Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reasoning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN Bayesian networks have many practical applications due to their capability to represent joint probability distribution over many variables in a compact way. Though there exist many algorithms for learning Bayesian networks from data, they are not satisfactory because the learned networks usually are[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 540--549
EN In this article the knowledge-based control approach will be proposed for nonlinear systems. Firstly some basic concepts from the artificial intelligence will be defined, then the expert system design process will be introduced and finally a practical example will be discussed. The principle of this[...]
3
100%
Studia Informatica : systems and information technology
2003 Vol. 1(1) 5--25
EN Bayesian networks have many practical applications due to their capability to represent joint probability distribution in many variables in a compact way. Though there exist many algorithms for learning Bayesian networks from data, they are not satisfactory because the learned networks usually are n[...]
4
88%
Fundamenta Informaticae
2013 Vol. 124, nr 4 543--560
EN Automated support to enterprise modeling has increasingly become a subject of interest for organizations seeking solutions for storage, distribution and analysis of knowledge about business processes. This interest has recently resulted in approving the standard for specifying Semantics of Business [...]
5
88%
Fundamenta Informaticae
EN In Reiter's default logic, the operator in the fixed-point definition of extension is not appropriate to compute extensions by its iterated applications. This paper presents a class of alternative operators, called compatible ones, such that, at least for normal default theories and so-called well-f[...]
6
88%
Fundamenta Informaticae
EN We present the first direct tableau decision procedure for graded PDL, which uses global caching and has ExpTime (optimal) complexity when numbers are encoded in unary. It shows how to combine checking fulfillment of existential star modalities with integer linear feasibility checking for tableaux w[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 12 236-238
PL Celem podejścia semantycznej inżynierii wiedzy jest dostarczenie nowych metod projektowania i analizy systemów inteligentnych wykorzystujących reprezentację regułową. Podejście to bazuje na metodzie XTT2 służącej do budowania na poziomie logicznym zmodularyzowanej bazy reguł stanowiącej sieć wniosku[...]
EN The Semantic Knowledge Engineering approach aims at providing new design and analysis methods for rule-based intelligent systems. It uses the XTT2 knowledge representation for building modularized rule bases that form decision networks. The representation is formalized, thus allowing for the anaysly[...]
8
75%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2001 Nr 941 1-12
PL Sieci bayesowskie maja wiele praktycznych zastosowań związanych z ich zdolnością do zwartej reprezentacji rozkładów prawdopodobieństwa w wielu zmiennych. Choć znanych jest wiele algorytmów uczących sieci bayesowskie z danych, nie są one satysfakcjonujące, ponieważ wynikowe struktury sieci na ogół ni[...]
EN Bayesian networks have many practical applications due to their capability to represent joint probability distribution in many variables in a compact way. Though there exist many algorithms for learning Bayesian networks from data, they are not satisfactory because the learned networks usually are n[...]
9
75%
Studia Informatica
2014 Vol. 35, nr 2 111--125
PL W pracy zaprezentowano metodykę transformacji ontologii OWL 2 RL do zestawu reguł, które mogą zostać użyte w regułowym silniku wnioskującym. Zaproponowano podział wnioskowania na dwie części: terminologiczną i asercyjną. Opracowano mechanizm transformacji ontologii do Abstrakcyjnej Składni Reguł i F[...]
EN In this paper we present a method of transforming OWL 2 RL ontologies into a set of rules which can be used in a rule engine. We use HermiT reasoner to perform the TBox reasoning. The ontology is transformed into an Abstract Syntax of Rules and Facts and then into any forward chaining reasoning engi[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 12 173-177
PL Stosując systemy regułowe, można wyróżnić dwie klasy problemów: efektywność procesu projektowania oraz wydajność procesu uruchamiania. Niniejszy artykuł przeglądowo opisuje metody projektowania reguł opracowane w Katedrze Automatyki AGH pod kątem rozwiązywania ww. problemów. Proponowane podejścia op[...]
