Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling bearing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Minimum Entropy Deconvolution (MED) has been recently introduced to the machine condition mon- itoring field to enhance fault detection in rolling element bearings and gears. MED proved to be an excellent aid to the extraction of these impulses and diagnosing their origin, i.e. the defective compone[...]
2
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN Evolution of modern industry makes great demands to reliable work of pump equipment with large revolutions number of rotating parts. Under special supervision must be the centrifugal high-speed pumps. One of the major and hardly loaded units of high-speed pump equipment are rolling bearings, therefo[...]
3
100%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 2 181-190
EN Lubrication of bearing pairs is the problem often underestimated. Usually it is discussed in aspect of operational features stability of friction pair. In fact, it fulfils much more functions and it should be considered in wider aspect. In this paper environmental problems of rolling bearings lubric[...]
4
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 75--78
PL W artykule przedstawiono metodologię diagnozowania stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie analizy widma sygnałów wibroakustycznych mierzonych na obudowie łożyska. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych wraz z krótkim ich opisem oraz pokazano tablicę diagnostycznych kryteriów, na po[...]
EN The article presents methodology of diagnosis the rolling bearings technical condition on the basis of analysis the vibroacoustic spectrum measured on bearings casing. Presented types of rolling bearings damages with a short description of their and showing signs of diagnostic criteria on from which[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL Łożyska toczne to jeden z elementów konstrukcyjnych silników indukcyjnych, zazwyczaj traktowane są przez projektantów silników jako gotowy element dobierany jedynie pod względem nośności. Tymczasem łożysko stanowi złożoną strukturę, w której podczas pracy zachodzą procesy mające wpływ na niezawodnoś[...]
EN Damages of bearinga are the one of the most frequently reasons of induction motors failures. Application in power electronic systems causes that motors work in wide range of speed also at low speed. Running of motors at low speed causes a certain danger for bearings. there are introduced the propert[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 93-100
PL Łożyskowanie silnie obciążonego wału z pionowo usytuowaną osią o znaczącej niewspółosiowości kątowej jest istotnym problemem konstrukcyjnym. Jest on szczególnie trudny, gdy obciążenia wzdłużne i poprzeczne znacznie zmieniają wartość i zwrot. W artykule przedstawiono - na przykładzie pieca obrotowego[...]
EN Designing of bearing systems for highly loaded vertical shafts makes many construction difficulties. In the paper are presented classic designs of such bearing systems and the modern design solutions proposed by bearing manufactures. There was particularly well estimated the possibility of applicati[...]
7
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In presented paper the considerations relating to the choice of input factors to tribologic system as well as quantities which were accepted as measure of changes of surface layer (SL) state. The results of experimental investigations were also introduced. On the ground of them the rightness of choi[...]
8
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In presented in this paper method of determination of resistances coefficient, theoretical distribution of load inside the bearings was assumed as input base into consideration. Results of experimental researches were used too. Functions of influence of some constructional features of bearing's elem[...]
9
100%
Mechanik
PL Przedstawiono aplikację wspomagającą proces zdalnego nauczania oraz projektowania łożysk tocznych w środowisku www. Aplikacja wykorzystuje otwarte standarty i protokoły komunikacyjne internetu jako platforme do współdzielenia materiałów dydaktycznych i zespołowej pracy projektowej.
EN An application helping the process of remote teaching and designing roller bearings in the www. environment. It uses the open standards and internet communication protocols as a platform to cope with didactic materials and collective design work.
10
100%
Polish Maritime Research
2011 nr 2 44-50
EN Detection of rolling bearing faults by vibration analysis is an important part of condition monitoring programs. In this paper a new method for detection of bearing defects based on a new concept of local surface roughness, is proposed. When a defect in the bearing grows then roughness of the defect[...]
