Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  residual fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 105--108
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów paliw pozostałościowych uszlachetnionych pakietami dodatków po okresie długotrwałego przechowywania w podwyższonej temperaturze. Badane pakiety dodatków zawierały katalizator spalania, dodatek detergentowy lub detergentowo-dyspergujący oraz [...]
EN The article presents the results of selected parameters of residual fuels improved with a package of additives after long term storage at increased temperature. The test additive packages contained a combustion catalyst, a detergent or a detergent-dispersant and a hydrocarbon solvent. The research w[...]
2
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 108--112
EN The process of atomization of fuel in engines with compression ignition is determining in organization of the combustion process, the result of which are the economic and environmental performance of the engine. One of the main parameters of the spray jet fuel is the mean droplet diameter. The artic[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 2 274--277
PL Przedstawiono wyniki badań jakości paliw pozostałościowych skomponowanych z udziałem 10-30% mas. oleju popirolitycznego uzyskanego z pirolizy opon oraz dwóch rodzajów bazowych paliw ciężkich. Badania obejmowały analizę w zakresie parametrów typowych dla pozostałościowych paliw żeglugowych i opałowyc[...]
EN Waste component (R) from tire pyrolysis was added in quantities 10-30% by mass to samples of two types of heavy fuel oil (P1 and P2), mech. mixed (75 rpm, 70°C, 20 min) to obtain a modified residual fuels. Properties of the fuels were detd. in accordance with relevant stds. In addn., the compatibili[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 469-478
PL Omówiono badania lepkości, wartości opałowej paliw pozostałościowych, odpadów powirówkowych powstających w procesie oczyszczania takich paliw i mieszanin odpadów i paliw, przygotowanych dla zbadania możliwości użycia tego rodzaju komponentów do spalania ich w okrętowych kotłach pomocniczych.
EN The paper contains the results of research on viscosity, calorific value of the residual fuel, centrifugal sludge, centrifugal sludge and residual fuel mixtures, in view of possible use of such mixtures as ship boiler fuel.
5
84%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 10 872--880
PL W artykule poruszono problem wpływu zastosowanej metodyki na uzyskiwane profile pierwiastkowe paliw pozostałościowych. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dostępnymi w INiG – PIB technikami, tj. za pomocą: optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES), spek[...]
EN The article addresses the issue of the impact of the methodology used for elemental profiles obtained from residual fuels. It presents the results of a study available in the INiG – PIB, namely: optical emission spectrometry induced plasma (ICP-OES), X-ray spectrometry: wavelength dispersive (WD-XRF[...]
6
67%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 5 293--299
PL W niniejszej publikacji przeprowadzono badania wpływu komponentów biogennych na jakość paliw pozostałościowych. Zastosowanie komponentów biogennych do wytwarzania paliw pozostałościowych umożliwiłoby uzyskanie paliw żeglugowych oraz ciężkiego oleju opałowego o poprawionych walorach ekologicznych, tj[...]
EN In this article, research was carried out on the influence of biogenic components on the quality of residual fuels. The use of biogenic components for composing residual fuels, would allow obtaining marine fuels and heavy fuel oil with improved ecological values, i.e. lower sulfur content and reduce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last