Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  riverside
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 387-396
PL Tekst stanowi streszczenie pracy magisterskiej autora pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha, prof. PK, pod tytułem: Rewitalizacja Grzegórzek - mediateka w Krakowie, obronionej w październiku 2009 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest opisem eksperymentalnego pro[...]
EN The article is an abstract from the final thesis of the author, is a description of an experimental design of the riverside in Cracow.
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 60-65
PL Stosowane współcześnie metody regulacji oraz rewitalizacji rzek zostały opracowane przy uwzględnieniu założeń "zrównoważonego rozwoju". Ich celem jest poprawa warunków bytowych człowieka przy możliwie najlepszej ochronie przyrody.
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 4 28-30
PL Panoramy miast rozwijają się wzdłuż wolnych przestrzeni nad wodami, ale to nie budynki a właśnie brzeg – jego oprawa, mosty i znaki szczególne – przejmują rolę współczesnych wyróżników krajobrazowych. Stają się rozpoznawalną „marką” miast – ich błękitnym salonem. Do takich miejsc zaliczyć można nabr[...]
4
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł poświęcono miejscu stanowiącemu symbol polskiego krajobrazu. Jest nim Przełom Środkowej Wisły z miastami Kazimierz Dolny i Janowiec. Praca prezentuje genius loci - tożsamość czynników przyrodniczych i kulturowych: rzeki, wybrzeża i miast. Przeprowadzono analizę przemian tożsamości krajobrazu[...]
EN This paper is dedicated towards the place, which is a symbol of Polish natural and cultural landscape. It is The Gorge of Central Vistula River, including on both shores, two picturesque country towns. The first chapter is a discovery of Genius Loci - an identity derived from natural and cultural fa[...]
5
51%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 14 7-32
PL Fascynującym przykładem polskiego Ducha Miejsca jest przełom Wisły Środkowej - pomiędzy małymi miastami historycznymi Janowcem i Kazimierzem Dolnym. Autor prowadzi od 20 lat zespołowe prace dotyczące studiów i projektów tego obszaru z dziedziny architektury i architektury krajobrazu. Najnowszą z tyc[...]
EN A fascinating sample of The Spirit of The Place in Poland, is the gorge upon the Middle Vistula river - between two tiny historical towns Janowiec and i Kazimierz Dolny. The author with his team, runs during some 20 years, a series of various works concerning this area, in the field of architecture [...]
6
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zachodnie nadbrzeże Manhattanu, dziś dzielnica Battery Park City, do czasów II wojny światowej funkcjonowało jako wielki port handlowy. W latach powojennych tereny te podupadły wskutek zmian ekonomicznych i historycznych i stały się nieatrakcyjnym miejscem na Manhattanie. Władze Nowego Jorku postano[...]
EN Battery Park City, a district in New York is built in the left and vandalized area of an old harbor over the Hudson River. before this distict was accomplished several plans of developing of thiese fields had emerged. This article ahows how, during several years, an approach for spatial planning had[...]
7
51%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2016 nr 33 155--166
PL Wrocław, jako miasto z rozwiniętą siecią rzeczną, posiada liczne wyspy różniące się między sobą: pochodzeniem, powierzchnią, stopniem i formą zagospodarowania. Jedną z nich jest Kępa Mieszczańska zlokalizowana w zachodniej części miejskiego odcinka Odry. Już od XIII w. lokowano w jej obrębie obiekty[...]
EN Wroclaw, as a city with a developed waterway network, has numerous islands differing between themselves in the origin, the area, the step and the form of developing. One of them is the Kępa Mieszczańska island located in the western part of city’s section of Odra river. Already from 13th century the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last