Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  respiratory tract
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN This article describes an innovative measurement method enabling one to identify mechanical parameters of the respiratory tract. The method is compared with traditional techniques such as the forced oscillation technique (FOT), forced expiration technique, and the interrupter technique (IT). The dev[...]
2
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 126-129
3
86%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2005 Nr 3 (45) 49--64
PL Ditlenek azotu (NO2) jest gazem, który dosyć często występuje w środowisku pracy i środowisku komunalnym. Związek ten powstaje podczas: spalania substancji organicznych zawierających azot, detonacji materiałów wybuchowych, obróbki elektrochemicznej metali oraz pracy silników dieslowskich. W 2001 r. [...]
EN Nitrogen dioxide (NO2) is a gas commonly present in both occupational and general environments. It is a product of fired materials containing nitrogen. In 2001 in Poland 736 workers were exposed to NO2 at a level above the MAC value. Respiratory tract is a critical organ for toxic action of NO2 in b[...]
4
72%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 2 (56) 73--106
PL 1,2-Epoksypropan (EP; tlenek propylenu) jest bezbarwną cieczą otrzymywaną najczęściej metodą chlorohydrynową z propylenu i chloru, stosowaną jako produkt pośredni w syntezie glikoli propylenowych i eterów propylenoglikolowych, do wytwarzania poliuretanów i żywic poliestrowych. Związek jest wykorzyst[...]
EN 1,2-Epoxypropane (EP), propylene oxide, is a colorless liquid, most frequently obtained from propylene and chlorine by means of the chlorohydrin method. It is used as an indirect product in the synthesis of propylene glycols and propylene glycol ethers to produce polyurethanes and polyester resins. [...]
5
72%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 2 (68) 117--144
PL Miedź jest metalem szlachetnym stosowanym do produkcji: drutu, kabli, blachy, rur oraz do otrzymywania stopów, a także w: elektrotechnice, elektronice, budownictwie i motoryzacji. Związki miedzi znalazły zastosowanie jako: fungicydy, pestycydy, algicydy, składniki nawozów mineralnych i do-datki pasz[...]
EN Copper is a reddish-brown metal that occurs free or in many ores. Copper metal is more resistant to corrosion than iron. Copper salts are usually colored, being blue or green. The most common salts are sulfate, carbonate, oxides, and sulfide. Copper is one of the most widely used structural metal du[...]
6
72%
Inżynieria Górnicza
2014 nr 3 66--68
PL W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu. Specyfika zagrożeń występujących w kopalni wiąże się bardzo często z występowaniem zagrożenia gazowego i pożarowego. Istotna w takiej sytuacji jest prawidłowa ochrona dróg[...]
7
72%
Environment Protection Engineering
2019 Vol. 45, nr 3 103--112
EN The mass size distribution of five fractions of particulate matter inside most popular types of closed sports facilities before and after athlete training were compared. In all the facilities, the concentrations of particles were higher during the training than before it. Their values depended on th[...]
8
72%
Safety & Fire Technology
PL Cel: W poniższym artykule przedstawiono autorską analizę danych dotyczących zatruć wziewnych powiatu Łukowskiego w latach 2015–2017, do których dysponowane były zespoły ratownictwa medycznego. Wprowadzenie: Zatrucia wziewne stanowią niewielki odsetek wszystkich zatruć. Głównie kojarzy się je z okres[...]
EN Aim: This article presents an original analysis of inhalation poisoning data using the example of the Łuków County in 2015-2017. The data was obtained from cases to which Emergency Medical Services were dispatched. Most of such exposures were accidental or caused by negligence. and could be avoided [...]
9
58%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2006 Nr 3 (49) 77--95
PL Glin (Al) jest srebrzystobiałym metalem o masie atomowej 26,98 i temperaturze topnienia 660,4 C. Zawartość glinu w skorupie ziemskiej wynosi około 8%. Produkcja glinu polega na elektrolizie tritlenku glinu (Al2O3) zmieszanego z topnikami. Aluminium znajduje zastosowanie do wyrobu naczyń powszechnego[...]
EN Aluminum (Al) is a silver-white metal with the atomic weight of 26.98 and melting temperature of 660.4 C. The earth’s crust contains about 8% aluminum. Aluminum production consists in electrolysis of aluminum oxide (Al2 O3). Aluminum is used to produce household equipment and various utensils, as we[...]
10
58%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Źródło ekspozycji na wolne rodniki i reaktywne pochodne tlenu w środowisku pracy spawaczy jest wieloczynnikowe, a odpowiedź organizmu na tę ekspozycję może być ogólnoustrojowa. W związku z tym dla określenia charakteru i stopnia natężenia tej odpowiedzi wykonywany jest szeroki zakres badań klini[...]
EN OBJECTIVE: Environmental exposition in the workplace of welders to free radicals and Reactive Oxygen Species (ROS) is multifactor and the response of their organisms to this exposition may be complex. This is why a wide range of clinical, biochemical and spirometrical measurements are performed [...]
11
58%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2004 Nr 3 (41) 81--100
PL 1,2-Dichlorobenzen (orto-dichlorobenzen, o-DCB) jest bezbarwną cieczą o przyjemnym i aromatycznym zapachu, stosowaną przede wszystkim w przemyśle jako rozpuszczalnik, czynnik odtłuszczający oraz jako półprodukt w syntezie takich związków organicznych jak 3,4-dichloroaniliny, a także w syntezie herbi[...]
EN 1,2-Dichlorobenzene is a colorless to pale yellow liquid with a pleasant aromatic odor. 1,2-Dichlorobenzene is mainly used as an intermediate in the syntheses of organic compounds, such as 3,4-dichloroaniline, and in the syntheses of herbicides. It is used as an industrial solvent, a degreasing agen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last