Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roślinność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 2 32-34
PL W ostatnim czasie przez Europę przetacza się fala dyskusji, mająca na celu przekonanie społeczeństwa o szkodliwości roślin, które od lat, a czasem nawet stuleci, są obecne na Starym Kontynencie. W celu podkreślenia zagrożenia, jakie za sobą niosą, nazwano je "obcymi".
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 20-23
PL Nie wystarczy posadzić piękne rośliny, by stanowiły prawdziwą ozdobę miejsc. Aby rozwijały się pod silnym działaniem promieni słonecznych i przy tym wyglądały efektownie i zdrowo, należy je odpowiednio dobrać do stanowisk przeznaczonych do obsadzenia.
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 26-27
PL Inspiracją dla architektury organicznej jest roślinność, która stanowi nie tylko uzupełnienie budowli, ale także ważne tworzywo jej kompozycji. Dlatego światowi i polscy architekci tworzyli na pocz. XX w. projekty, w których główną rolę odgrywały miękkie linie pnączy.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN Direct fog droplets deposition, called in this paper horizontal precipitation, can make important contribution to hydrological input added to precipitation measured with standard rainganges. Meteorological and morphological conditions are responsible for potential role of fog in total water flux. On[...]
5
100%
Studia Geologica Polonica
1998 Vol. 113 137-180
PL Zestawiono dane dotyczące roślinności późnego vistulianu na ziemiach polskich, pochodzące z kilkudziesięciu stanowisk osadów organogenicznych, opracowanych metodą analizy pyłkowej i analizy makroszczątków roślinnych. Już dla starszych, poprzedzających allerřd części tego okresu, mimo małej ilości da[...]
6
100%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 3 125-131
PL Miasto stanowi skomplikowany system ekologiczny. Degradacja naturalnych siedlisk na tego typu terenach pociąga za sobą zanikanie roślinności wrażliwej na atropopersję. Zjawisko to potwierdzają badania flory mszaków, prowadzone na terenie Katowic. Stwierdzono występowanie na tym obszarze 211 gatunków[...]
EN The town makes a complicated ecological system. Degradation of structural habitats within such areas causes the disappearance of vegetation sensitive to human interference. This problem confirmed observations of bryophytes, which were conducted in Katowice. 211 species have been recorded, but 41,7% [...]
7
100%
Zieleń Miejska
PL Wiciokrzewy to pnącza należące do rodzaju Lonicera i rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Oprócz pnączy do tego rodzaju zaliczają się także gatunki krzewiaste o pędach niewspinających się na podporach, nazywane suchodrzewami. Ogółem na półkuli północnej znanych jest ok. 180 gatunków. Tutaj o[...]
8
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 1 35
PL W krajach o klimacie łagodniejszym od naszego, gdzie temperatura zimą nie spada poniżej -15°C, Edgeworthia jest pięknym krzewem ozdobnym, kwitnącym wiosną przed rozwojem liści. Należy do tzw. zwiastunów wiosny, wraz z innymi wcześnie kwitnącymi krzewami i licznymi roślinami cebulowymi – tulipanami, [...]
9
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 11 42--43
PL Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom o[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 3 36--37
PL Zimowe miesiące powoli się kończą. Dzień się wydłuża, zaś słońce coraz śmielej wychyla się zza chmur. Ludzie zaczynają zdejmować ciepłe okrycia, a promienie słoneczne rozpuszczają resztki śniegu. Powoli do życia budzi się przyroda.
11
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 3 18--20
PL Zainteresowanie pozytywnym oraz leczniczym wpływem roślinności i terenów zieleni na zdrowie człowieka staje się coraz większe. Powoli w świadomości architektów krajobrazu przebijają się także kwestie związane z alergiami.
12
88%
Zieleń Miejska
2013 Nr 11 29--31
PL Warunki uprawy roślin na terenach zurbanizowanych oraz w pasie przydrożnym są dalekie od optymalnych, dlatego jakość sadzonego materiału szkółkarskiego w zasadniczy sposób determinuje przyszły stan zieleni miejskiej i przyulicznej.
13
88%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 3 123-132
PL Bioróżnorodność terenów dużych aglomeracji miejskich jest stosunkowo bogata i zróżnicowana. Szczególnie jest bogata flora roślin naczyniowych. W jej składzie występują bowiem oprócz gatunków rodzimych liczne gatunki, odmiany i ich mieszańce z grupy antropofitów. Ogólnie szacuje się, że w dużych aglo[...]
EN Biodiversity of large urban agglomerations is relatively rich and diversified. Especially abundant is the flora of vascular plants. Beside indigenous plant species, a large number of varieties and hybrids of anthropophytes occur in its composition. Generally, over 1500 vascular plant species are ass[...]
14
88%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 7 68--73
PL Zabezpieczanie skarp przed erozją podczas budowy dróg i autostrad w Polsce jest zagadnieniem skomplikowanym. Często na etapie projektowania skarp – zarówno nasypów, jak i wykopów – trudno jest przewidzieć nasilenie czy kierunek erozji. Wynika to chociażby z różnych właściwości geologiczno-inżyniersk[...]
EN Anti-erosion protection of banks during road and motorways construction poses considerable difficulties. It is often the case, that at the designing stage of banks, the intensity and direction of corrosion is hard to predict. Which is caused by various ground properties. Moreover, it is almost impos[...]
15
75%
Przegląd Geologiczny
16
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 28-31
PL Wprawdzie hasło "zima" przywodzi na myśl urocze widoki miasta otulonego białą, śniegową pierzyną, ale rzeczywistość zazwyczaj jest inna. Dni są coraz krótsze, deszcz pada częściej niż śnieg, a w ludziach potęguje się nastrój znużenia i nostalgii. Przynajmniej częściowo można zapobiec takim odczuciom[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 34-37
PL Hałasu nie wyeliminujemy z naszego życia, ale możemy dążyć do zmniejszenia jego uciążliwości. Pomocne mogą być rośliny - odpowiednio dobrane i właściwie zastosowane.
18
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 42-45
PL Filemon i Baucis - bohaterowie jednego z greckich mitów - odeszli ze świata żywych, zamieniając się w splecione ze sobą drzewa. Roślinny, miłosny uścisk po śmierci połączył również Tristana i Izoldę. Kochanków zjednoczyły dzikie róże, które wyrosły na ich grobach. W wielu regionach świata drzewa i k[...]
19
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 44-47
PL Obecnie istnieje niewiele wiarygodnych danych opartych na obserwacji interakcji fauny i flory. Stąd też selekcja, lokalizacja czy pielęgnacja roślinności w zoo ma eksperymentalny charakter. Główne pomocne wskaźniki to preferencje żywieniowe zwierząt oraz trwałość roślin.
20
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 18-19
PL Na finalny wygląd zazielenionych dachów wpływa wiele aspektów. Roślinność wykorzystywana do tego typu projektów musi zostać dobrana z rozwagą. Uwzględnić należy także niszczącą siłę wiatru oraz sposób nawadniania zieleni. Wykonawca projektu powinien pamiętać zarówno o przepisach przeciwpożarowych, j[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last