Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  removal of trees
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 25-26
PL W obecnym stanie prawnym uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2012 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), bywa w wielu przypadkach kłopotliwe oraz zajmuje sporo czasu. Nie w każdym przypadku decyzja kończąca[...]
2
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 9 38--41
PL Drzewa są nieodłącznym elementem składowym architektury miejskiej: parków, skwerów i ulic. W tym ostatnim przypadku dotyczy to głównie mniejszych miejscowości lub starszych fragmentów (dzielnic) większych i dużych miast.
3
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 9 47--48
PL Usunięciem drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia zainteresowani mogą być zarówno właściciele nieruchomości, na których rośliny znajdują się, jak i osoby przebywające na nieruchomościach sąsiednich. Czasami ci drudzy wykazują nawet większe zainteresowanie usunięciem drzew, gd[...]
4
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 11 48--49
PL W związku z tym w celu ograniczenia wątpliwości, kto i w jakich przypadkach może usunąć drzewa lub krzewy, niezbędne było wprowadzenie w tym zakresie pewnych minimalnych standardów prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 10 47--48
PL Niestety, mogą one stanowić także źródło zagrożeń w trakcie np. burz lub trąb powietrznych. W takich przypadkach niezbędne jest podejmowanie szybkich działań, zmierzających do usunięcia występujących niebezpieczeństw, czasami związanych z usunięciem drzew, które je stwarzają. Ustawa z 16 kwietnia 20[...]
6
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 12 38--40
PL Z punktu widzenia skuteczności ochrony zieleni na terenie miast i wsi bardzo ważną rolę odgrywają, oprócz rozwiązań typowo materialnych, także te związane z przebiegiem postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
7
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 12 48--49
PL Usunięcie drzew lub krzewów niewątpliwie stanowi jeden z przejawów wykonywania praw do nieruchomości. Dlatego też w postępowaniach administracyjnych, w których wydawane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, nie można o tym zapominać. Istotne jest jednak to, w jaki sposób powinno być udokum[...]
8
75%
Zieleń Miejska
PL Jednym z podstawowych środków prawnych mających gwarantować, że rozwój będzie następował w sposób zrównoważony w przypadku usuwania drzew jest obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.
9
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 1 48--49
PL W praktyce usunięcie drzew lub krzewów bardzo często jest konsekwencją kolizji pomiędzy realizowanymi przedsięwzięciami budowlanymi a drzewami lub krzewami znajdującymi się na terenie nieruchomości, na której ma to miejsce.
10
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 2 62--63
PL Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
11
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 7-8 63--64
PL Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzew[...]
12
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 9 48--49
PL Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo[...]
13
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 6 47--49
PL Jak wiadomo, nasadzenia kompensacyjne w miejsce usuwanych drzew lub krzewów, których obowiązek może być nałożony na podstawie art. 83 ust. 3, art. 84 ust. 4 lub art. 86 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), są jednym z bardziej[...]
14
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 11 48--49
PL W poprzednim artykule omówione zostały założenia do zmian w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), związane z ochroną zieleni oraz krajobrazu. Drugą istotną grupą proponowanych zmian są te dotyczące zakresu przedmiotowego obowiązku uzyskania zezwolen[...]
15
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 12 40--41
PL Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary[...]
16
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 6 48--49
PL Spędzanie wolnego czasu na ogródkach działkowych jest cały czas bardzo popularną formą rekreacji wśród mieszkańców miast. Jednak sposób korzystania z nich ewoluuje. Pierwotnie były one w głównej mierze zagospodarowywane na cele związane z uprawą owoców i warzyw.
17
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 4 47--48
PL Drzewa i krzewy bardzo często kolidują z urządzeniami służącymi do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz z innymi urządzeniami, w tym nienależącymi do części składowych nieruchomości, lecz wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa (dalej zwanymi urządzeniami przesy[...]
18
63%
Zieleń Miejska
2016 Nr 10 48--49
PL Na początku lipca do konsultacji społecznych skierowano projekt zmian do ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Prawidłowość proponowanych rozwiązań może jednak budzić wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących standardów tworzenia prawa w zakresie uprawniającym do nakładania now[...]
19
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 9 48--49
PL W obecnym stanie prawnym proces korzystania ze środowiska ma charakter bardzo złożony i w większości przypadków musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji określającej warunki jego realizacji.
20
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 7-8 63--64
PL Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu administracji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last