Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rośliny przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Środowisko
2005 nr 2 174--180
PL Upowszechnianie zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w skali globalnej determinuje poszukiwanie uwarunkowań i możliwości wdrożenia tej koncepcji również w rolnictwie. Jedną z istotnych barier jej wdrożenia w rolnictwie są niższe wydajności jednostkowe (w przeliczeniu na hektar upraw roln[...]
EN The paper presents the results of field experiments on productivity of arable crops in different fanning systems (traditional, integrated and ecological) in crop rotation for five years (in 1997-2001). The results have shown that the traditional and integrated production systems have a certain advan[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 11 1806--1810
PL W sześcioletnich badaniach lizymetrycznych nie wykazano nadmiernego wymywania makroskładników z gleby lekkiej nawożonej osadem ściekowym. Stężenia tych składników w odciekach z gleby mieściły się w granicach dopuszczalnych dla I i II klasy jakości wód podziemnych. Wyjątkiem było stężenie azotanów w [...]
EN A content of the main plant nutrients (N, P, K, Mg, Ca) in leachates from marginal light soil not fertilized and fertilized with sewage sludge from municipal boil. treatment plant from rural areas was detd. in 2008-2013. The concns. of macronutrients in the effluents from the soil were within the li[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ro[...]
EN Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforesed, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last