EN There are two common issues while dealing with rules and rule-based systems. These are efficiency of the design process and performance of rule interpretation. This paper discusses briefly several design approaches developed at the Department of Automatics, AGH which tackle these issues. The propose[...]
11
63%
Journal of Applied Computer Science
EN In this paper, we propose a proof of concept context aware framework to facilitate product based software certification. The framework provides an applied environment for software certification by integrating tools such as Eclipse, Jena, OntoStudio, Protégé, Equinox, EMMA, log4j, RCP, JUnit, Jfeatur[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 35 71-82
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania systemów ekspertowych z wnioskowaniem przybliżonym do wspomagania podejmowania decyzji w trzech różnych dziedzinach: technice, medycynie i bankowości. Zastosowanie mechanizmu wnioskującego uwzględniającego niepewność podczas wnioskowania może dać pełniej[...]
EN In this work we present the possibility of using expert systems with uncertain reasoning in three different fields of human activities such as: technology, medicine and banking. The strong advantage of using reasoning with the Certainty Factors is having more complete view of reality. What, in conse[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 201-204
PL Artykuł przedstawia sposób wnioskowania wiedzy bazujący na niepełnych informacjach o stanie początkowym na przykładzie świata klocków. W artykule znajduje się opis algorytmu stworzonego w celu wywnioskowania stanu sceny ze świata klocków w oparciu o niepełne informacje pochodzące z dwóch kamer obser[...]
EN Aim of this paper is to show the way of reasoning basing on the incomplete information about the initial state. The article presents an algorithm created in order to reason the state of scene from block world basing on incomplete information from two cameras observing the scene from top and side. Th[...]
14
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2013 Vol. 22 13--19
EN Emotional Intelligence as cybernetics approach is using cognitive reasoning to collect the subjective attribute of human subject interacted with a system for providing technical advice. This talk contributes in new Cybernetics paradigm on using multidisciplinary in decision making. It is related to [...]
15
63%
Computer Science
PL Artykuł przedstawia propozycję organizacji wiedzy na cele wnioskowania z wykorzystaniem ontologii wyższego poziomu. Prezentuje model architektury zintegrowanych ontologii, składający się z ontologii domenowych z instancjami, współdzielonej ontologii wyższego poziomu z dodatkowymi regułami oraz z war[...]
EN This article describes a proposition of knowledge organization for the purpose of reasoning using an upper-ontology. It presents a model of integrated ontologies architecture which consists of a domain ontologies layer with instances, a shared upper-ontology layer with additional rules and a layer o[...]
16
63%
LogForum
2019 Vol. 15, no. 3 351--361
PL Wstęp: Do najważniejszych, współczesnych problemów metodologicznych w badaniach łańcuchów dostaw należą: tworzenie i sprawdzanie twierdzeń oraz teorii i wybór schematów badania. Kwestią krytyczną jest też akceptacja sposobów wyjaśniania (indukcja, dedukcja lub abdukcja). Trzeba przy tym pamiętać, iż[...]
EN Background: The most important contemporary methodological problems in the study of supply chains include creating and verifying hypotheses and theories as well as selecting appropriate research schemes. An acceptance of the different ways to explain problems (induction, deduction or abduction) is k[...]
17
63%
Archives of Civil Engineering
PL Autorzy opracowali definicję wady, usterki budowlanej oraz zarządzania usterkami budowlanymi na podstawie krajowych i zagranicznych publikacji. W celu wspomagania identyfikacji usterek i ich analizy w procesie odbiorów mieszkań autorzy zastosowali metodę wnioskowania z przypadków (CBR – Case Based R[...]
EN The authors developed the definition of construction defect and fault and construction defect management based on Polish and foreign publications. In order to assist identification of faults and their analysis in the process of home collection, the authors applied the Case Based Reasoning (CBR) meth[...]
18
45%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 5-14
EN We explore, in this paper, some of the fundamental requirements needed for a Universal Theory of Failure Handling. We shall show that dealing with failure touches on our reasoning, predictive, evaluative and judgmental capabilities and thus it requires the ability to reason with incomplete and uncer[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last