Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reservoirs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 2 68-72
PL Przedstawiono przebieg zmian pojemności zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej spowodowany zarówno procesami sedymentacyjno-erozyjnymi, jak również działalnością gospodarczą.
EN The article presents the course of changes in capacity of the retention reservoirs on Nysa Kůodzka, caused by sedimentation and erosion processes as well as economic activity of people.
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2510--2525
EN The article concerns the self-purification of running waters in areas where they flow into water bodies. At such places, delta forms (alluvial fans, deltas) are created that are built up of the material accumulated by the watercourse. The study was conducted in the Upper Silesia region in southern P[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The stocks of gas in new deposits of hydrocarbons (which putted into exploration during of last years) are mostly small. Therefore the basic extraction of gas is linked to the baseline fields, such as Shebelinske, West Hrestishchenske, Efremivske, Mashivske, Rospashnivske, and fields with 10-50 bill[...]
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Extensions to the dual porosity modelling capability of the ECLIPSE reservoir simulator are described, which model the block to block effect, a triple porosity representation for vuggy carbonates, and an improved representation of gravity drainage for mixed-wettability situations.
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 1 238--245
EN The paper presents a research covering the stability of phosphorus retention in the bottom sediments, resulting from application of gypsum in anoxic conditions and in slightly acidic environment (pH~5) of solutions. The present work also contains an analysis of possible effects of gypsum application[...]
6
100%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 2 169--175
EN The aim of this study was to assess the mercury concentration in bottom sediments, collected from eight reservoirs located in south-eastern Poland. A DMA-80 Mercury Analyser was used for the analysis of the concentration of mercury in bottom sediments. Concentration of mercury in sediments was betw[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The report presents the algorithms and software methodology for determining the optimal trajectory of the horizontal well in the reservoir using three-dimensional geological and hydrodynamic model. The implementation and use this methodology allows to determine the optimal zone for efficient formati[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN This paper reviews an approach to three stage selection of EOR strategies. First the screening model allows for a fast first-order screening of key EOR applicability methods at given reservoir conditions using a multi-criterion model and distribution functions based on applicability ranges for criti[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Applying dynamic reservoir characterization techniques requires integrating the geologic framework of the reservoir, the reservoir processes of manipulating the fluids and pressures within the reservoir and the anticipated seismic response observed over time using surface seismic data. It is useful [...]
10
100%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN Non-damaging flow below storage reservoirs is one of the key factors which affect proper water management, especially the protection of valleys against flooding. Following analysis of river flow capacities below reservoirs it should be noted that, over the years, these capacities are subject to sign[...]
11
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 154--156
12
75%
Geological Quarterly
2013 Vol. 57, No. 1 17–-30
EN The source of the clastic sediments in the Croatian part of the Pannonian Basin System (CPBS) during the Late Pannonian and Early Pontian was the Eastern Alps. Clastic sediments were redeposited several times before they reached the Sava Depression. The depositional environment and sediment transpor[...]
13
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The proposed concept of building storage reservoirs in mountainous Podkarpacie area will decidedly influence flood situation of this region and will decrease the extent of losses caused by the arising of landslides. A suitable geological structure allows for cheap construction of reservoirs. Disloca[...]
14
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 6 257-259
PL Celem pracy była analiza znaczenia zarówno naturalnych jak i antropogenicznych źródeł materii organicznej (OM) zawartej w osadach dennych zalewu Maziarnia. Obserwowane wartości wskaźników izotopowych i elementarnych sugerują mieszane pochodzenie OM ze źródeł allo- i autochtonicznych w całym zbiornik[...]
EN The aim of this study was to investigate the importance of both natural and anthropogenic sources of organic matter (OM) in bottom sediments of the Maziarnia reservoir, Poland. Isotopic and elemental data, within the reservoir, was consistent with relatively efficient mixing of allo- and autochthoni[...]
15
75%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 9 382-387
PL Przedstawiono podstawowe parametry zbiorników zaporowych na rzece Angarze. Omówiono warunki zasilania Angary z jeziora Bajkał. Wymieniono podstawowe funkcje zbiorników kaskady. Zasygnalizowano problemy konsekwencji środowiskowych i społeczno-gospodarczych związanych z utworzeniem zbiorników.
EN The article is an attempt to assess the influence of one, existing polder on raised water stage reduction. It does not analyse the economic, construction and ecological issues, which are equally important while assessing the possibilities to use polders as dry retention reservoirs.
16
75%
Drogownictwo
2004 nr 12 374-376
PL Zbiorniki retencyjne przeznaczone są do zatrzymywania części spływu wody z drogi i osadzenia nadmiaru substancji szkodliwych. Zbiornik retencyjny może mieć kształt kubiczny lub płaski w postaci podmokłej łąki. Osady denne należy usuwać co 5-10 lat. Spotyka się dwa rodzaje zbiorników retencyjnych: ko[...]
EN Retention reservoirs are used for keeping part of water runoff from the road and for sedimentation of harmful matters surplus. Retention reservoir can have a cubic shape or can be flat in a form of water-meadow. Bottom sediments should be removed every 5-10 years. There are two types of retention r[...]
17
75%
Drogownictwo
2011 nr 10 318-322
PL W artykule przedstawiono charakterystykę geotechniczną i zawartość metali ciężkich w osadach dennych cofki zbiornika Czorsztyn-Niedzica oraz ocenę ich przydatności do celów budownictwa zimnego. Analiza zawartości metali ciężkich (kadmu, cynku, ołowiu i miedzi) wykazała niskie stężenia tych metali na[...]
EN The paper presents geotechnical characteristics and heavy metal contents of bottom sediments from backwater of Czorsztyn-Niedzica reservoir and the evaluation of their usability for geotechnical engineering. The analysis of heavy metals contents (cadmium, zinc, lead and copper) showed low concentrat[...]
18
75%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN In the studies conducted in 2007–2012 in south-eastern Poland, 56 diatom taxa were found from the Pinnularia genus. Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenhorst, P. obscura Krasske, P. viridiformis Krammer, P. lundii Hustedt, and P. viridis (Nitzsch) Ehrenberg occurred at most of the investigated sit[...]
19
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem badań było określenie, czy i w jakim stopniu mogą wystąpić zmiany przepuszczalności skały zbiornikowej w wyniku oddziaływania środków chemicznych przeznaczonych do eliminacji procesów biogennych oraz neutralizacji siarkowodoru wytworzonego w złożu na przykładzie PMG Swarzów. Do badań laborator[...]
EN Paper reports impact of selected biocides on initial permeability of formation rocks. Biocides and H2S Scavengers are used for control of hydrogen sulfide (H2S) production by SRB very often. Selected antibacterial substances are candidates for control of H2S in Swarzow UGS. Results of formation dama[...]
20
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Nuclear Magnetic Resonance well logs have become standard measurements for petrophysical evaluations in the oil industry. In addition to determine porosity and bound and free-water components, NMR logs have been applied to distinguish pore fluids such as gas, condensate and oil in standard reservoir[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last