Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revalorization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 59-65
EN Manorial estate in Rybieniec has been legally protected since year 1999, when it was included to register of monuments with number 1 7/Wlkp/A. Manor consist of manor house build in 1910 and park from the turn of XlXth and XXth century, with area of 2,7 ha. Manor farm, which were a part of Rybieniec [...]
2
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2013 Nr 33 77--85
PL W artykule autor przedstawił prace rewaloryzacyjne, które przeprowadził w latach 1988-94 w objętym ochroną konserwatorską budynku Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem. Obiekt pochodzi z początku XX wieku, a we wczesnych latach powojennych zostały tam przeprowadzone prace zwane mylnie „odbudową”[...]
EN In the article the author presents restoration work carried out during the years 1988-94 in the building of Westend-Synagoge, under conservation protection, in Frankfurt am Main. The object dates back to the beginning of the 20th century, and during the early post-war period work mistakenly called “[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL XXI w. przyniósł Polsce nowe możliwości prac rewitalizacyjnych (także tych związanych z rewaloryzacjami historycznych parków i ogrodów) w ramach dotacji unijnych. Zespoły komponowanej zieleni, często w znaczny sposób zniszczone, o słabo zachowanej historycznej tkance, zyskały tym samym szanse na prz[...]
EN The 21st century has brought new opportunities for revitalization projects in Poland (including those related to historical parks and gardens) under the framework of EU subsidies. Greenery compositions, often significantly damaged and with poorly preserved historical structure, have gaine[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie położony jest na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (pow. będziński, woj. śląskie). Jest to interesujący obiekt. Mimo to ulega on zaniedbaniu. Aby powstrzymać ten proces, należy stworzyć projekt, mający na celu jego rewaloryzację. Po dokonanej analizie history[...]
EN The Mieroszewski Palace and Park Complex is located in the district of Gzichów in Będzin, a city in the region of the Dąbrowa Basin (the Silesia Province). It is a place of unique architectural value. The design concept results from a thorough examination of the area of the complex followed by a dee[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 7-A 123--131
PL Adaptacja obiektów zabytkowych związana ze zmianą sposobu ich użytkowania często wymusza na projektancie zastosowania współczesnych technologii budowanych w tym nowoczesnych materiałów, a także elementów wyposażenia obiektu. Należy przy tym podkreślić, iż w obecnych czasach adaptacja obiektu zabytko[...]
EN Historic building adaptation connected with changing its use often makes architects apply modern building technologies, including latest materials and furnishing. It should be emphasized that nowadays adaptation of a historic building and introducing a new function into it, is often the only way to [...]
6
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2013 Nr 35 47--52
PL Artykuł porusza problem rewaloryzacji ratusza w mieście Sieniawa na Podkarpaciu. Rewaloryzacja obiektu polegała na dobudowaniu wieży do istniejącego obiektu ratusza. Zabytkowy ratusz w Sieniawie został zbudowany z fundacji Mikołaja Hieronima Sieniawskiego na początku lat osiemdziesiątych XVII wieku.[...]
EN The article addresses the problem of revalorization of the town hall in Sieniawa in Podkarpackie Voivodeship. Revalorization of the building consisted of adding a tower to the existing town hall. The monumental town hall in Sieniawa was founded by Hieronim Sieniawski in the first half of the 17th ce[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 9 465--468
PL Zespół klasztorny oo. Dominikanów w Lublinie od ponad 10 lat jest poddawany sukcesywnej kompleksowej rewaloryzacji, obejmującej obok działań konserwatorskich także prace konstrukcyjne. Podczas ekspertyz i prac projektowych trzeba było przeanalizować nie tylko skutki destrukcyjnego działania czasu, a[...]
EN Dominikan cloister in Lublin is subject to successive complex renovation for above ten years now. This renovation include not only conservation of historical interiors but the repairs of buildings structure also. During expert’s works and designing a lot of problems were came cross. These problem we[...]
8
63%
Architectus
2003 Nr 1-2(13-14) 119--139
PL W latach 1999-2002 wykonano pierwszy etap rewaloryzacji domu handlowego Feniks1, zlokalizowanego przy wrocławskim Rynku, naprzeciw wschodniej elewacji Ratusza. Działający nieprzerwanie od stu lat dom handlowy jest najciekawszym w mieście przykładem wielkiej secesyjnej budowli komercyjnej. Od chwili [...]
EN The Feniks department store has been uninterruptedly active for almost a hundred years, and it is still one of the most interesting examples of a huge commercial building created in the Art Nouveau style. It was built in 1904, according to the design of Georg Schneider, as Warenhaus Gebriider Barasc[...]
9
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 4 97--111
PL Niniejsza praca omawia zagadnienie rewaloryzacji zabytków na terenie małych miast Podkarpacia, które jest regionem o dużym zasobie cennych zabytków dziedzictwa kulturowego. Oprócz większych miast, takich jak Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Przeworsk czy Jarosław, na terenie Podkarpacia istnieją także mni[...]
EN This article addresses the issue of monument revalorization in small towns of Podkarpacie which is a region with valuable cultural heritage. Besides larger cities such as Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Przeworsk or Jarosław, in the area of Podkarpacie there also exist smaller towns with equally rich tra[...]
10
63%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 79-86
EN Revitalization as a process of synchronized actions of specialists in various fields should cover many aspects of life. One of them is undoubtedly revalorization and regeneration of valuable urban spaces, which the material quality in recent years declined. Revalorization of urban interior matter - [...]
