Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 141
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rewaloryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 39--46
PL W numerze 19. z 2006 roku „Wiadomości Konserwatorskich” ukazał się artykuł Tadeusza Morysińskiego przedstawiający możliwości archeologii w odtwarzaniu pierwotnego stanu rozplanowania założeń ogrodowych, głównie na przykładzie prac w Wilanowie. Były one prowadzone w latach 2003-2006 z ramienia Krajow[...]
EN In issue 19 2006 " Preservation News" published an article by Tadeusz Morysińskiego showing possibilities of archeology in reconstructing the original state of the layout of garden, mainly on the example of the work in Wilanów. They were conducted in 2003-2006 on behalf of the National Centre for Re[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Powódź w 1997 roku na Dolnym Śląsku rozpoczęła się od Kotliny Kłodzkiej, w której zostało zalanych wiele miejscowości wzdłuż Nysy Kłodzkiej., a także Kłodzko, gdzie woda zalała najniżej położoną część miasta - Wyspę Piaskową oraz fragment wschodniej dzielnicy. Na Wyspie Piaskowej, gdzie w centralnej[...]
EN City of Kłodzko had been strongly touched with flood disaster in July 1997. The paper is connected with describing of the technical state of city historical centre after the flood. Few remarks on ways of complete rehabilitation are also including.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rewaloryzacje zespołów parkowo-pałacowych, parkowo-zamkowych założeń dworskich czy folwarcznych należą do najbardziej kompleksowych działań konserwatorskich. Zespoły rezydencjonalne, bo tak najogólniej można nazwać przedstawiane wyżej obiekty architektoniczne, składają się często z kilku lub kilkuna[...]
EN Conversations of historical monuments, such as palaces, castles and courts are specific challenges for those who carry out them. Standard and universal solutions often cannot be applied because of many problems that appear here. Therefore similar, common experiences for some groups of objects, are v[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Budynki Politechniki Lubelskiej znajdują się na terenie dawnego folwarku Rury Jezuickie. Większość zabytkowych budynków nie przetrwało do naszych czasów, pozostał jedynie dziewiętnastowieczny dworek, a z zabudowań folwarcznych - spichlerz. Obiekty te, mimo iż pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVIII[...]
EN Solving problems with modernize monumental buildings with reference to contemporary requirements. Report presents sphere of main requirements witch should be take into consideration in modernize ancient buildings for contemporary using.
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dach katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, jego kolorystyka i faktura stanowi znakomity przykład charakterystycznego, lokalnego zdobienia średniowiecznych budowli monumentalnych. Jego przywrócenie stanowi element długiego procesu rewaloryzacji rozpoczętego w 1949 r. Badania architektoniczne i li[...]
EN Colour and surface of St. Mary Madeline's church roof in Wroclaw are an excelent example of local decorations of medieval architectural monuments. The restitution of them is an important part of long-lasting process of the church restoration begun in 1949. Researches and frequent discoveries of glaz[...]
6
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 14-15
PL W ciągu ostatnich lat wiele miast w Polsce opracowało lokalne projekty rewitalizacji, mające na celu m.in. poprawę jakości życia mieszkańców, odbudowanie więzi społecznych, ożywienie gospodarcze, poprawę ładu przestrzennego i środowiska naturalnego na tych obszarach, które zostały uznane za zdegrado[...]
7
100%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 59-65
EN Manorial estate in Rybieniec has been legally protected since year 1999, when it was included to register of monuments with number 1 7/Wlkp/A. Manor consist of manor house build in 1910 and park from the turn of XlXth and XXth century, with area of 2,7 ha. Manor farm, which were a part of Rybieniec [...]
8
100%
Świat Szkła
2006 nr 4 [96] 16-19
PL Niemcy wschodnie od momentu zjednoczenia miały stać się dynamiczną, potężnie doinwestowywaną gospodarką. Pomimo kryzysu i znacznego bezrobocia, znajduje to odzwierciedlenie w ilości i jakości inwestycji budowlanych. Choć różnice między zachodnimi a wschodnimi landami są wciąż widoczne, to rewaloryza[...]
9
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 43-43
PL Jedno z największych obecnie rewaloryzowanych przedsięwzięć w Europie to Venaria Reale. Posiadłość należąca niegdyś do książąt sabaudzkich (Savoy), położona niezwykle malowniczo, u stóp wiecznie ośnieżonych szczytów Alp, w krainie zwanej Piemontem.
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 235-243
PL W przypadku architektury powojennego modernizmu największym zagrożeniem dla budowli jest brak świadomości ich wartości estetycznych czy historycznych. Remonty zachowawcze są właściwie niepodejmowane, budynki zużyte technicznie albo się rozbiera, albo przebudowuje i modernizuje, z reguły pozbawiając [...]
