Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestrator parametrów lotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 5 1281--1291
PL W artykule przedstawiono procedury badawcze obudów ochronnych rejestratorów lotniczych, pozwalające ocenić zdolność rejestratora do przetrwania katastrofy lotniczej, określone w kolejnych dokumentach normatywnych. Aby sprawdzić możliwości ochrony danych zapisanych w modułach archiwizujących w momenc[...]
EN Test procedures for crash survival of the flight data recorders (FDR) is presented in the paper. The crash-protected recording medium of the recorder shall be capable of preserving the recorded information when subjected to specific sequences of tests. This chapter provides guidelines for the experi[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 255--260
PL W eksploatacji samolotów wielozadaniowych wykorzystywanych w Polskich Siłach Zbrojnych stosuje się różne systemy rejestracji parametrów lotu co wynika z dywersyfikacji dostaw statków powietrznych eksploatowanych w Wojsku Polskim. Pierwsze technologie, sprowadzane ze wschodu stopniowo wzbogacane były[...]
EN In the operation of multi-purpose aircraft used in the Polish Armed Forces, various flight parameter registration systems are used, which results from the diversification of supplies of aircraft used in the Polish Army. The first technologies, imported from the east, were gradually enriched with Spa[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W tym nieco intrygującym pytaniu kryje się próba określenia trendów rozwojowych tzw. czarnych skrzynek, czyli rejestratorów parametrów lotu. Choć w tytułowym pojęciu mieszczą się również rejestratory rozmów oraz w ostatnim czasie zewnętrzne i wewnętrzne rejestratory video, to z pewnością większe zai[...]
EN Flight Data Recorders, also called as "black boxes" have over an half century history. The three generations presented different constructions and still improving abilities. The article describes many aspects of changes of recorders due to growing requirements, technological progress or circumstance[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Niniejszy referat jest próbą przybliżenia zagadnień związanych z wykorzystaniem danych z pokładowych rejestratorów parametrów lotu w funkcjonowaniu linii lotniczej. Autor przedstawia metody wykorzystania rejestrowanych parametrów lotu w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego i spraw[...]
EN The report is an attempt of presentation of problems connected with Flight Data Analysis in airlines. Author introduces a short history of recorders and many methods of usage of flight parametrs in FOQA (Flight Operations Quality Assurance) and in improvement of effectivity in maintenance and planni[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 303--310
PL W artykule zostały opisane możliwe kierunki dalszego rozwoju systemów rejestracji parametrów lotu zabudowanych na statkach powietrznych. Dokonano tego w oparciu o analizę przebiegu rozwoju pokładowych rejestratorów lotniczych, ewolucji podejścia do rejestracji parametrów podczas lotu i wykorzystania[...]
EN In the article were described the possible directions of further development of the flight data recording systems installed on aircraft. This was done based on the analysis of the course of development of on-board aircraft recorders, the evolution of the attitude to recording parameters during the f[...]
6
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 227--230
PL W artykule zostały omówione procedury i algorytmy pozwalające uzyskać jak największą wiarygodność i bezpieczeństwo zapisywanych informacji, w systemach rejestracji parametrów lotu. Opracowanie zostało napisane w oparciu o doświadczenia powstałe w trakcie procesu projektowania rejestratorów katastrof[...]
EN The article presents procedures and algorithms allowing providing the greatest possible reliability and security of information stored into flight data recorder. The content of the paper is based on the experience gained during the design process of flight data recorders in the Air Force Institute o[...]
7
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wymagania dotyczące zdolności rejestratorów lotniczych do przetrwania katastrofy lotniczej określone w kolejnych dokumentach normatywnych. Zaprezentowano możliwość zastosowania kompozytowych materiałów ablacyjnych na kapsuły ochronne o wyższych, cieplnych parametrach użytkow[...]
EN At the paper briefs assumptions and requirements on an experimental research how to create Flight Data Recorders (FDR)’ protective case covered ablative composite. The paper reports results of studies on ablative and thermal properties of epoxy composites with hybrid fabrics-reinforcement (kevlar an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last