Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roślinność leśna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) w glebach autogenicznych na terenie Nadleśnictwa Supraśl i Dojlidy w Puszczy Knyszyńskiej. Celem badań było określenie stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi pochodzącymi z komunikacji. Na pods[...]
EN The paper presents the results of research concerning contents of the selected heavy metals (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) in autogenic soils in the Supraśl and Dojlidy Forest Division in the Knyszyńska Forest. The aim of the studies was to determine the degree of soil pollution with heavy metals from mmu[...]
2
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 5-A 187--192
PL Największy rozwój kultury sepulkralnej nastąpił w epoce oświecenia, kiedy to stworzony został architektoniczny typ cmentarza. Ten rodzaj terenów grzebalnych stanowi w naszych miastach często znaczące tereny zieleni historycznej. Jednak ilość i jakość zieleni cmentarnej w ostatnich dekadach znacząco [...]
EN The largest development in sepulchral culture came at the time of the Enlightenment, when an architectural type of cemetery was created. This type of burial grounds often currently constitutes significant areas of historical greenery in our cities. The quantity and quality of the greenery in cemeter[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last