Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resin floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Builder
2017 R.21, nr 1 74--75
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne posadzek specjalnego przeznaczenia (posadzki w przemyśle chemicznym, w chłodniach, w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem), a także podłóg podniesionych. Uwzględniono klasyfikację posadzek żywicznych.
EN The article presents the construction solutions for the floors of special purpose (floors in the chemical industry, in the cold stores, in wet areas, in areas with explosion hazard). The raised floors are also discussed. The classification of the resin floor is also included in the article.
2
80%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 2, 4--6
3
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 89--92
PL Posadzki żywiczne są istotnym elementem służącym zapewnieniu trwałości różnego rodzaju konstrukcji parkingowych. Wykonywanie płyt betonowych wiąże się z przepisami dotyczącymi żelbetu, natomiast posadzki przemysłowe nie są głównym tematem żadnej normy. W artykule omówiono wymagania dotyczące systemó[...]
EN Polymer industrial floors are an essential element of the structure to ensuring the durability of different types of parking lots. Concrete slabs are designed taking into account standards relating to reinforced concrete, industrial floors but are not the main topic of any standard. The article disc[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2020 nr 2 42--45
5
70%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 489--502
PL W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania materiałowo-technologiczne, pozwalające na wykonanie bezspoinowych (bezdylatacyjnych, beznacięciowych) podłóg przemysłowych. Metoda tradycyjna wykonania betonowych podkładów podłogowych wymaga zastosowania gęstej siatki nacięć dylatacyjnych, stanowiący[...]
EN Modern material and technological solutions that allow to construct jointless (seamless) industrial floors are presented in the paper. The traditional method of concrete subfloors implementation requires the application of dense grid of joint cuts, being the protection against cracking of a concrete[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last