EN Modernist architecture of the 1920s and 1930s brought about many functional and constructional innovations, but thanks to its forms and spatial solutions it can be readily adapted to new functions. Housing architecture, specially of luxurious town tenements and elegant villas can still satisfy the r[...]
11
100%
Przegląd Budowlany
EN Defining activities connected with concrete objects revaluation. Concrete structure diagnostic. Technical activities connected with concrete objects revaluation.
12
100%
Przegląd Budowlany
13
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 36--38
PL Rewaloryzacja zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych jest w zdecydowanej większości przypadków zadaniem wieloaspektowym, trudnym i długotrwałym w realizacji, ale przez to również niezwykle fascynującym.
14
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 7 73--79
PL Zabytkowe parki stanowią przestrzeń o ogromnym potencjale kulturowym, przyrodniczym i użytkowym, wpływając na funkcjonowanie dużych aglomeracji, jak i miasteczek. W artykule, analizie poddano dane historyczne oraz aspekty przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne parków Lubelszczyzny, w[...]
15
88%
Przegląd Komunalny
2010 nr 3 46-55
PL Lepsze zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i ładniejsze jej umeblowanie wpływa znacząco na odbiór miasta. Czy zatem figury, posągi, a nawet miejskie ławki mogą zawierać w sobie nutkę artystycznego zapomnienia? Czy ich wymyślne kształty, dopieszczone pod każdym względem detale potrafią wzbudzić za[...]
16
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 43-48
PL Poznań, jako jedyne polskie miasto, oprócz zabytków kolejnych epok historycznych ma pozostałości zabudowy wznoszonej przez osadników z okolic Bambergu. Budownictwo bamber-skie jest widoczne w wielu miejscach, przy czym szczególnie charakterystyczne są wiejskie zagrody. Obszary, na których się one za[...]
EN The paper deals with remains of village housing - reminders of XVIII century settlement action organized by Poznań administration in order to support economy and wealth of its surrounding villages. People who arrived came from region of Bamberg in Germany. They were roman-catholic, which helped them[...]
17
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 67-76
PL Referat przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wzmocnień elementów drewnianych za pomocą kompozytów z włóknami węglowymi. Badania przeprowadzono dla przypadków obciążenia elementów, jak zginanie, rozciąganie, ściskanie i ścinanie. Ponadto wzięto pod uwagę, niektóre nietypowe przypadki, jak na przy[...]
EN The paper presents results of laboratory tests of wooden members strengthening with carbon fiber composites. The tests were undertaken for the basic cases of members looking, like bending, tension, compression and shear. Besides, some not typical cases were considered, for instance transversal stre[...]
18
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 245-260
PL Rewaloryzacja Domu Towarowego Centrum Renoma (dawny Warenhaus Wertheim) ma przekształcić go w nowoczesny pasaż i sprawić, że stanie się ponownie dominantą ul. Świdnickiej - najważniejszego ciągu handlowego Wrocławia. Wzniesiony ponad 75 lat temu gmach Wertheima dzięki fasadom licowanym wielobarwną c[...]
EN Revalorisation of the department store Centrum Renoma (formerly Warenhaus A. Wertheim) should change it into a modern passage and cause that it will become again the focal point of Świdnicka Street - the most important shopping street in the city centre of Wroclaw. The building of Wertheim, that has[...]
19
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2013 Nr 33 77--85
PL W artykule autor przedstawił prace rewaloryzacyjne, które przeprowadził w latach 1988-94 w objętym ochroną konserwatorską budynku Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem. Obiekt pochodzi z początku XX wieku, a we wczesnych latach powojennych zostały tam przeprowadzone prace zwane mylnie „odbudową”[...]
EN In the article the author presents restoration work carried out during the years 1988-94 in the building of Westend-Synagoge, under conservation protection, in Frankfurt am Main. The object dates back to the beginning of the 20th century, and during the early post-war period work mistakenly called “[...]
20
75%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł porusza tematykę rewitalizacji Zespołu Pałacowego „Sobieskich” w Lublinie oraz możliwości jego rewaloryzacji. Autorzy przedstawiają problemy i usterki stanu technicznego występujące w budynku oraz przytaczają wyniki ekspertyz wykonanych dla poszczególnych elementów założenia. Pragnąc ukazać [...]
EN The article concerns a question of revitalising the “Sobiescy” Palace Complex in Lublin as well as various possibilities of revalorising it. The authors demonstrate problems of and defects in the technical condition of the building while referring to expert opinions on specific elements of the facil[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last