aim of the article is to determine the forecasted changes in the size and structure of the tonnage employed in the carriage of rolling stock units on the shipping lines in the Sweden-continent relation. The background for the forecasted changes is constituted by the development of ro-pax and ro-[...]
14
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Polskie przedsiębiorstwa kolejowe stoją przed poważnym wyzwaniem, jakim jest konieczność odnowy parku taborowego. Ponad 15-letnie zaległości inwestycyjne, wynikające z sytuacji finansowej kolei w Polsce, spowodowały poważne zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania. Luka w zakupach zbliża się bowie[...]
15
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przestarzały stan infrastruktury kolejowej w Polsceuniemożliwia poruszanie się pociągów z prędkościami powyżej 160 km/h (w wielu przypadkach prędkością graniczną jest 120 km/h) oraz nakłada ograniczenia, co do mas przewożonych towarów. Dlatego też powstała potrzeba opracowania nowego typu sieci trak[...]
16
88%
Przegląd Komunikacyjny
17
75%
Nowa Elektrotechnika
2008 nr 12 (52) 10--13
18
75%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono problematykę oceny stanu środowiska elektromagnetycznego na hali lokomotywowni Intercity Warszawa Olszynka Grochowska. Oceny stanu środowiska elektromagnetycznego dokonano w odniesieniu do obecnie obowiązują poziomów dopuszczalnych zawartych w dokumentach normatywnych. Pods[...]
EN The paper presents problems of evaluation of the electromagnetic environment in the locomotive garage hall Intercity Olszynka Grochowska Warsaw. Electromagnetic environmental assessment has been made in relation to acceptable levels currently apply contained in normative documents. The assessment of[...]
19
75%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 6 16-21
PL W taborze kolejowym stosowane są powszechnie hamulce tarczowe, które nie posiadają właściwości czyszczenia powierzchni tocznej koła. W artykule poruszono zagadnienie ewentualnego wpływu zwiększonej impedancji bocznikowania wywołanego przez pojazdy wyposażone w hamulce tarczowe na pracę obwodów torow[...]
EN Disc brakes, which are applied generally in rolling stock, do not possess the feature of cleaning wheel's rolling surface. The article discuses the issue of possible influence of increased by-pass impedance caused by vehicles equipped in disc brakes on the work of rail circuits.
20
75%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 43--46
PL Polityka Unii Europejskiej w zakresie transportu zmierza do równomiernego rozwoju gospodarczego poszczególnych gałęzi transportu, rozwoju jego ekologicznych form, liberalizacji rynku przewozów kolejowych oraz zniesienia barier technicznych utrudniających swobodny ruch kolejowy przez granice państw c[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last