Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestrator katastroficzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2017 No. 43 179--222
PL Przedmiotem badań był rejestrator katastroficzny systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. W artykule omówiono badania odporności rejestratora katastroficznego na oddziaływanie czynników katastrofy lotniczej. Dokumentem określającym wymagania dla[...]
EN The subject of the research was a catastrophic recorder of the S2-3a system for recording flight parameters, developed at the Air Force Institute of Technology. The article discusses tests of catastrophic recorders’ resilience to factors present at aircraft accidents. The document specifying the req[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 32 123--136
PL W artykule przedstawiono sposób badania farb ogniochronnych i materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do zastosowań w technice lotniczej, np. do ochrony elementów konstrukcyjnych czy rejestratorów katastroficznych przed działaniem pożaru. Przedstawiono wyniki badania próbek typu sandwich w posta[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 223--229, CD
PL W artykule omówiony został proces określenia parametrów charakteryzujących zderzenie rejestratora katastroficznego z przeszkodą w celu ustalenia zgodności z normą NO-16-A200:2006 i ED-112. Ocenie podlega odporność rejestratora katastroficznego na przeciążenie o wartości 3400 g. Badania zrealizowano [...]
EN The problem of crash tests for the black box data recorder has been discussed. By performing a sequence of experimental studies parameters of a test have been adjusted and optimized. The test meets requirements of the norm NO-16- A200:2006 and ED-112. The studies were carried out using pneumatic can[...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 32 113--121
PL W artykule przedstawiono badania modeli kaset ochronnych lotniczego rejestratora katastroficznego z zastosowaniem kilku wariantów farb ogniochronnych, materiałów termoizolacyjnych i materiałów z przemianą fazową endotermiczną PCM (Phase Change Materials). Do wykonania modeli kaset zastosowano farby [...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 165--177, CD
PL W artykule został opisany etapowy przebieg badań zjawiska zderzenia z przeszkodą sondy pomiarowej imitującej kasetę ochronną systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Celem badań było uzyskanie wymaganego impulsu trapezoidalnego przeciążenia, o wartości 3400 g, działającego na kasetę przez co najmn[...]
EN In the paper methodology of a crash test execution is described. The procedure was developed in a course of repeated experimental probe impact tests with changed configurations and parameters. The probe contained imitator of a crash flight data recorder S2-3a. The purpose of the studies was to obtai[...]
6
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Artykuł przedstawia ogólną problematykę stosowania nowoczesnych pamięci nieulotnych w systemach rejestracji parametrów lotu. We wstępie zawarte jest porównanie działania współczesnych układów flash pod kątem wymagań stawianych nowoczesnym rejestratorom katastroficznym. Następnie opisane są opracowan[...]
EN The article presents generic issues related with application of modern non-volatile memory in flight data recorders. Preface contains comparison of modern flash chips with respect to requirements of modern flight recorders. Afterwards the lecture describes the developed algorithms that allows to app[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zostały opisane sposoby rejestracji przebiegu zjawiska zderzenia sondy badawczej z przeszkodą w postaci złoża piasku oraz następującego po tym gwałtownego procesu wytracania prędkości przez hamowany obiekt. Badana sonda jest przystosowana do umieszczania w jej wnętrzu kasety ochronnej rej[...]
EN The article describes methods for recording the course of a test probe crashing into an obstacle in the form of a sand bed and the consequent rapid deceleration process by the braking object. The tested probe is adapted for placing a catastrophic flight data recorder protection cassette inside of it[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 227--230
PL W artykule zostały omówione procedury i algorytmy pozwalające uzyskać jak największą wiarygodność i bezpieczeństwo zapisywanych informacji, w systemach rejestracji parametrów lotu. Opracowanie zostało napisane w oparciu o doświadczenia powstałe w trakcie procesu projektowania rejestratorów katastrof[...]
EN The article presents procedures and algorithms allowing providing the greatest possible reliability and security of information stored into flight data recorder. The content of the paper is based on the experience gained during the design process of flight data recorders in the Air Force Institute o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last