Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 295
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 56-59
PL Wyniki sprzedaży kruszyw naturalnych łamanych w pierwszej połowie 2007 pozwalały sądzić, że prognozy roku zostaną przekroczone. Zainteresowanie kruszywami wynikało za sprzyjających warunków atmosferycznych oraz z działań wykonawców dróg związanych z gromadzeniem materiałów drogowych na przyszłe budo[...]
2
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 1 36-37
3
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 1 32-35
EN The text presents a summary of the national road projects completed in 2011. 267.7 km of fast highways, of which 205.5 km are motorways, and 62.2 km-expressways, were put to use in the past year in Poland. Not all road construc­tion plans have been put into operation. It was due to the financial cri[...]
4
100%
Izolacje
PL Rzeczywista temperatura każdej z warstw konstrukcji drogowej oraz ośrodka gruntowego tworzącego nasyp i podłoże, a także parametry cieplne materiałów używanych do budowy dróg to właściwości, których znajomość pozwoliłaby na opracowanie modelu obliczania temperatury warstw bitumicznych. Taki model je[...]
5
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 1 183-193
PL Od dnia 1 stycznia 1999 r. istnieją w Polsce cztery kategorie dróg publicznych: 1) krajowe, 2) wojewódzkie, 3) powiatowe, 4) gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a pozostałe - własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Przekazywanie gruntów właściwemu zarządcy d[...]
EN From 1st January 1999 there are four categories of public roads in Poland. State roads belong to the Treasure and the others are possessed by proper authorities. Giving the land to a proper road administration (General Director of Public Roads) in reference to state roads and a proper self-governmen[...]
6
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 4 66
PL Górny Śląsk to najbardziej zaludniony region Polski, posiadający dwukrotnie gęstszą sieć dróg niż wynosi średnia dla kraju. Przez to stanowi najbardziej obciążony rejon krajowej sieci drogowej, co wynika też z lokalizacji w obrębie europejskich korytarzy transportowych. Podczas trzydniowego Śląskieg[...]
EN Upper Silesia is the most densely populated region of Poland, with the road network twice as dense as the country average. This also makes Upper Silesia the most heavily used area of the national road network, which is also enhanced by its location within European transport corridors. During the thr[...]
7
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 6 18--19
PL Od 30 października 2013 r. kierowcy mogą korzystać z nowego, prawie 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu. Rzeszowski oddział GDDKiA oddał do ruchu dwa odcinki A4: od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachód oraz od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Wykonawcą obu kon[...]
EN From October 30th 2013 drivers can use a new section of A4 Motorway in Subcarpathia, stretching over nearly 37 kilometres. The Rzeszów Division of the General Directorate for National Roads & Motorways has actually commissioned two sections: from Dębica Pustynia junction to Rzeszów Zachód[...]
8
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 5 28-30
PL Wywiad z Pawłem Jagusiakiem, dyrektorem ds. kruszyw, wiceprezesem zarządu Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
9
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 4 22-23
PL 862 .rmy z całego świata, reprezentanci największych światowych marek i koncernów, kilkaset ton sprzętu i ponad 20 tys. zwiedzających - to obraz tegorocznej, rekordowej edycji targów AUTOSTRADA-POLSKA.
10
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 44-45
PL 10 września 2012 r. został udostępniony do ruchu prawie siedmiokilometrowy pierwszy na Podkarpaciu odcinek drogi ekspresowej S19. Kierowcy mają do dyspozycji odcinek od Stobiernej do węzła autostradowego A4 Rzeszów Wschód, zlokalizowanego na północ od Rzeszowa.
11
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 24-27
PL W niniejszym artykule zaproponowano zapoznanie sie z rządowym planem budowy dróg na lata 2011-2015. Przedstawiono długoterminowe plany drogowe do roku 2010.
EN In the article, the most important issues regarding the National Road Building Programme for the years 2011-2015, approved by the Council of Ministers, were presented. That document defi nes the goals and investment priorities implemented throughout the programming period. The implementation period [...]
12
88%
Mosty
2017 nr 6 60--61
PL O zaletach i możliwościach wykorzystania kruszyw węglanowych w budownictwie drogowo-mostowym mówi Piotr Maciak, przewodniczący Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego.
13
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 2 22--23
14
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 17
PL Podsumowaniu cyklu programowego Bilans zasobów polskiego drogownictwa poświęcona była konferencja zorganizowana 14 października przez Polski Kongres Drogowy (PKD) podczas targów INFRASTRUKTURA 2010. Tematem dyskusji był potencjał i możliwe ograniczenia rynku materiałów do budowy dróg w okresie zwięk[...]
15
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 4 68-73
16
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 2 40-42
PL O przejściach dla zwierząt w ostatnim czasie mówi się i pisze coraz więcej. Wejście Polski do Unii Europejskiej związane jest bowiem z rozwojem zrównoważonym (z ang. sustainable development) również w sektorze budownictwa. A zatem w myśl podstawowych zasad tego rozwoju budowa szlaku komunikacyjnego [...]
17
75%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 22 52-62
PL W publikacji przedstawiono potencjalne sposoby wykorzystania odpadów z energetyki typu popioły lotne i żużle. Dotychczasowe wyniki wielu badań wskazują na możliwości wykorzystania tych popiołów do budowy dróg. Przedstawiono właściwości fizyczno-chemiczne popiołów oraz opisano sposoby ich przetwarzan[...]
EN Potential ways of utilize the ashes and slag wastes from power industry there were presented in the paper. The research results received up to now shows of ashes usability for building roads. The physical and chemical properties of ashes were presented as well as ways of processing to chunk form wer[...]
18
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 26-31
19
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL W związku z budową dróg krajowych, autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic w Polsce, jak w latach poprzednich, występuje obecnie duży popyt na kruszywo. Jest to zapotrzebowanie na różnego rodzaju kruszywa o zróżnicowanej jakości. Poziom zaawansowania technicznego realizowanych obiektów wymaga także z[...]
EN Because of the fact that roads, highways, expressways, ring roads, railways are being built in Poland, there is a large demand for aggregate. The article concerns on the issue of the quality of aggregates mined in Poland.
20
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Przedstawiamy kompleksową analizę skuteczności georadaru 3D w badaniach drogowych.
EN The paper concerns on the efficiency of georadar 3D in road pavement tests. The authors describe its technical features and specific application possibilities.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last