Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulator położenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 169--176
PL W artykule przedstawiono predykcyjną strukturę regulacji pozycji wału silnika indukcyjnego, wykorzystującą zależności obowiązujące w układzie FOC (Field Oriented Control). We wstępie pracy omówiono struktury sterowania stosowane w napędach z silnikami indukcyjnymi. W drugim rozdziale omówiono zagadn[...]
EN This paper present a structure of predictive control of the shaft position of induction motor. In the introduction the paper discusses the control structures used in induction motor drives. The second chapter discusses the wider issue of predictive control. In the third section of the paper presents[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 177--185
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania różnych metod redukcji złożoności obliczeniowej regulatorów predykcyjnych na przykładzie regulatora pozycji wału napędu z silnikiem indukcyjnym. We wstępie omówiono problem pozycjonowania elementów wykonawczych. Przedstawiono podstawową kaskadow[...]
EN The paper presents an analysis of the possibilities of using a variety of methods to minimize the computational complexity of predictive controllers on the example of the drive shaft position control of induction motor. The preface discusses the problem of positioning actuators and presents the basi[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 2 37--42
PL W artykule przedstawiono nowy, prototypowy mikrokontrolerowy system testowy do badania i testowania układów regulacji położenia przepustnicy stosowanych w robotach i pojazdach. System zaprojektowano tak, aby umożliwiał wyznaczanie wybranych (statycznych i dynamicznych) charakterystyk badanego/testow[...]
EN This paper presents a new prototype microcontroller test system for testing and test control systems used in the throttle position and vehicle works. The system is designed to allow determination of selected (static and dynamic) characteristics of the test/test control system. The assumptions of the[...]
4
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 166, t. 2 419-428
PL Podano proste wzory na nastawy regulatorów położenia i prędkości w strukturach P-PI oraz PI-PI dla typowych serwomechanizmów. Potrzebne są tylko dwie dane projektowe, tj. wzmocnienie napędu traktowanego jako "podwójny integrator" oraz wymagany czas regulacji. Wzory wyprowadza się metodą linii pierwi[...]
EN Simple tunings for settings of position and velocity controllers in P-PI and PI-PI structures for typical servomechanisms are presented. Two design data, i.e. gain of the drive treated as double integrator and required settling time, are needed only. The tunings are derived by means of Evans root lo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last