Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refining process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 212--217
EN In the technology of preparing molten aluminium and its alloys the process of refining plays a very important part. In industrial practice they use for refining, alternatively, gaseous nitrogen, argon, chlorine or a mixture of these gases as well as the solid compounds of chlorine or nitrogen, which[...]
2
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2009 T. 61, nr 5 123-126
PL W pracy przedstawiono przykłady dyspersji jednej fazy w drugiej dla wszystkich stanów skupienia. Podano przykłady dyspersji powstającej w sposób naturalny oraz wywołanej w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści procesowych. Proces dyspersji przybliżono na przykładzie dyspersji pęcherzyków gazowych w[...]
EN There are presented examples of the dispersion of one phase in the other one. Examples of the dispersion that occurs in natural way and is caused in the artificial way in the case to achieve the intentional processing profi ts are also given. The dispersion of gas bubbles in the liquid metal during [...]
3
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Ilość żużla towarzysząca produkcji stali stanowi około 10%, w stosunku do ilość i produkowanej stali. Zagospodarowanie części tej ilości w hutach zmniejszy ilość deponowanych żużli na hałdach, co spowoduje zmniejszenie oddziaływania na środowisko szczególnie żużli w postaci pyłu oraz zmniejszy ilość[...]
EN The amount of slag that accompanies the steel making process represents approx 10% in relation to the amount of steel being made. The recycling of a part of this amount at steel works will reduce the amount of slags deposited on waste dumps, and thus will reduce the adverse environmental impact, in [...]
4
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przeglądowym omówiono zjawisko parowania lotnych składników kąpieli metalicznej pod kątem jego opisu kinetycznego. Przedstawiono możliwości oszacowania wartości współczynników wnikania masy, jak i stałej szybkości parowania. Pozwala to na określenie w przypadku posiadania wartości doświad[...]
EN In the paper presented investigation ofkintetics of evaporation process of volatile component from metal bath. The results obtained were used to determine an experimental coefficient of the mass transport and the evaporation rate constant, this factors have most significant influence on the rate of [...]
5
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wpływ natężenia przepływu gazu na proces tworzenia się pecherzyków gazowych oraz kształt tychże pęcherzyków. Przedstawiono cztery różne schematy przepływu gazu w ciekłym metalu i ich stopień dyspersji. Modele te zestawiono z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych w IMN[...]
EN The influence of the flow rate of refining gas on the bubble creation process and the bubble shape was presented. Schemes of gas dispersion in liquid metal in comparison with the model data were shown. The influence of the flow rate of refining gas on the hydrogen removal process from aluminium (fin[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono analizę oddziaływań rafinacyjnych na właściwości trybologiczne brązu BK331. Ustalono zależność charakteru budowy strukturalnej wlewków na stan zużycia powierzchni badanych wlewków.
EN The analyse in running the refining processes on friction resistance of bronze BK331 were introduced. The dependence of structural building of casts from state of waste of surface was established. Dependence this stepped out in samples from heat II. Thereat for this series of samples the smallest in[...]
7
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zarówno aluminium pierwotne, jak i wtórne zawierą po procesie otrzymywania wiele zanieczyszczeń takich jak wodór, tlenki, węgliki, sód, wapń itd. Proces barbotażu jest w chwili obecnej jedną z najlepszych metod usuwania tych zanieczyszczeń, zwłaszcza wodoru. Proces ten można prowadzić w reaktorach c[...]
EN Primary and secondary aluminium after receiving process contains many impurities. The most effective way to remove them, especially hydrogen, is the barbotage process. It can be carried out in the bath and continuous reactors. Such reactors become more and more popular. Phenomenon taking place durin[...]
8
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu fizycznego reaktora do rafinacji okresowej aluminium metodą barbotażu. Skupiono się głównie na konstrukcji wirnika doprowadzającego gaz rafinujący do ciekłego metalu. Zaprojektowano dwa różne rodzaje wirników, które następni[...]
EN Results of research conducted with the use of physical model of reactor applied for batch aluminium refining process by barbotage method were presented and discussed. The main focus was put on the construction of rotary impeller, which introduces the refining gas into the liquid metal. Two different[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last