11
100%
Polish Maritime Research
2011 nr 3 66-70
EN The ability to determine the bearing life time is one of the main purposes in maintenance of rotating machineries. Because of reliability, cost and productivity, the bearing life time prognostic is important. In this paper, a stiffness-based prognostic model for bearing systems is discussed. Accordi[...]
12
88%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 1 179-185
EN In this paper investigations concern relations between constructional and operational features of rolling elements have been presented. In described experiments bearing raceways hardness was accepted as a variable constructional feature, and tested operating features were: motion resistance inside t[...]
13
88%
Napędy i Sterowanie
PL Ułożyskowanie jest jednym z najważniejszych elementów silników elektrycznych. Udział łożysk w ogólnym koszcie silników jest najczęściej mały lub bardzo mały, jednak ze względu na funkcję, jaką spełniają, oraz ze względu na statystyki uszkodzeń – tabela 1 – diagnostyka ich stanu technicznego ma zasad[...]
EN The article “Operation and Diagnostics of Rolling Bearing in Electric Motors” shows causal statistics of motor and rolling bearing failures. The causes of rolling bearing failure in electric motors are discussed, and the average “lifetimes” of rolling bearings applied in electric motors in Poland ar[...]
14
88%
Applied Mechanics and Engineering
EN Surface cracks may be detrimental in rolling bearings life. The paper present a linear elastic fracture mechanics approach, based in the weight function method for evaluating the stress intensity factors history during a load cycle. The real contact problem is simplified to a half-plane with an angl[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 201--208
16
88%
Wiadomości Górnicze
PL Rozwój technik projektowania i wytwarzania spowodował, że klasyczne metody obliczeniowe - dotyczące analiz łożysk tocznych - są niewystarczające. Dokładne analizy trwałościowo-wytrzymałościowe łożysk tocznych wiążą się z koniecznością wykonywania czasochłonnych obliczeń, które obecnie przeprowadzane[...]
EN Development of designing and manufacturing techniques caused that classic computational methods regarding the analyses of rolling bearings arc insufficient. Detailed durability-strength analyses of rolling bearings are connected with the necessity to perform time-consuming calculations which are at [...]
17
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 3 46-48
PL Optymalny dobór smarów do określonych par trących należy do zagadnień skomplikowanych, tym trudniejszych, im wyższe są wymagania w stosunku do maszyn i urządzeń. W artykule podano typowe wymagania w stosunku do smarów dla podstawowych par trących np.: łożyska toczne, łożyska ślizgowe, przekładnie śl[...]
18
75%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 2 129-137
PL W artykule rozważono parametry, które bezpośrednio wpływają na zużycie koła pojazdu szynowego, współpracującego z szyną. Zidentyfikowano podstawowe czynniki (obciążenie, prędkość jazdy i temperaturę) wpływające na wartość współczynnika tarcia (sprzężenia) koła napędowego z szyną w czasie ruchu. Na p[...]
EN The paper discusses the factors directly influencing the wear of the wheel-rail couple and on the draw of the locomotives. The authors discussed what factors, including the load, speed, temperature, have an influence on the coefficients of the friction of the wheel of the locomotives by traction. Tr[...]
19
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Evolution of modern industry makes great demands to reliable work of pump equipment with large revolutions number of rotating parts. Under special supervision must be the centrifugal high-speed pumps. One of the major and hardly loaded units of high-speed pump equipment are rolling bearings, therefo[...]
20
75%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 27-34
PL W referacie przedstawiono próbę modelowania zmian zachodzących w strukturze geometrycznej powierzchni elementów specjalnych łożysk tocznych. Miarą obserwowanych zmian w funkcji amplitudy naprężeń kontaktowych dla różnych czasów użytkowania była zmiana wartości wybranych parametrów chropowatości. Zar[...]
EN In procesented paper the trial of modelling of change in surfaces in surface geometrical structure of special rolling bearings elements is shown. As a measure of observed changes one admit changes of some roughness parameters. In the experiments changes of chosen parameters as a function of contact [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last