Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  review
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Mineralogiczne
2001 T. 54 115-116
2
63%
Archiwum Mineralogiczne
2001 T. 54 113-114
3
51%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2015 T. 60, z. 2 77--81
A thesis by Piotr Paszkiewicz published in 1991 remains the only complete study on the Russian art in the tsarist Warsaw. As the years go there hasn’t been any position on the polish market that treats about this subject in a more detailed way in over 20 years. Besides thesis of authors strongly con[...]
PL Wydana w 1991 roku praca Piotra Paszkiewicza pozostaje nadal jedynym kompletnym opracowaniem zagadnienia sztuki rosyjskiej w Warszawie w okresie carskiego panowania. Mimo upływu ponad dwudziestu lat nie pojawiła się na polskim rynku wydawniczym pozycja traktująca temat w sposób bardziej szczegółowy.[...]
4
51%
Polish Journal of Chemical Technology
2016 Vol. 18, nr 3 128--133
EN A review paper of the technology basics of vegetable oils epoxidation by means of peracetic or performic acid in the presence of acidic ion exchange resins has been presented. The influence of the following parameters: temperature, molar ratio of acetic acid and hydrogen peroxide to ethylenic unsatu[...]
5
44%
Optica Applicata
EN A short review of major achievements in research on high-peak-power lasers carried on for over twenty years at the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion (IPPLM) is carried out. The most important trends in the IPPLM's research on high-peak-power neodymium, CO/sub 2/ and excimer lasers ar[...]
6
44%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper is devoted to such morphological quantities of the human body as (1) geometric, i.e., linear, planar, and spatial;(2) inertial, especially - mass, density, radius of center of mass, moment of inertia and its radius. Description of quantities was given, material used (live subjects, cadaver[...]
7
44%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2018 Vol. 54, iss. 4 1172--1190
EN Coal flotation is a complex multiphase process governed by different sub-processes and interphase interactions. The coal cleaning efficiency by flotation is largely affected by many different physical and chemical factors that can be roughly classified into three main group: coal feed properties, pu[...]
8
44%
Central European Journal of Energetic Materials
2015 Vol. 12, no. 3 417--437
EN Energetic salts as a unique class of energetic materials have recently been investigated widely, since they possess advantages over their atomically similar nonionic analogues – they tend to exhibit lower vapor pressures, higher densities and better thermal stabilities. Furthermore, these salts are [...]
9
38%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper deals with the control of the fractional-order nonlinear systems. A list of the control strategies as well as synchronization of the chaotic systems is presented. An illustrative example of sliding mode control (SMC) of the fractional-order (commensurate and incommensurate) financial syst[...]
10
38%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper gives a review of the new Bejan's constructal theory and its various applications to design and optimization. According to Bejan, the objective and constraints principle used in engineering is the same mechanism from which the geometry in natural flow systems emerges. This observation is [...]
11
38%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono przegląd materiałów dielektrycznych stosowanych do produkcji płytek drukowanych o bardzo wysokiej gęstości upakowania.
EN The paper discussed overviews technical specification of dielectric materials used in production of PCB hight density interconnect.
12
38%
Szkło i Ceramika
EN Part I: History of research on above mentioned book from 1785. State of technology and organization of the Polish glass industry in 18th century. Part II: Problems taken up in above mentioned book from 1785. Technological remarks to some problems of glass-making raised in edition from 1785. Part III[...]
13
38%
Szkło i Ceramika
EN Part I: History of research on above mentioned book from 1785. State of technology and organization of the Polish glass industry in 18th century. Part II: Problems taken up in above mentioned book from 1785. Technological remarks to some problems of glass-making raised in edition from 1785. Part III[...]
14
38%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2012 nr 10 53-61
PL Systemy bazodanowe stanowią jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnych systemów informatycznych. Są one jednym z podstawowych elementów architektury i mają krytyczny wpływ na funkcjonowanie całości rozwiązań informatycznych. Nieustannie trwają prace rozwojowe w obszarach systemów bazodanowych w[...]
EN Database systems are one of the key sectors for the development of modern information systems. They are one of the basic elements of architecture and have a critical impact on the functioning of all solutions. There is constantly ongoing development work in the areas of database systems of all types[...]
15
38%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2013 Vol. 42, No. 3 336--346
EN The paper presents the history of diatom studies carried out in the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon since the beginning of the 20th century. One aspect of the research focuses on describing the structure of planktonic and benthic communities living in different parts of the area or occurring i[...]
16
38%
Przegląd Górniczy
17
38%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2013 R. 110, z. 1-M 381--388
PL W artykule opisano różne podejścia stosowane do rozwiązania problemu harmonogramowania zadań z maszynami alternatywnymi. Skoncentrowano się na opracowaniach opublikowanych w ostatnich dziesięciu latach. Głównie skupiono uwagę na podejściach wykorzystujących algorytmy metaheurystyczne. Dokonano próby[...]
EN The paper discusses various approaches used to solve flexible job-shop scheduling problem concentrating on formulations proposed in the last ten years. It mainly refers to the applied metaheuristic techniques which have been exploited in this research area. A comparison of presented approaches is at[...]
18
38%
Szkło i Ceramika
EN Part I: History of research on above mentioned book from 1785. State of technology and organization of the Polish glass industry in 18th century. Part II: Problems taken up in above mentioned book from 1785. Technological remarks to some problems of glass-making raised in edition from 1785. Part III[...]
19
38%
Ekonomia i Środowisko
2002 nr 2 170--180
PL Profesor Irenäus Eibl-Eibesfeldt należy do najwybitniejszych współczesnych biologów zajmujących się problematyką zachowania się ludzi i zwierząt. Do najbardziej znanych jego prac naukowych należą podręczniki poświęcone zachowaniu się zwierząt, a także zachowaniu się ludzi. Obok wielu opracowań ściśl[...]
20
38%
Przemysł Spożywczy
2015 T. 69, nr 4 26--30
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane technologii sprężania powietrza w przemyśle spożywczym. Dotyczą one zakresu stosowanej próżni, ale przede wszystkim czystości powietrza. Omówiono główne typy pomp próżniowych wraz z ograniczeniami dotyczącymi ciśnienia i przepływu. Przykłady współczesnych [...]
EN In the paper, actual requirements for compression technology in food processing industry have been briefly described. There are requirements for vacuum pressure levels, but first of all, those ones concerning the air purity for food production have to be considered. The main types of vacuum pumps re[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last