Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  residual current devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2008 nr 3 118-123
PL Prądy przy zwarciach doziemnych w obwodach z pośrednimi przemiennikami częstotliwości lub innymi przekształtnikami mogą być silnie odkształcone. Wyższe harmoniczne w prądzie różnicowym znacząco wpływają na działanie wyłączników różnicowoprądowych. W artykule przedstawiono analizę teoretyczną i wynik[...]
2
100%
Energetyka
2007 nr 11 805-809
PL Przedstawiono zastosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych w obwodach, w których częstotliwość prądu różnicowego może być różna od 50 Hz. Zaprezentowano wyniki badań działania powszechnie stosowanych wyłączników różnicowoprądowych przy prądzie różnicowym o częstotliwości od 1 Hz do 1000 Hz. Na tej p[...]
EN Described is the application of RCDs in circuits where residual current frequency can be different from 50 Hz. Presented are testing results of widely applied RCDs within frequency range 1÷1000 Hz. These results indicate that sensitivity of residual current devices can vary significantly with frequ[...]
3
88%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę parametrów wyłączników różnicowoprądowych, które spełniają warunki ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej.
EN The paper presents analysis of parameters of RCDs that fulfils electric shock protection requirements.
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono analizę widmową odkształconego prądu ziemnozwarciowego z obwodu silnika o regulowanej prędkości obrotowej za pomocą przemiennika częstotliwości. Oceniono skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe przy różnych wartościach częstotliwoś[...]
EN In the paper spectral analysis of the distorted earth fault currents in circuits with variable speed drives is performed. Effectiveness of protection against electric shock using residual current devices in circuits with variable speed drives for various PWM frequencies is evaluated. Operational cha[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 242-247
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego z dopasowaniem mocowym przy założeniu, że częstotliwość prądu różnicowego może zmieniać się od 50 do 1000 Hz. Okazuje się, że przy częstotliwościach prądu różnicowego wyższych od 50 Hz układ dopasowan[...]
EN In the paper the results of a computer simulation of tripping circuit under residual current of frequency from 50 to 1000 Hz are presented. The results show that for frequency higher than 50 Hz tripping circuit may operate improperly and sensitivity of residual current devices is insufficient. The p[...]
6
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych oraz zasady ich doboru i instalowania w instalacjach elektrycznych. Omówiono czynniki wpływające na prawidłowe działanie wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane przy ich stosowaniu. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłącznik[...]
EN In the paper a classification and principles of selection and installation of residual current devices are presented. The main factors which influence the proper operation of residual current devices and typical errors performed during their application are described. Requirements for obligatory app[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2008 Nr 25 29-32
PL W obwodach z urządzeniami elektronicznymi, a w szczególności przekształtnikami, należy się liczyć z odkształconymi prądami ziemnozwarciowymi. Może też występować znaczny przejściowy i/lub ustalony prąd upływowy. Ma to istotne znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i niezawodności zas[...]
EN In circuits with electronic equipment, especially with frequency converters distorted eartb. fault current may occur. That circuits are also characterised by transient and/or steady state leakage currents. Harmonics in the earth fault current have negative effect on tripping of residual current devi[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 115--118
PL Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania tych wyłą[...]
EN Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As backup protection devices the overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory co[...]
9
75%
Acta Energetica
2014 nr 4 67--78
PL Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania ty[...]
EN Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As back-up protection devices, overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory cond[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 50 15--18
PL Zdecydowana większość powszechnie stosowanych wyłączników różnicowoprądowych jest przystosowana do wykrywania prądu różnicowego o częstotliwości 50/60 Hz. Układ detekcji prądu różnicowego i wyzwalania wyłącznika jest wrażliwy na zmianę częstotliwości i bywa tak, że wyłącznik w ogóle nie reaguje na p[...]
EN The majority of commonly used residual current devices is designed for detection the residual current with frequency of 50/60 Hz. Detecting and tripping system of residual current devices is sensitive to the change in frequency and it happens that they do not respond to the residual current when the[...]
11
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W referacie omówiono warunki ochrony przeciwporażeniowej w układach sieciowych IT, niebezpieczeństwa występujące przy zwarciach podwójnych w sieciach IT, maksymalne czasy wyłączenia zwarć podwójnych w układach IT, napięcia dotykowe występujące w czasie dwumiejscowych zwarć doziemnych, działanie zabe[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem. Przeanalizowano wymagania odnośnie do największego dopuszczalnego prądu różnicowego zadziałania tych wyłączników. Zwrócono uwagę na przypadki, w których wyłączniki różnicowoprądowe mogą nie działać, mimo z[...]
EN The paper presents the principles of application of residual current devices (RCDs) in protection against fire. The permissible rated residual operating current of RCDs is discussed. Limitations in the operation of RCDs in this type of protection are indicated. A new type of a protective device agai[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 296-301
PL W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wy[...]
EN In the paper spectral characteristic of earth fault current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter is presented. Tripping current of residual current devices in case of earth fault in the motor circuit is determined. Tripping characteristics of the prototype res[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 23--26
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska laboratoryjnego, które umożliwia weryfikację eksperymentalną nowej metody pomiaru rezystancji pętli zwarciowej. Metoda ta charakteryzuje się tym, że nie następuje wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych, mimo wykorzystania stosunkowo du[...]
EN Every low voltage installation should be periodically tested for the evaluation of the effectiveness of protection against electric shock. In a TN type network a fault loop impedance or resistance test is performed. If a residual current device is installed in the tested circuit this test is problem[...]
15
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 3 361--372
EN The conventional approach to electrical safety under fault condition in typical power systems considers earth fault currents of sinusoidal waveform and frequency of 50‒60 Hz. However, in circuits with variable-speed drives, there is earth fault current flow with harmonics, and these harmonics influe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last