Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  respiratory protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 25-27
PL Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaźniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie w[...]
EN The author discusses the first stage of creating a procedure based on a protection factor - for selecting respiratory protective devices. This paper presents the results of studies conducted in the EU and in the USA, as well as a new concept of determining the protection factor for different types o[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 12 14-16
PL W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimat[...]
EN The latest results regarding the ergonomic parameters of respiratory protective devices are put forward. The results of new worked out practical performance tests, enriched by new requirements with reference to standards and protection factors of users for the all types of RPD are presented. Estimat[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 3 8-9
PL Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidu[...]
EN Basic trends in Poland’s and EU’s concepts of respiratory protection for medical staff are presented in this article. Some information about certification for the safety mark and classification of filtering respiratory protective devices is provided. This article presents guidelines regarding the ch[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 4 26-28
PL W artykule przedstawiono charakterystykę filtracyjną elektretowych włóknin pneumotermicznych otrzymanych z dwóch wytłaczarek współpracujących jednocześnie. Przeprowadzono badania wpływu efektu elektryzowania różnoimiennego z wykorzystaniem wyładowań koronowych na właściwości filtracyjne pneumotermic[...]
EN This paper presents the filtration characteristics of electret melt-blown filter materials produced by simultaneous blowing of polymer melt from two extruders. The conditions of electrostatic activation were optimized with the corona discharge method regarding filtration efficiency and durability pr[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 11 716-721
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 21-25
7
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 5 (113) 107--113
PL Różnorodność szkodliwych mikroorganizmów bytujących w środowisku pracy sprawia, że coraz powszechniejsze jest stosowanie filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego. Aby spełniał on swoją ochronną funkcję wobec zagrożeń biologicznych, powinien nie tylko zapewniać wysoką skuteczność filtracji, al[...]
EN A variety of harmful microorganisms deposited in the work environment is the reason why it is becoming more and more common to use filtering respiratory protection equipment. To fulfil its protective role against biological hazards, it should not only ensure high efficiency of filtration but also pr[...]
8
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 12 3-5
PL W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi.
EN Basic selection and protective criteria, requirements and efficiency of respiratory protective devices as well as complete protective equipment are presented in this article. The most important information on and examples of complete personal protective equipment for protection against extremely dan[...]
9
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 3 8-12
10
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 6 7-10
11
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 7/8 21-24
12
67%
Przemysł Chemiczny
PL Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju [...]
EN Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite-modified nonwov[...]
13
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Celem badań było opracowanie warunków technologicznych wytwarzania biodegradowalnych włóknin stosowanych do ochrony układu oddechowego o właściwościach biobójczych wobec mikroorganizmów chorobotwórczych. Podstawowe właściwości tych materiałów, wynikają z konieczności zapewnienia wysokiej skutecznośc[...]
EN The aim of the study was to work out technological conditions of producing biodegradable nonwovens applied in repsoratory system protection that would present bioactive features towards harmful aerosols. Basis filtering properties of these materials result from the necessity to ensure high efficienc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last