Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekreacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 30 206-218
2
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 42-43
PL Potrzeby rekreacyjne mieszkańców osiedli czesto rozmijają się z tym, co mają im one do zaoferowania - niezależnie, od tego czy są to osiedla juz istniejące, czy też nowe inwestycje. Gdzie zatem należy szukac powodów, które sprawaiaja, że osiedlowe miejsca rekreacji nie spełniaja swojej funkcji.
3
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 8 64-69
PL W ostatnich latach rzeki miejskie przeżywają swój renesans. Mieszkańcy miast zaczynają doceniać ich potencjał. Rzeka ma zdolność kreowania miejsc charakterystycznych, wyróżniających się oryginalnością formy, funkcji i treści. Miejsc niezwykłych, dzięki którym miasto jest rozpoznawalne i kojarzone za[...]
4
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 2 18-20
PL Place i miejsca zabaw dla dorosłych są coraz bardziej popularne. W przestrzeni miejskiej można organizować wiele rozrywek: począwszy od bardziej tradycyjnych gier, takich jak szachy, a skończywszy na tych, do których organizacji wykorzystuje się nowoczesne technologie.
5
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 3 52-54
PL Hasło "wypoczynek" każdemu kojarzy się inaczej. Zależy to od wielu czynników, m.in. od wieku, aktualnej sprawności fizycznej czy indywidualnych preferencji dotyczących ogólnej aktywności. Niemniej większości osób słowo to przywodzi na myśl siadanie.
6
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 9 76-79
PL Praki miejskie to tereny zieleni urządzonej, które z założenia powinny być syntezą natury i kultury, charakterystycznej dla danego miejsca i czasu. Mają one kształtować warunki higieniczno-sanitarne i techniczne ośrodków miejskich, naturalizować silnie przekształconą przez człowieka przestrzeń oraz [...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono próbę określenia wartości, jakie wniesie ze sobą odnowa otwartych terenów aktywnej rekreacji lokalizowanych w zurbanizowanych strefach tkanki miejskiej. Autorka szuka przyczyn braku zainteresowania instytucjonalnego rozwojem niekomercyjnych terenów sportowych, rozważa sens a[...]
EN The article presents an attempt to define values of the to-be-restored open areas of active recreation, located in urbanized zones of urban tissue. The author tries to find out reasons for lack of institutional interest in non-commercial sports areas development, considers the sense of investing in [...]
8
100%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 22--23
PL Przygody Robinsona Crusoe tak bardzo zapadły w nam pamięć, że od jego nazwiska utworzono nowe pojęcie, a elementy nawiązujące do tej postaci pojawiają się już nie tylko w literaturze, ale także w filmach, grach i na placach zabaw.
9
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 12 42--44
PL Tworzenie ogrodów społecznych jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo młodym, aczkolwiek zyskującym na popularności. Potrzeba kreowania tego typu miejsc wynika z częstego braku przestrzeni ogólnodostępnej, otwartej, przyjaznej, zielonej, aktywizującej i łączącej lokalne społeczności.
10
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 10 28-28
PL Uchwałą z 27 czerwca br. Rada Miejska w Sulęcinie przyjęła "Koncepcję określającą kierunki rozwoju turystyki w mieście i gminie Sulęcin". W uchwale tej określono, że cele do osiągnięcia, problemy do przezwyciężenia i zadania do wykonania określone w Koncepcji stanowią kierunki działań Rady Miejskiej[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2005 Z. 10 35-40
PL W artykule przedstawiono zadania Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski na przykładzie tworzenia Kurpiowskiego Parku Krajobrazowego.
12
88%
Problemy Ekologii
1998 R. 2, nr 5 181-185
13
88%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 18--33
PL Krajobraz większości terenów suburbialnych położonych wokół polskich miast jest często krajobrazem dysharmonijnym. Jego formy wynikają ze specyfiki rozwoju suburbiów w warunkach polskich. Jako ekwiwalent przestrzeni publicznych tworzone są na tych terenach prywatne przestrzenie semipubliczne o funkc[...]
EN The landscape is inharmonious in most of the suburban areas in Poland. This is a result of the particular way that suburbs developed around Polish cities. Private, semi-public places with recreational features were built as substitutes for public places. Residents of these communities typically have[...]
14
88%
Środowisko Mieszkaniowe
2016 nr 16 66--73
PL Instynkt samozachowawczy współczesnego człowieka i obrona przed kurczącymi się zasobami naturalnymi naszego środowiska, w tym gwałtowna urbanizacja powierzchni globu w ostatnich dziesięcioleciach przyczyniły się, między innymi, do indywidualnych reakcji skutkujących „niewidzialnymi inwestycjami” w s[...]
EN Self-preservation instinct of a contemporary human being, an increasing scarcity of natural resources as well as rapid urbanisation of our globe in recent decades have led to individual reactions which result in “invisible investments” in the field of individual, almost intimate, leisure. The tenden[...]
15
88%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 12 511-512
PL Przedstawiono plany turystyczno-rekreacyjnej zabudowy obrzeży zbiornika wodnego Sulejów na tle obecnego stanu tej infrastruktury.
EN The touristic and recreational plan of building the periphery of the water reservoir Sulejów on the background of the present state of that infrastructure has been presented.
16
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 7-8 35--38
PL Idea skate’owa sięga lat 70. XX w., kiedy to młodzi ludzie zaczęli pokazywać, kim są i jakie wartości uznają. W efekcie dynamicznych zmian powstał nowy sport ekstremalny, zwany skateboardingiem. Najpierw do treningów wykorzystywano architekturę miejską bądź puste baseny. Wraz ze wzrostem zainteresow[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 11 38--40
PL Place zabaw stanowią istotny element przestrzeni publicznej. Powinny one w estetyczny sposób komponować się z wybranym założeniem architektonicznym, służyć funkcjom utylitarnym, związanym z rozwijaniem sprawności fizycznej najmłodszych, a przede wszystkim zachęcać do beztroskiej zabawy.
18
75%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 515-534
PL Tereny rekreacyjne odgrywają kluczową rolę w dużych miastach, dzięki możliwości wykorzystania ich do aktywnego wypoczynku na łonie natury. W artykule autor chce ukazać potencjał terenu Zalewu Bagry w Krakowie poprzez jego dokładną analizę architektoniczno - krajobrazową a także projekt koncepcyjny c[...]
EN Recreational areas play a key role in the big cities, thanks to their use for an active recreation in the bosom of nature. In this article the author wants to show the potential of land in Krakow Bagry Lagoon through its thorough analysis of architectural - landscape and conceptual design of the com[...]
19
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 40-48
EN Flood embankments, apart from their primary function, which is to protect against flooding, due to their unique nature and landscape value, serve also as a place of recreation. Some forms of recreation practiced on embankments and their surroundings may, however, have negative effects on the environ[...]
20
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 44-46
PL Obecnie, gdy rozwijające się aglomeracje miejskie niszczą środowisko naturalne, ograniczają przestrzeń i utrudniają kontakt z przyrodą, coraz częściej zwraca się uwagę na rekreację. Potrzebę przebywania blisko natury odczuwają zarówno dorośli, jak i dzieci.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last