Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 323
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renowacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono analizę stanu technicznego trzonu komina murowanego o wysokości 70 m odprowadzającego spaliny z kotłowni zakładu przemysłowego. Rozważono dwa warianty renowacji trzonu komina, w tym zmniejszenie jego wysokości. Obliczenia sprawdzające wykonano za pomocą własnych programów komputerowych[...]
EN The analysis of technical condition of 70 m high masonry chimney stack connected to steam boiler of industrial plant is presented. Two variants of renovation of the stack of chimney are proposed, including demolition of the upper segment of the structure. The calculations were performed using indivi[...]
2
80%
Zieleń Miejska
2013 Nr 11 36--37
PL „Niechciane dziedzictwo” to liczne cmentarze poniemieckie na Ziemiach Odzyskanych. Ich powojenną historię można podzielić na dwa przeciwstawne okresy. Pierwszy charakteryzuje się dewastacją i zniknięciem wielu nekropolii za przyzwoleniem władz. Drugi cechuje tendencja do przywrócenia dawnego stanu c[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 50-52
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy, jakie występują w budowlach podziemnych. Omówiono też sposoby wykonywania napraw i renowacji budowli podziemnych z zastosowaniem chemii budowlanej.
EN The chosen problems which occur in underground structures have been presented in the paper. The possible ways of repairs and renovations of these structures, with the use of mineral and chemicalbased products, have been discussed.
4
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Zabytkowy most wojskowy przez fosę, będący przedmiotem niniejszego artykułu, zlokalizowany jest na terenie XIX w. fortu Bema w Warszawie. Zagadnienie niezbędnych napraw konstrukcji mostu przedstawiono w materiałach konferencji Rew.-Inż. z roku 2006 [4]. Obiekt poddano renowacji - zakończonej pomyśln[...]
EN The antique military bridge through the moat is located on the territory of XIX. century Bem's Fort in Warsaw. The need for the renovation of this fort structure was presented during Rew-Inż conference in 2006 [4]. The bridge has already been restored. The paper is the report on the subject of condu[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszym artykule przedstawiono porównanie kosztów bezwykopowych technologii renowacji (rehabilitacji) przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych z tradycyjnymi metodami budowy sieci na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wykorzystano dane otrzymane od wiodących przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. A[...]
EN The paper presents a comparison of the costs of water mains and sewer rehabilitation using trenchless techniques with the costs of traditional pipeline construction during the last five years. The data for the comparison was obtained from the leading water utilities in Poland. An analysis of the col[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu. Dominującymi technologiami są renowacja (głównie relining) i tradycyjn[...]
EN The ranges of different rehabilitation technologies of sewer pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe after rehabilitation process. Renovati[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wiele przewodów kanalizacyjnych jest eksploatowanych od ponad wieku i już dawno upłynął ich planowany okres trwałości użytkowej. Zwiększone oczekiwania w zakresie parametrów, obejmujące odporność na stosowane współcześnie substancje korozyjne i duże obciążenia pionowe są źródłem dodatkowych wymagań [...]
EN A lot of old non-circular channels in towns needs a renovation. For this renovation was invented a system of GRP panels named Channeline. The panel shape is designed for existing channel. The channel after relining with Channeline panels has high mechanical and chemical resistance, and the system gu[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Inspekcja kanałów w Europie pokazuje, że stan techniczny wielu przewodów jest bardzo zły i niezbędna jest jego poprawa. Renowacja kanałów metodą reliningu z zastosowaniem paneli GRP jest jedno z możliwych do zastosowania metod. W artykule zaprezentowano panele NC line jako materiał przeznaczony do r[...]
EN The inspection of the channels in Europe showed that the condition of many sewers is very bad and its improvement is necessary. To renovate the channels the relining with GRP panels can be used. In the following article NC Line panels as the material for big dimensions specially, but for smaller one[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy i materiałów przewodów kanalizacyjnych. Zwrócono uwagę na materiał przewodów po ich wymianie. Odnawiane przewody są wymieniane najczęściej na rury z PCW. Dominującymi technologia[...]
EN The ranges of different rehabilitation technologies and materials of sewer pipelines have been established based on field test and operational observation in the period of 2000-2003. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe after rehabilitation process. Traditional d[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę stanu technicznego żelbetowych zbiorników po 20 - letniej ich eksploatacji jako otwarte komory fermentacyjne w oczyszczalni ścieków. Podano materiałowe i technologiczne propozycje renowacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN In this paper wepresent the analysis of the technical conditions of the concrete after 20 years of exploitation of them. There were at sewage treatment plants in 'OKF' - tanks. We report the technology, and materials, and possibility of the renovation and the protection from corrosion of this tan[...]
11
80%
Świat Szkła
2002 nr 9 [56] 26-27
PL Wykorzystanie okien PVC w obiektach zabytkowych napotyka silny opór konserwatorów i wielu architektów. Z pewnością drewno jeszcze długo będzie preferowanym przez nich materiałem, niemniej jednak wynikać to może również z braku wiedzy na temat dostępnych technologii.
12
80%
Izolacje
PL Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System], a wcześniej określane jako bezspoinowe systemy ocieplania [BSO] i metoda lekka-mokra, są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwię[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2002 Z. 3 53-64
14
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 8 76-76
PL Koniec lat 90. w branży kanalizacyjnej w Polsce jest okresem prawdziwej eksplozji technik i technologii bezwykopowych. Sprzyja temu dramatyczna sytuacja komunikacyjna w miastach.
15
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 8 70-71
PL Coraz częściej metody bezwykopowe zastępują tradycyjne sposoby naprawy i wymiany rurociągów w otwartych wykopach. Oferta technologii oraz firm świadczących usługi z roku na rok staje się coraz bogatsza.
16
80%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 6 49-60
PL Pierwsze mieszkania komunalne w Wiedniu wybudowano na początku XX w. Obecnie w przybliżeniu czwarta część ogółu mieszkań to lokale komunalne, a ponad jedna trzecia wszystkich lokali mieszkalnych pochodzi sprzed pierwszej wojny światowej, z tego wiele wymaga natychmiastowej renowacji. Projekt obejm[...]
17
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Na przykładzie warszawskiego systemu dystrybucji wody przedstawiono doświadczenia dotyczące renowacji przewodów za pomocą cementowania. Omówiono efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne tej metody.
EN The author has produced his own experience concerning renovation method of old water conduits by mins of cementation. On example of the Warsaw water-pipe network, economical social and ecological effects have been presented.
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 141-144
PL Przedstawiono problemy związane z renowacją pokrycia dachu Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach. Oceniono wpływ obciążeń niesymetrycznych, jakie mogą wystąpić w czasie remontu na wytężenie cięgien dźwigarów linowych i pierścieni konstrukcji przekrycia.
EN Some problems connected with roof covering renovation of the Sport and Entertiment Hall in Katowice are described. The influence of non-symmetrical loads which may occure during repair on resistance of cable hanging roof and its ringshaped girders has been appreciated.
19
80%
Warstwy
1999 nr 3 72-74
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 42 207-216
PL Na wielu obszarach miejskich i przemysłowych, systemy rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych nie odpowiadają już dzisuaj potrzebom lub wykazują poważne uszkodzenia. Może to prowadzić do skażenia gruntu i wód podziemnych, powodować filtracje wód do rurociągu, a w przypadku ekstremalnym - załamanie[...]
EN In many regions - urban and industrial ones - non pressure and systems no longer fit to nowadays reguirements or just show serious damages. This can lead to ground pollution, can cause infiltration or even can be the cause of sewer failure. The opaper presents HOBAS company proposition for the old s[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last