Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacja rynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W lutym 2012 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego. Okazją do niej była, przypadająca 1 marca br., pierwsza rocznica obowiązywania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule omówiono przedstawione podczas konferencj[...]
EN In February 2012 took place a scientific conference organized by Polish Association of Road Transport Employers. The conference was connected with the first anniversary (on 1-st of March 2012) of a new Law on Public Transport. In the article, there are presented papers presented at the conference.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W marcu 2012 r. roku minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule podjęto próbę oceny skutków tej ustawy dla funkcjonowania rynku autobusowych przewozów pasażerskich.
EN In March 2012 passed a year since the Law on Public Transport, dated 16- th December 2010, came into effect. In the article there has been done an attempt to evaluate the results of the Law for functioning of the bus passenger transportation market.
3
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2003 nr 10 501-506
PL Omówiono specyficzne aspekty regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej w świetle prawodawstwa wspólnotowego. Ukazano różnice i konsekwencje regulacji ex post i ex ante oraz wypływające stąd zadania dla regulatora rynku telekomunikacyjnego. Wskazano na wnioski dla Polski.
EN Specific aspects of the regulation for competition on electronic communications market under the European Community law have been discussed. Differences and consequences of ex post and ex ante regulations have been presented along with the resulting objectives for the telecommunications market regul[...]
4
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2007 nr 1-2 3-36
PL Omówiono zachodzące zmiany na rynku usług telefonicznych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telefonii ruchomej, oraz przedstawiono wynikające z tego wnioski dla zawartości usługi powszechnej w telekomunikacji. Podkreślono, że malejące znaczenie usług telefonii stacjonarnej pr[...]
EN Changes in telecommunications services in the European Union with the attention paid to mobile telephony hale been discussed showing their impact on universal service content. Decreasing importance of fixed telephony and at the same time ubiquitous access to mobile telephony services suggests necess[...]
5
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2008 nr 1-2 20-50
PL Omówiono propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, przedłożone przez Komisję Europejską w celu przystosowania otoczenia prawnego rynku komunikacji elektronicznej do zachodzących przekształceń w sektorze. Szczegółowo opisano wstępne, konsultowane propozycje zmian w tym pakiecie. Na podstawie udo[...]
EN The proposed changes to the 2002 regulatory package have been discussed as filed by European Commission in order to align legal environment for electronic communications market with current changes in the sector. Initially consulted changes to the package have been described in more detail. Based on[...]
6
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2008 nr 3-4 3-22
PL Przedstawiono oceny i postulaty zgłaszane przez uczestników rynku komunikacji elektronicznej w trakcie etapu konsultacyjnego przeglądu ram prawnych dla tego rynku, które zostały udostępnione przez Komisję Europejską. W analizie wyodrębniono cztery podstawowe zagadnienia: ocenę funkcjonowania pakietu[...]
EN This paper presents opinions and postulates put forward by electronic communications market players during regulatory framework consultations and recently released by the European Commission. The analysis concentrates on four basic aspects: assessment of 2002 regulatory package, suggestions towards [...]
7
67%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 2-3 55-64
PL Omówiono pakiet reform regulacyjnych 2007 według stanu na wrzesień 2008 r. Scharakteryzowano podstawowe propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, które przygotowała Komisja Europejska na podstawie materiałów własnych z uwzględnieniem wniosków z konsultacji publicznej, a także stanowisko Parlame[...]
EN The paper discusses 2007 regulatory package status as of September 2008. Main changes to 2002 regulatory package have been described as prepared by the European Commission based on own materials, public consultancy results and the European Parliament opinion. Special attention has been paid to chang[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last