11
63%
Architektura Krajobrazu
2006 nr 3-4 4-16
EN The article presents the problem considering the renewal of palacepark sets in Lower Silesia. Programs and Polish and European strategies which aim among others at improving the state of relics of the past, enlargement of national supply of cultural heritage, complex revalorization of relics and the[...]
12
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 23(4) 79--88
PL Celem przedstawionych rozważań jest ustalenie kierunków rozwoju śródmiejskich obszarów miasta z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego na przykładzie Zielonej Góry. Kształtowanie pięknej i użytecznej, fizycznej formy miejskiego środowiska życia jest szczególnie istotne w procesie rewitalizacji miasta[...]
EN The aim of the considerations presented in the article is to determine the developmental directions of the inner urban areas respecting and honouring the cultural heritage of Zielona Gora city. The formation of useful physical form of the urban lifestyle environment is particularly important in the [...]
13
63%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 133--144
PL Badania przedstawione w artykule objęły analizę kształtowania ogrodów barokowych kompleksu historycznego krajobrazu na wzgórzu św. Jura we Lwowie. Określono okoliczności, ujawniono cechy krajobrazu i zaproponowano podział na strefy funkcjonalne. Przeanalizowano krajobrazowo-architektoniczną struktur[...]
EN The place and role of St. George Hill is thought-out in the context of Lviv landscape. The shaping circumstances of baroque gardens complex of historical hill’s landscape is described, the landscape features are revealed and division into functional areas is suggested. There was analysed the landsca[...]
14
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2015 Nr 43 92--108
PL W artykule przedstawiono metodykę oraz autorskie przykłady rewaloryzacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych. Opisane metody mają charakter konserwatorski, polegający na odtworzeniu i przywróceniu nośności uszkodzonych elementów w taki sposób, by zachować kształt, wygląd, materiały i sch[...]
EN The paper presents methodology and author’s examples of revalorization of wooden structures in historic buildings. The methods described are of conservation type and consist of rebuilding and restoring the load bearing capacity of damaged elements preserving shapes, outlook, materials and static sch[...]
15
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 22(3) 69--79
PL Romantyczny park krajobrazowy Petera Josepha Lennégo w Zatoniu koło Zielonej Góry jako przykład zabytku sztuki ogrodowej, współczesne przekształcenia i zagrożenia
16
63%
Architectus
PL Przedmiotem badań autorki jest architektura dawnego klasztoru paulińskiego w Pińczowie. Inspiracją prac stała się dzwonnica towarzysząca zespołowi. Propozycja rewaloryzacji, mająca na celu przywrócenie jego dawnej świetności, wraz z adaptacją dzwonnicy na punkt widokowy, jest szansą dla rozwoju mias[...]
EN The object of the author's research is the architecture of the old Paulite monastery in Pińczów. The work has its roots in the issue of the belfry that accompanies the complex of the above mentioned buildings. The revalorization proposal aims at restoring splendour and magnificence to the place whic[...]
17
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/II 161--180
PL Heppenheim położone jest w Hesji na terenie zachodnich Niemiec. Jest to niewielki ośrodek, który obecnie liczy 25 tysięcy mieszkańców. Miasto ma jednak bogatą i barwną historię oraz cenny zasób kulturowy, który jest odpowiednio chroniony, a przede wszystkim właściwie eksponowany i wykorzystany. Praw[...]
EN Heppenheim is located in Hessen, in western Germany. It is a small town currently populated by 25 thousand inhabitants. However, the town can boast an eventful and colourful history, and valuable cultural resources which have been properly preserved, but primarily properly exhibited and used. Heppen[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 6-A 199--211
PL Parki w miejscowościach uzdrowiskowych są ważnym elementem wpływającym na rozwój uzdrowisk. Stanowią ich nieodłączny element. Intensywny rozwój uzdrowisk nastąpił w XIX w. Charakterystyczna dla uzdrowisk okazała się XIX-wieczna kompozycja parków. Mimo rozwoju sztuki ogrodowej to właśnie XIX- -wieczn[...]
EN The parks in the health spas are an important element influencing their development. These parks seem to be inseparable elements of the towns. The 19th century was the period when the most intense park development was observed. The 19th century park structure became a characteristic compo[...]
19
51%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2011 nr 14(2) 205-215
PL W pracy opisano zagadnienie rewaloryzacji fragmentów przestrzeni śródmieścia małego miasta. Celem opracowania było przedstawienie planowanych zmian w przestrzeni dwóch placów publicznych w centrum Jezioran - rynku staromiejskiego oraz placu Zamkowego. Są to przestrzenie wymagające uporządkowania, mo[...]
EN This paper deals with the question of revalorization (rehabilitation) of some fragments of the centre of a small town. The objective has been to discuss how two public squares in the centre of Jeziorany, such as the Old Town Market Square and Castle Square, are planned to be renovated. Both squares [...]
20
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W latach 2006-2007 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przeprowadziło kompleksowe prace rewaloryzacyjne przy najstarszych krakowskich zajezdniach tramwajowych: zajezdni tramwaju konnego i przy kompleksie hal zespolonych związanych z tramwajem elektrycznym wąskotorowym. Obiekty zostały wzniesione [...]
EN From 2006 to 2007 the Urban Engineering Museum in Kraków run the complex revalorization works in the oldest Cracovian tram sheds: the shed for horse tramway and at the complex of joint assembling departments for electric narrow-gauged tramway. The objects were constructed at the turn of the 19 and 2[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last