Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robotisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 561-566
PL Zastosowanie robotów w pracach fizycznych wydaje się naturalne i opłacalne. Czy jednak można całkowicie zastąpić człowieka? Jakie skutki społeczno-ekonomiczne mogłaby mieć taka operacja? Próbę odpowiedzi na te pytania zawarto w niniejszym artykule.
EN Application of robots in manufacturing is profitable and thus it is a natural trend. Is it, however, possible to replace the human being completely? What social and economic impact of such operation could be? An attempt to answer such question is presented in the paper.
2
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Na rynku automatyzacji w segmencie środków automatyzacji w sposób najbardziej dynamiczny rośnie zapotrzebowanie na roboty przemysłowe. W strukturze światowego rynku automatyzacji roboty przemysłowe stanowią około 4%, a w strukturze światowego rynku środków automatyzacji stanowią 17%. W artykule zami[...]
EN In the automation means segment of the automation market the most dynamic growth in demand is concerned with industrial robots, making up 4% of the global automation market and 17% of the global automation means market. The article presents results of economic and statistical analysis of the automat[...]
3
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Wielkość produkcji spawalniczej, geometria i normy jakościowe w sektorze energetyki wiatrowej wymagają automatyzacji. Zastosowanie konwencjonalnych robotów przemysłowych często nie jest możliwe ze względu na czynniki bezpieczeństwa, koszty, dostępne miejsce pracy i niezbędny czas programowania. Z dr[...]
EN Weld volume, geometry and quality standards in structures in the wind energy sector demand automation. Conventional industrial robots are often infeasible due to safety factors, cost, work space available and the time-consuming programming involved. On the other hand, typical machining tasks such as[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
2002 Nr 48 55-65
PL Praca dotyczy rozważań związanych z oprzyrządowaniem technologicznym stosowanym w procesach produkcji oraz naprawy maszyn i urządzeń. Przedstawiono problem możliwości zrobotyzowania oprzyrządowania technologicznego w celu zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości wykonywanych procesów regenerac[...]
EN The technological equipment in production and renovation processes has been described in this paper. The problem of robotisation of technological equipment in order to increase productivity and quality of renovation processes improvement are shown in the paper. Some ecological aspects have been also[...]
5
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 2 (104) 79--83
PL W pracy przedstawiono matematyczny model mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujący się zwiększoną powierzchnią roboczą. Do modelu sformułowano równania opisujące jego charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące[...]
EN A mathematical model of the gripper mechanism with an electric drive, characterised by an increased work surface is presented in the paper. Equations describing the kinematic and dynamic characteristics have been formulated for this model. The resulting equations have been solved numerically. The ca[...]
6
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Wyższa jakość, niższe koszty, krótki czas realizacji zleceń – to coraz częstsze zadania, które stoją przed producentami. Obecnie postęp polega głównie na zautomatyzowaniu lub zrobotyzowaniu pojedynczych procesów lub całych linii produkcyjnych. Przedstawiono dane statystyczne oraz kierunki rozwoju ro[...]
EN Higher quality, lower costs, shorter order processing times belong to requirements increasingly commonly set for manufacturers. Presently, progress mainly consists in the automation or robotisation of single processes or of complete production lines. The article presents statistical data and trends [...]
7
84%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 116--122
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kosztem elastycznego systemu montażowego oraz możliwości robotyzacji procesu montażu w kontekście przypadkowych i systematycznych błędów pozycjonowania robota. W celu wyznaczenia prawdopodobieństwa połączenia części cylindrycznych przeprowadzono badani[...]
EN The article presents the issues related to the cost of a flexible assembly system and the possibilities of robotisation of assembly process in the context of random and systematic errors of robot positioning. To determine the probability of the cylindrical parts assembling the researches on the erro[...]
8
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 1 (49) 67--70
PL W pracy przeanalizowano dynamikę chwytaka do tekstyliów. Ruch kątowy dźwigni realizowany jest za pośrednictwem śruby. Układy równań, poprzedzone równaniem różniczkowym momentu napędowego silnika, rozwiązano numerycznie metodą Rynge-Kutta. Program komputerowy, sterujący pracą chwytaka, zawiera sprzęż[...]
EN In this paper, the dynamics of a pinch-type gripper for textiles have been studied. We considered an example of a gripper in which the motion of closing and opening is effected by means of a screw. A set of equations describing the gripper’s behaviour, preceded with a differential equation of the dr[...]
9
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 2 (50) 73--75
PL W pracy sformułowano model matematyczny sterowanego komputerowo chwytaka do manipulowania tekstyliami, posiadającego równoległe palce. Opis tego modelu zawiera równania dynamiczne ruchu chwytaka, równanie momentu magnetycznego silnika oraz związki pomiędzy silami i odkształceniami materiału włókienn[...]
EN This paper presents the elaboration of a mathematical model for a computer-controlled gripper with parallel fingers for handling textile fabric pieces. The description of this model includes the dynamic equations of the gripper movements, the equations for the magnetic moments of the driving motor, [...]
10
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 103--107
PL W pracy przedstawiono model mechanizmu chwytaka napędzanego trzema silnikami elektrycznymi. Opracowana konstrukcja uzyskała w 2008 r. patent na wynalazek pt. „Urządzenie do pobierania pojedynczej warstwy z nakładu materiału” nr PL 197340. Chwytak ten wykorzystuje zjawisko tarcia pomiędzy warstwami t[...]
EN A model of the gripper mechanism driven by three electric motors is presented. The model of the gripper developed, characterised by an increased working surface, on 31.01.2008 was granted a patent for an invention entitled “Device for gripping a single layer from the material stack” No. PL 197340. T[...]
11
67%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Artykuł podejmuje problematykę wdrażania robotyzacji do procesów spawalniczych z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, jakościowych oraz społecznych. Problematyka związana z robotyzacją procesów spawania obecna jest na rynkach światowych od wielu lat, jednak czynniki społeczne i ekonomiczne zwłasz[...]
EN The article is concerned with the implementation of robotic welding processes taking into consideration economic, quality-related and social factors. The robotisation of welding processes has been an ongoing process in the global market for many years, yet social and economic factors, particularly i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last