Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk mitigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 4 63--70
EN It is widely known that airports due to their character of everyday operations constitute a suitable environment for performing various safety related events. A large number of objects conducting series of operations within limited space and time increases potential for a particular accident or inci[...]
2
75%
Inżynieria Mineralna
2019 R. 21, nr 1 237--243
PL Przedsiębiorstwa branży surowcowej funkcjonują na zmiennym i niestabilnym rynku. Okresy dekoniunktury w szczególny sposób wpływają na poziom przepływów pieniężnych i generują ryzyko niewypłacalności spółek, tym bardziej że kryzysy wspierane są przez obiektywne okoliczności, na które człowiek nie ma [...]
EN Companies in the raw materials market operate in a volatile and unstable market. Business downturns exert a particular effect on the level of cash flows and generate insolvency risk among companies, all the more so when crises are driven by objective circumstances beyond human control. Being well-[...]
3
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 4-8
PL Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W[...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98, 3 8 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and e[...]
4
63%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 4 145--157
PL Skuteczna realizacja procesów transferu technologii stanowi podwaliny współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W rezultacie transferu technologii rynek zasilany jest innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, systemowymi i procesowymi, które stymulują rozwój lepszych produktów i usług odpowiada[...]
EN Effective execution of technology transfer processes constitutes the foundations of contemporary innovation-based economies. As a result of these processes, novel technological, process and system solutions are brought to the market, which stimulates the development of better consumer-oriented produ[...]
5
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2018 Vol. 12, no. 3 429--437
EN The maritime transportation system is increasingly a target of cyber attacks. This paper describes a taxonomy that supports the creation of adversarial cyber models, risk mitigation, and resiliency plans as applied to the maritime industry, using the Automatic Identification System as a specific ill[...]
6
51%
Logistyka
2016 nr 1 128--133, CD1
PL Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w warunkach zmieniającego się otoczenia jest niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia gospodarki narodowej jako całości ale również z punktu widzenia podmiotów gospodarczych. Podmioty gospodarcze funkcjonują w określonym otoczeniu makroekonomicznym. W związku z[...]
EN The safety of economic trade in a changing environment is highly important not only from the holistic angle of national economy, but also from the business entities point of view. Business entities operate in a specific macroeconomic environment. Therefore, as components of the system, they underlie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last