Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recycling of tyres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2012 T. 57, nr 9 656-660
PL Zagospodarowanie rosnącej masy składowanych, zużytych, zagrażających środowisku naturalnemu opon, stanowi poważny problem. W artykule podjęto próbę oceny pod względem prawnym, ekonomicznym i technologicznym obecnego stanu zagospodarowania/recyklingu opon. Przedstawiono przykłady zastosowań produktów[...]
EN The management of an increasing mass of the stored waste tyres, which pose a risk to the environment, has become a serious problem. The paper is an attempt to assess the current state of the management and recycling of tyres from the legal, economic and technological points of view. The examples of [...]
2
100%
Recykling
2010 nr 5 30-32
PL Według danych statystycznych z instytucji zajmujących się unieszkodliwianiem zużytych opon w Polsce w 2005 r. było ich ok. 140 tys. ton. Z tej ogólnej ilości ok. 80-85% podlega unieszkodliwieniu w całości lub w formie granulatu poprzez spalanie energetyczne, głównie w cementowniach.
3
100%
Recykling
2004 nr 3 26-27
PL Pod tym tytułem odbyło się w Piastowie w grudniu ubiegłego roku seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekoguma, we współpracy z Instytutem Przemysłu Gumowego "Stomil" i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Celem seminarium była prezentacja nowego źródła materiałów dla budownictwa drogowego poc[...]
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2017 T. 69, nr 1 59--65
PL Stale zaostrzające się przepisy dotyczące gospodarowania odpadami, inicjują poszukiwania wydajnych i przyjaznych środowisku naturalnemu metod ich przerabiania i unieszkodliwiania. Opracowywane technologie powinny być bezpieczne zarówno dla pracowników jak i dla środowiska. Z tego względu, zasadne je[...]
EN Constantly stricter waste management regulations, initiate research focused on finding more efficient and environmentally friendly ways to recycle waste. Developed technologies should be safe both for employees and the environment. For this reason, it is advisable to create a system for monitoring t[...]
5
80%
Recykling
2009 nr 1 22-23
PL Przemysł gumowy jest ważną gałęzią gospodarki narodowej. Znaczący udział jego produkcji stanowią opony, które po zużyciu stają się największą grupą poeksploatacyjnych wyrobów gumowych, a ich recykling nastręcza więcej trudności niż innych wyrobów przemysłowych. Jest to pierwszy z trzech artykułów po[...]
6
80%
Recykling
2009 nr 2 20-22
PL Bez opon nie byłoby naszej opartej na transporcie samochodowym cywilizacji wraz z całą infrastrukturą drogowo-usługową. Skutkiem tej sytuacji jest wzrastająca od lat ilość zużytych opon, które zanieczyszczają środowisko naturalne. Rozwiązanie problemu stanowi ich odzysk, w tym recykling.
7
80%
Recykling
2004 nr 11 52-53
PL Przemysł gumowy generuje znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Wynika to ze specyfiki procesu technologicznego. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Światowy przemysł gumowy produkuje rocznie ok. 35 mln t wyrobów. Z punkt[...]
8
80%
Recykling
2009 nr 3 12-13
PL Przemysł gumowy, ze względu na stosowany proces technologiczny, wytwarza duże ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów gumowych uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Jest to ostatni z cyklu artykułów poświęconych tematyce recyklingu [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last