Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recreational services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 321--331
PL Jakość obsługi klienta jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach. Każde przedsiębiorstwo może wiele zyskać dzięki rekomendacji stałych klientów oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Na rynku usług rekreacyjnych obsługa klienta odgrywa istotną rolę pod względem budowania lojalności. Pozwala wzmocni[...]
EN Nowadays, the quality of customer service is extremely important. Every company can gain a lot from the recommendations of regular customers and stand out from the competition. In the recreational services market, customer service plays an important role in terms of building loyalty. It helps to str[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 212--220
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walo[...]
EN This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to kn[...]
3
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr I/1 101--116
PL Podregion ełcki położony jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i swoim zasięgiem obejmuje 6 powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pisk i węgorzewski. Baza agroturystyczna w podregionie ełckim w 2013 roku liczyła 265 gospodarstw, które dysponowały 1135 pokojami gościnnymi[...]
EN The Ełk subregion is located in the eastern part of the Warmia and Mazury province and includes six counties: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pisk and węgorzewski. The agrotouristic base in this subregion in 2013 consists of 265 farms with the total number of 3190 beds within 1135 rooms. Majority[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last