Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road surface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The influence of the road surface types on the noise emission level is a significant source of uncertainty of road noise maps drawn up using computational methods. In such methods the influence of the road surface type is taken into account through a correction to the noise emission level determined[...]
2
100%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Kruszywa są dominującym składnikiem nawierzchni drogowych zarówno pod względem masy, jak i objętości. Wymagania techniczne, które ich dotyczą, są obecnie określane w dokumentach opartych na normach obowiązujących w Unii Europejskiej.
EN Poland is obliged to apply European standards referring to road aggregate. The author describes the process of the implementation of these European standards through recommended guidelines.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2008 Z. 14 (164) 129-134
4
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 3 76-79
PL W artykule zaprezentowano badania obiektu mostowego w zakresie określenia wpływu nawierzchni jezdni na pracę konstrukcji na przykładzie mostu objazdowego w okolicy m. Niemcza. Istnieje pewna grupa obiektów mostowych, w których nawierzchnia drogowa odgrywa znaczącą rolę w przenoszeniu obciążeń ruchom[...]
5
100%
Logistics and Transport
EN The vast majority of roads in Poland have asphalt pavement. Often these were surfaces designed and made in 80s. Today, many of these roads are in operation under much greater traffic and exceeded load design values. This results in degradation and destruction of the road surface. Due to the large ba[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 2 175--183
EN The subject of the article is to assess the effectiveness of using the reinforcement system in road construction (surface, foundation, subgrade), treated as the multilayer system of granular soil. In the first part of the paper the authors use analytical models of friable layers of soil with horizon[...]
7
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Energy harvesting consists in the processing and storage of energy which is normally dissipated to the ambient environment. This study presents two solutions using two methods of energy generation: conversion of solar energy into electricity on the road surface and energy recovery from road surface [...]
8
100%
Logistyka
2014 nr 6 10458--10466
PL W pracy przedstawiono propozycję dwuetapowego wstępnego wymiarowania nawierzchni długowiecznej. Pierwszym etapem jest oszacowanie wypadkowej sztywności na zginanie układu warstw z betonu asfaltowego spoczywających poprzez podbudowę na podłożu gruntowym. W tym celu stosujemy model półprzestrzeni wars[...]
EN A two-step procedure for preliminary dimensioning of long-life asphalt pavement is proposed in the paper. In the first step resultant stiffness of the three-layer system supported by a base layer and subgrade is estimated. For this purpose the problem is analysed as a 3D axially symmetric elastic pr[...]
9
100%
Budownictwo i Architektura
EN A recognition indicator of the possibility of further use of the road during transferring transport loads are changes in the condition of the road surface. If the surface condition indicates incorrect parameters of its equality, rutting, or cracks, the road durability is qualitatively assessed. In t[...]
10
88%
Izolacje
PL Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował sie odpowiednimi parametrami i wystarczajacą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiałów o odpowiedniej jakości oraz zgodnie z zasadami sztuki bud[...]
11
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 317-322
PL Artykuł prezentuje problematykę zapewnienia trwałości elementów nawierzchni drogowej. Od trwałości nawierzchni w określonych warunkach ruchu zależą częstotliwość, rodzaj i zakres zabiegów utrzymaniowych.
EN There is an issue concerning securing persistence of road surface elements presented in this article. Surface persistence in some specified traffic conditions determines frequency, kind and range of maintaining exertions.
12
88%
Structure and Environment
EN This paper describes methods and results of experimental investigations of forces and stresses at the tire contact area. A dynamometric MADI platform with a plate of a specified roughness was used to determine the dynamic influence of a car wheel at different speeds and loads. In the investigation i[...]
13
88%
Machine Dynamics Research
EN In the paper the new generation of the measurement system SRT-4 equipped with a dynanometer trailer is presented. The system is designed for routine and acceptance investigation of road surface friction coefficient. It can be also used for investigation of friction characteristics of newly-designe[...]
14
88%
Logistyka
2014 nr 6 10450--10457
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w trzech warstwach nawierzchni z betonu asfaltowego spoczywających na półprzestrzeni od obciążenia kołem. Wszystkie elementy konstrukcji są wykonane ze sprężystego iizotropowego materiału. Do rozwiązania tego zagadnienia[...]
EN Analysis of displacement, strain and stress in the three-layer pavement structure resting on the subspace loaded by a vehicle is presented in the paper. Solution of the problem is performed in the frame of elasticity using the stress function concept in 3D axial symmetry problem. Relative stiffness [...]
15
88%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Referat prezentuje wyniki badań ocen stanu nawierzchni drogowej dokonywanych przez kierujących pojazdami oraz wpływu tych ocen na działania podejmowane przez użytkowników dróg. Wnioski z niniejszych badań adresowane są przede wszystkim do administracji drogowej odpowiedzialnej za utrzymanie dróg ora[...]
EN The results of research on the stage of road pavement accomplished by drivers and the influence of that evaluation on activities undertaken by road users have been presented in the paper. The conclusions from the research have been addressed the most of all to the road authorities responsible for ro[...]
16
75%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 5 88-91
PL Oznakowanie poziome nawierzchni drogowych stało się w ostatnich latach, wraz ze zwiększającym się natężeniem ruchu, niezbędnym elementem wyposażenia dróg każdego rodzaju, spełniając funkcje prowadzenia, kierowania i informowania kierowców o dozwolonym i bezpiecznym kierunku jazdy lub konieczności za[...]
EN Horizontal road marking during last years has been become the essential element of each type road equipment. It fullfils functions of leading, referring and informing to drivers about direction of driving or necessity of stoping. For this purpose cold plastics has found the application. More over th[...]
17
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 6 38-41
EN Low-temperature surface cracks are a very common damage type found on the Polish roads. The reasons for that are sudden temperature drops to very low levels in winter. It is essential to seek to minimise this problem by a proper selection of binder, depending on the local weather conditions. Both in[...]
18
75%
Izolacje
PL Rola nawierzchni sprowadza się do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwwodnej płyty pomostu obiektu inżynierskiego oraz zapewnienia odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Najpopularniejszymi nawierzchniami na obiektach inżynierskich są nawierzchnie asfaltowe.
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule opisano mechaniczne sposoby obróbki powierzchni betonowych i ich zastosowanie w konstrukcjach posadzek i nawierzchni drogowych. Scharakteryzowano wybrane procesy technologiczne obróbki powierzchni betonowych, takie jak śrutowanie, szlifowanie, frezowanie.
EN The article presents mechanical methods of concrete surface treatment and their usage in floor and road surface construction. Particular technological processes of concrete surface treatment such as shot blasting, grinding, and milling have been described.
20
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 6 90-93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last