Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reconfigurable systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN We present a Petri net interpretation of the pi-graphs - a graphical variant of the picalculus where recursion and replication are replaced by iteration. The concise and syntax-driven translation can be used to reason in Petri net terms about open reconfigurable systems. We demonstrate that the pi-g[...]
2
100%
Archives of Control Sciences
EN Digital PID control algorithm is one of the most commonly used algorithms in the control systems area. This algorithm is very well known, it is simple, easily implementable in the computer control systems and most of all its operation is very predictable. Thus PID control has got well known impact o[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 11 1329-1333
PL Artykuł przedstawia dwie platformy sprzętowe stosowane w laboratorium studenckim. Pierwszą z nich jest rekonfigurowalny system RIO firmy National Instruments, drugą - płyta rozwojowa przeznaczona do rozwoju oprogramowania wbudowanego do węzłów sieci czujnikowych i komputerowej akwizycji danych. Obie[...]
EN The paper presents two hardware platforms used for didactic purposes in a student laboratory. The first one is a reconfigurable system by the National Instruments CompactRIO. It is an industrial computer aimed at automation and control of processes, for example during diagnostic procedures and in th[...]
4
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 3 385-393
PL Autorzy artykułu prezentują rozwiązanie sprzętowe zrealizowane w układach logiki rekonfigurowalnej FPGA, stanowiące propozycję uniwersalnej platformy służącej do przetwarzania obrazu. Dedykowane rozwiązania sprzętowe są tradycyjnie stosowane w przetwarzaniu obrazu jako alternatywa do metod softwarow[...]
EN The Authors present hardware solution implemented in FPGA reconfigurable logic which is a proposal of a universal platform for the image processing. Dedicated hardware is a traditional solution in image processing area as an alternative to the software methods because it offers high processing power[...]
5
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Mitrion-C based implementations of three image processing algorithms: a look-up table operation, simple local thresholding and Sauvola's local thresholding are described. Implementation results, performance of the design and FPGA logic utilization are discussed.
6
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono tematykę badań naukowych dotyczących implementacji systemów obrazowych FPGA, prowadzonych w Laboratorium Biocybernetyki Katedry Automatyki AGH. Pokazano główne kierunki badań na świecie i dokonano przeglądu literatury w zakresie implementacji przetwarzania i analizy obrazów [...]
EN The paper presents the research topics concerning the implementation of FPGA imaging systems, conducted at the Biocybernetics Laboratory of Department of Automatics AGH-University of Science and Technology. Shows the main directions of research in the world and an overview of the literature in the f[...]
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Współczesne systemy elektroniczne umożliwiają budowanie dużej liczby modułów implementowanych w strukturach PLD. Istnieje konieczność wykorzystywania metod diagnostycznych, które w wielu przypadkach są niewystarczające. W artykule przedstawiono uniwersalny moduł diagnostyczny, umożliwiający nadzor[...]
EN In the contemporary electronic systems there is the possibility of creating the large amount of modules implemented in the PLD structures. There is the requirement of the use of some diagnostic methods which are insufficient in some cases. This paper contains specification of the universal diagno[...]
8
63%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN The paper presents optimized hardware structure applied to genome alignment search. The proposed methodology is based on dynamic programming. The authors show how starting from the original Smith-Waterman approach, the algorithm can be optimized and the evaluation process simplified and speeded-up. [...]
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono ogólny zarys kierunków badań w zakresie projektowania niejednorodnych systemów rekonfigurowalnych. Autorzy skoncentrowali swój wysiłek na niejednorodnych architekturach systemów przetwarzania sygnałów składających się z wielu jednostek przetwarzających typu FPGA i DSP, gdzie[...]
EN In this paper we give an overview of directions of our research within the domain of heterogeneous reconfigurable systems. Our work is focused on heterogeneous signal processing architectures that consist of several processing units such as FPGAs and DSPs, where the FPGAs provide either full reconfi[...]
10
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono projektowanie systemów realizowanych w jednomodułowej strukturze scalonej tzw. System on Chip. Szczególnie uwzględniono projektowanie w rekonfigurowanych strukturach FPGA. Omawiane są również mankamenty metod i narzędzi projektowania.
EN The paper presents an approach to System on Chip designs. The approach targets SoC designs containing reconfigurable FPGA. The paper also points out the weak aspects of related synthesis methods and tools.
11
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia opracowany całościowy proces syntezy wielokontekstrowego sprzętowego układu sterowania implementowanego w strukturach FPGA. Dedykowana struktura sprzętowa pozwala na zdecydowane zredukowanie czasu przetwarzania w porównaniu z rozwiązaniami programowymi. Program podlegający syntez[...]
EN The paper presents the synthesis and implementation algorithms of multiple context logic controller implemented in a FPGA. A massively parallel hardware execution of control algorithms is utilized that significantly reduces the throughput time. The input program is written in the SFC according to th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last