Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road transport infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN Road accidents and collisions are very common in Poland and, although for the last several years their number has been constantly decreasing, it is still one of the highest in Europe. This article attempts to provide an answer to the question whether drivers’ overrating the changes in the Polish roa[...]
2
75%
Logistyka
2015 nr 3 3560--3569, CD 1
PL W artykule omówiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu drogowego. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że [...]
EN The paper presents problems of terrorism threats for road transport infrastructure. There were presented statistics of total number of terrorist attacks, dead and wounded persons, purposes and methods of terrorism activities. Based on the analyses, land transportation infrastructure is potentially t[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 201--227
PL W toku przeprowadzonych badań wykazano, że na poziomie regionalnym NTS-2 relatywnie największymi zaległościami infrastrukturalnymi w zakresie sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej charakteryzują się województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie oraz lubelskie. Z wyjątkiem w[...]
EN Considering the present direction of structural changes in Poland, it is observed that regional diversity of road transport infrastructure is a basic obstacle in the process of economic activation of regions. Negligence in the infrastructure network development is the reason for rising transport ser[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 112--118
PL W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety[...]
EN Paper discussed problems of road transport safety system in European Union. Characteristics of road transport infrastructure (roadways and motorways), statistics of road accidents, dead and wounded people were presented. The advantages and disadvantages of road transport were stressed, especially te[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 726--729
PL W tej części artykułu przedstawiony został problem występowania, a właściwie kreowania nowych podstaw do ograniczania dostępności i korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego. Działania w tym zakresie zwiększają zjawisko zapełnienia dróg środkami transportu tam gdzie jest to jeszcze [...]
EN Road transport infrastructure is used to satisfy the transportation needs in the area of displacement of people and cargo. However, access for this infrastructure remains to a large extent regulated. Comparing the scale and scope of the restrictions and exclusions in using must be regarded that the [...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 722--725
PL W artykule przedstawiony został problem korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego jako dobra powszechnego w odniesieniu do którego wprowadzono ograniczenie dostępu i użytkowania. Drogi publiczne pozostają majątkiem ogólnonarodowym (z wyjątkiem części autostrad) dla którego powstania[...]
EN Road transport infrastructure is the state assets providing to the public. Sometimes with the designated extra fee. However usage of this infrastructure can often be only in the limited range. This limitation has an administrative nature. Users are not always interested in accepting all of these res[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 143--160
PL [...]Celem artykułu jest przedstawienie głównych źródeł finansowania infrastruktury transportu samochodowego na poziomie lokalnym na przykładzie jednej z gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Analiza porównawcza została przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach bud[...]
EN The basic transport network, which serves the transport needs of rural residents consists of municipal and county roads. It should be noted, however, that from the point of view of traffic density, despite their dominant share in the structure of roads in Poland, they are not too intensively used. F[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last