Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reurbanizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 36-39
PL Bilbao, jeszcze nie tak dawno powszechnie uważane za jedno z najbrzydszych hiszpańskich miast, w ostatnich latach przechodzi prawdziwą metamorfozę. Ośrodek przemysłowy przemienia się w nowoczesną, zieloną metropolię.
2
100%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 6 49-60
PL Pierwsze mieszkania komunalne w Wiedniu wybudowano na początku XX w. Obecnie w przybliżeniu czwarta część ogółu mieszkań to lokale komunalne, a ponad jedna trzecia wszystkich lokali mieszkalnych pochodzi sprzed pierwszej wojny światowej, z tego wiele wymaga natychmiastowej renowacji. Projekt obejm[...]
3
100%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 6 9-24
PL Niniejszy artykuł powstał w oparciu o projekt badawczy "Reurbanizacja w warunkach zmian demograficznych", który analizował socjologiczne, demograficzne, gospodarcze, prawne, architektoniczne, i środowiskowe aspekty reurbanizacji w Lipsku (Niemcy), Bolonii (Włochy), Leon (Hiszpania) i Ljubljanie [...]
EN The background evidence for this paper is provided by a 2006 completed research project funded by the EU's Fifth Framework Programme. The project, titled 'Reurbanisation under conditions of demographic change' (RUM) examined the sociological, demographic, economic, legal, architectural and environme[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2014 Z. 30 137--146
PL Miasta budują tożsamość latami. W świadomości odbiorców zewnętrznych tworzy ją przede wszystkim „legenda" - wizerunek miasta wykreowany przez historię oraz medialny przekaz marketingowy. Mieszkańcy miasta gubią ten przekaz, postrzegając jego obraz w odniesieniu do tożsamości miejsca - wyglądu tkanki[...]
EN Cities are building the identity during many years. In the minds of external audiences the identity is primarily built thanks to the "legend" - the city's image created by history and media marketing message. City residents lose this message, seeing it in relation to the space and location identity [...]
5
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 158--164
PL Nadchodząca zmiana pokoleniowa w obsadzie wszystkiego co dotyczy miasta spowoduje, że (ewentualne) miasta jutra, w tym domy jutra i osiedla mieszkaniowe, nie będą jedynie się polepszać, ale będą miastami innymi, przy czym ta spodziewana inność powoduje, że nie wiadomo czy ta nowość się nam spodoba a[...]
EN Because of the oncoming generational change in everything that concerns the city, tomorrow’s (possible) cities, including tomorrow’s houses and estates, will not just improve – they will be different but this expected distinctness will not determine if the future cities are better than today’s urban[...]
6
63%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2018 T. 46 565--576
PL Współczesne miasta trawią problemy degradacji, suburbanizacji i depopulacji, jednocześnie jako historycznie nawarstwione krajobrazy niosą w sobie istotne wartości: gospodarcze, społeczne i kulturowe. Rozwój reurbanizacyjny ma na celu odnowę przestrzeni, które utraciły dotychczasową funkcjonalną i fo[...]
EN Cities in recent times suffer from deterioration, suburbanization and depopulation, although as the historically evolved townscapes, they bring economic, social and cultural assets. The reurbanization activates and renews the areas, which lost their functional and formal attractiveness and actuality[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last