Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling gumy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 93-100
PL Omówiono dotychczasowe osiągnięcia TChP w badaniach nad wykorzystaniem kompozycji na bazie tworzyw termoplastycznych ze zwulkanizowanymi odpadami gumowymi z opon samochodowych i ewentualnie napełniaczami mineralnymi. Kompozycje w zależności od receptury i sposobu otrzymywania mają inną strukturę i m[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 233-247
PL Odpady gumowe stanowią poważny problem dla gospodarki krajowej, powodując głównie zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Problem ten spowodowany został, w głównej mierze, rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, który wytwarza przeważającą część tych odpadów w postaci zużytych opon. Od wielu lat trwa d[...]
3
100%
Ekoplast
1998 Nr 13 21-28
PL W naszych badaniach modyfikowaliśmy dostępne na polskim rynku gatunki miału i granulatu gumowego wybranymi ciekłymi kauczukami oraz roztworem TOR w oleju, wprowadzając jednocześnie odpowiedni zespół wulkanizujący. Przeprowadzone badania potwierdziły, że miał i granulat gumowy z powodzeniem można [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1977-1985
PL W artykule przedstawiono i dokonano analizy badań wpływu dodatku regeneratu i ścieru gumowego otrzymanego ze zużytych opon, jako odpadowego materiału gumowego wchodzącego w skład kompozycji gumowych na wybrane właściwości fizyko-mechaniczne. Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy można st[...]
EN This paper presents and analyzes the effect of the addition of research and pulp regenerated rubber-tion obtained from used tires, waste rubber material as forming part of the rubber composition of selected physical and mechanical properties.Based on the research and analysis it can be concluded tha[...]
5
63%
Recykling
2009 nr 12 10-11
PL Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych w życiu codziennym. Materiały pochodzenia naturalnego (drewno, metale, włókna roślinne itp.) są wypierane przez polimery. Do najczęściej używanych należą polistyren i guma.
6
63%
Elastomery
PL Problem zużytych opon urósł do takich rozmiarów, że uważa się je za jedno z największych źródeł odpadów przemysłowych na świecie. Rezolucje w tej sprawie były podejmowane przez instytucje międzynarodowe i państwowe, łącznie z ONZ (poprzez Program Środowiskowy, szczególnie Konwencję Bazylejską); OECD[...]
EN The problem of post-consumer tyres has increased in magnitude to such proportions that they are considered one of the largest sources of industrial waste, worldwide. Resolution of the problem has been addressed by international and national bodies including the UN, trough its Environmental Programme[...]
7
63%
Elastomery
PL Jednym z podstawowych zadań stojących przed wytwórcami produktów recyklingu gumy jest otrzymanie materiałów o optymalnych właściwościach umożliwiających ich szerokie wykorzystanie. Krokiem milowym na tej drodze było wprowadzenie na rynek regeneratów kauczuku naturalnego i butylowego pod nazwą ECORRŽ[...]
EN One of the central challenges for the rubber recycling industry today is optimising the quality of the products in order to allow for the maximum possible recycled material content in the various applications. The first milestone in this quest was the introduction of the ECORRŽ natural rubber and b[...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1762-1766
9
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1767-1769
10
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1770-1774
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last