Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road ambulance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono problematykę związaną z oceną stanu wytężenia elementów wyposażenia współczesnych ambulansów drogowych zgodnie z normą PN-EN 1789. Zawarta charakterystyka normy w pierwszych rozdziałach opracowania uświadamia potrzebę zastosowania ostrych kryteriów dotyczących homologacji pojazdów sani[...]
EN The paper presents the issues related to the assessment of the effort state of equipment of modern road ambulances in accordance with PN-EN 1789 standard. Features characteristic included in the first chapters of the standard develop the need for use of strict criteria for the approval of vehicles i[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 796--799
PL W artykule omówiony został, zrealizowany w PIMOT, temat badawczy związany bezpośrednio z przepisami międzynarodowymi dotyczącymi badań dynamicznych dużych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ambulansów drogowych z ich wyposażeniem, zgodnie z wymaganiami normy europejskiej: PN-EN 1789 „Pojazdy me[...]
EN In the article a research process implemented in PIMOT was discussed, which was directly associated with international rules on dynamic tests of large objects, with particular emphasis on road ambulances with their equipment, in accordance with the requirements of the European standard: PN EN 1789 „[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last