Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja strat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 107--110
PL Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalność sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przepr[...]
EN Following the major challenges in ensuring high quality of the electricity supply, improving the power system efficiency, and enabling the offering of new service levels to energy consumers, ENERGA-OPERATOR SA (DSO) is launching a pilot project of Smart Grid solutions. The Hel Peninsula has been sel[...]
2
84%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 6 28-31
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy rozwiązany został nieliniowy problem rozmieszczenia pojemności w zakłóconym systemie rozproszonym, wykorzystując genetyczny algorytm ze sterowaną randomiczną inicjalizacją. Funkcja celu zawiera roczny koszt systemu operacyjnego, włączając koszty straty energii i ceny kondensatorów. Modele ró[...]
EN The non-linear integer problem of capacitor placement in distorted distribution systems is solved with discrete values of capacitor sizes employing integer genetic algorithm with controlled random initialization. The objective function contains yearly system operation costs including cost of energy [...]
4
84%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 5 92, 94--96, 98, 100
5
84%
Acta Energetica
2016 nr 2 156--161
PL Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalności sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane, możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z prze[...]
EN New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into[...]
6
67%
Acta Energetica
2017 nr 2 57--62
PL W poniższym artykule zaproponowano dwustopniowy algorytm optymalizacji dobowego wykresu obciążenia sieci dystrybucyjnej w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej oraz określenia konfiguracji sieci pierwotnej z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia źródeł odnawialnych. Pierwszy etap polega [...]
EN The paper suggests a two-stage optimization algorithm of daily load curves of a distribution network to decrease electricity purchase costs and determine a primary distribution network configuration in presence of renewable power generation or without it. The first stage includes optimization of the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last