Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reflektory samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 11 21--25
PL Podstawowym elementem świateł mijania jest granica światła i cienia. Służy ona do ustawiania świateł zarówno podczas badań laboratoryjnych, jak i podczas kontroli oraz regulacji eksploatacyjnej. Granica ta z jednej strony powstała jako naturalny element rozgraniczający jasny i ciemny obszar w tradyc[...]
EN The basic element of dipped beam off headlights is the cut-off line. This line is used during laboratory and exploitation tests. It occurred as a natural differentiation element between light and dark beam in dipped headlights. Moreover, it plays a fundamental role in visual headlight adjustment. Th[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 8-9 24--30
PL Zadaniem oświetlenia reflektorowego pojazdów jest zapewnienie widoczności obiektów w warunkach braku oświetlenia naturalnego. Jest ono w swojej naturze niedoskonałe. Oświetlone obiekty są jasne na ciemnym tle, a więc w sposób odmienny (negatywowy) niż podczas percepcji dziennej. Ponadto natężenie ośw[...]
EN For many years, the only activity conducted while using car headlights has been the visual adjusting of the base of the cut-off line. On the other hand, many advanced headlight designs exist which facilitate excellent performance, including gas discharge devices or LED light sources. In the last few[...]
3
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2015 Z. 268 153--160
PL W analizach przyczyn wypadków po zapadnięciu zmierzchu bardzo rzadko jako powód zdarzenia podawana jest zła jakość oświetlenia reflektorowego. Jednak gdy analizie podda się współczesne wymagania dla oświetlenia reflektorowego oraz możliwe zasięgi oświetlanej drogi i zestawi z dopuszczalnymi prędkośc[...]
EN The analyzes of the causes of accidents during nightime very rarely show as a cause the poor quality of headlights. However, when subjected to analysis of contemporary lighting requirements and possible ranges of illuminated road ahead vehicle in combination with traffic speeds limits it shows a cle[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 174-177
PL W referacie opisano zastosowanie matrycowego miernika luminancji do badania urządzeń do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej oraz reflektorów samochodowych. Uzyskane wyniki pomiaru zostały porównane z metodami odniesieniowymi. Na podstawie wyników pomiaru stwierdzono, że scalone przetworniki ob[...]
EN This paper describes tests of devices for illumination of rear registration plates and tests of headlamps with use of matrix luminance meter. Measurement results was compared to reference methods. Results of compare shown that measurement methods with use of imaging elements could be applied in prac[...]
5
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 211-222
PL Na rynku oferowanych jest wiele odmian samochodowych żarówek reflektorowych. Teoretycznie ich parametry są określone wymaganiami regulaminów homologacyjnych. W ciągu ostatnich lat wzrasta i poszerzana jest oferta żarówek określanych przez producentów jako dające "więcej światła" i oznaczane np. +30%[...]
EN Market offer many varieties of car headlight bulbs. Theoretically, the parameters are specified by type approval requirements. In recent years, increased and extended the offer of halogen bulbs defined by the manufacturers as offering "more light" e.g. +30%, +90% etc. These bulbs are type approved, [...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 4 8427--8438, CD2, cz. 5
PL Warunki techniczne systemu homologacji typu dla oświetlenia reflektorowego składają się m.in. z wymagań fotometrycznych, dotyczących podzespołów (reflektorów) oraz wymagań dotyczących instalacji opisujących zamocowanie reflektora na pojeździe, ustawienie początkowe i tolerancje poziomowania. Także ź[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 830--833
PL W artykule zostały omówione wyniki badań parametrów świetlnych i elektrycznych zamienników LED żarówek halogenowych H4 stosowanych w reflektorach głównych samochodów. Dokonano porównania bryły fotometrycznej zamienników LED z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi H4.
EN The article discusses the results of the parameters of light and electrical replacement LED bulbs H4 halogen-Outgoing used in the main headlights of cars. A comparison was made photometric solid LED replacements of traditional halogen bulbs H4.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last