Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road crash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN This study investigated the deterrence effect of the police patrol on the road safety in China and the research purpose was achieved by questionnaire survey and data regression. Firstly, a questionnaire survey was carried out to investigate the drivers’ illegal behaviours and attitudes to safety mea[...]
2
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz statystycznych zagrożeń wypadkami drogowymi w nocy. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę ruchu nocnego oraz skalę zagrożenia z uwzględnieniem natężeń ruchu w poszczególnych godzinach doby. Porównano wskaźniki ciężkości wypadków w różnych warunkach oświetlenia[...]
EN This paper summarizes the statistical analyses of menaces of road crashes at nighttime. The special attention was paid to aspects of traffic at night and the scale of risk with taking traffic in successive hours of day into consideration. Severity coefficients of crashes in different lighting condit[...]
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano problem bezpieczeństwa na polskich drogach na podstawie analizy okresu 2005-2015. Opisano wybrane zagadnienia ilustrujące sytuację na drogach, które w sposób szczególny wpływają na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, m.in liczebność występowania wypadków drogowych, prz[...]
EN In the following article the problem of the safety on Polish roads based on analysis of the years 2005-2015 was presented. Selected issues exemplifying the situation on roads which in a distinctive way influence the safety of road users, e.g. the amount of occurring road accidents, their causes as w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last