Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk minimization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 36 45--52
PL W artykule omówiono problemy występujące podczas tworzenia autonomicznych systemów diagnostycznych pozwalających na samodzielne podejmowanie decyzji eksploatacyjnych w zależności od aktualnego stanu technicznego maszyny. Przedstawiono przykład wielowątkowej struktury programowej takiego układu oraz[...]
EN In the paper the problems that took place during the development of autonomous diagnostic units capable of performing exploitation decisions according to the current machine state were presented. An example of multithread programming structure of such unit as well as a problem of selection of diagno[...]
2
84%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 269-272
PL Podano klasyfikację i charakterystykę przyczyn awarii rurociągów naltowych. Omówiono czynniki wpływające na ryzyko eksploatacji tych rurociągów. Przedstawiono stosowane w praktyce techniczne i organizacyjne metody zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii rurociągów naltowych oraz związanych z nimi ins[...]
EN This paper presents main failure reasons of oil pipelines. There has been presented methods of failure prevention for each reason. Author presented strategy for both failure prevention and consequences decreasing, resulting in operational risk minimization of transmission systems.
3
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 26(3) 79--89
PL Niniejsze badania zostały przeprowadzone w celu oceny procesu wspomaganej fitostabilizacji gleby zanieczyszczonej wzrastającymi dawkami miedzi przy zastosowaniu dodatków mineralnych (chalcedonit, zeolit, dolomit). Na podstawie otrzymanych wyników badań można wyjaśnić korzyści jak i potencjalne zagro[...]
EN The present study was designed to assess phytostabilization strategies for the treatment of soil co-contaminated by increasing levels of copper with the application mineral amendments (chalcedonite, zeolite, dolomite). From the results it will be possible to further elucidate the benefits or potenti[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1773--1776
PL Artykuł ukazuje skuteczność zastosowanych w Szwecji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Wprowadzenie nowych metod zarządzania transportem uczyniło go jednym z najbezpieczniejszych w Europie. W artykule ukazano minimalizację ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń a co za tym idzie znaczne zmni[...]
EN The article shows the effectiveness of the Swedish safety systems in transport. The introduction of new methods of transport management has made it one of the safest in Europe. In the article shown to minimize the risk of a hazardous event and thus a significant reduction in the number of deaths due[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last