Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  realizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 646-648
PL Na przykładzie wzniesionego obiektu omówiono problematykę projektowania i realizacji stalowej konstrukcji wsporczej przekrycia z dachowymi płytami ze szkła strukturalnego. Konstrukcję tę stanowią sprężone dźwigary linowe o rozpiętości 8,60 m, połączone między sobą linami stabilizującymi.
EN Problems designing and execution of steel roof truss covered with glass panel of PLANAR system have been presented. The supporting roof structure consists of cables and bars creating girdres with 8,60 m of span. The girders are initially prestressed. Structural solution, execution and prestressing t[...]
2
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 1 62--63
3
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 52-53
4
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 78-79
5
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2008 nr 4 46-49
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono problemy projektowe i realizacyjne związane z budową tunelu drogowego dwunawowego długości 738,0 m, mającego światło poziome 2 x 13,8 m, jezdnie 2 x 10,5 m, światło pionowe 5,4 m, skrajnię pionową 4,7 m, wysokość konstrukcyjną stropu od 1,1 do 1,3 m.
7
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Ustrój nośny dwuprzęsłowy, podwieszony, składa się z trzech dźwigarów skrzynkowych o rozpiętości przęseł 2 x 59,75 m, podwieszonych linami kotwionymi w skrzynkowych wspornikach poprzecznic i stalowych pylonach usytuowanych w strefie podpory środkowej. Opisano rozwiązanie konstrukcji mostu, jego real[...]
EN The double span suspended bridge has three box girders with spans 2 x 59,75 m, strenghtening by cables anchored in travers boxes and steel pylons in the sphere of the middle supports. The bridge structure solution and its realization as well as realiability compliance tests under static and dynamic [...]
8
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 1 13--16
9
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 5 56--60
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 248-252
PL Omówiono warunki, które należy brać pod uwagę w projektowaniu i realizacji budynków w zabudowie zwartej. Rozważania oparto na wynikach obserwacji i badań licznych tego rodzaju budynków wzniesionych w Warszawie.
EN The deliberation is made on the ground of observation and investigation of numerous buildings of this kind erected in Warsaw.
11
88%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 2 69--70
PL Stale przyspieszające polska i europejska gospodarka nieustannie dodają sporo dynamizmu rozwojowego, i to w zakresie czysto ekonomicznym, jak i fizycznym.
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 10 559-560
PL Przedstawiono realne problemy realizacji inwestycji komunikacyjnych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę kosztów, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Podano krytyczne uwagi dotyczące działań rządowych oraz oczekiwania przedsiębiorstw wykonawczych w tym zakresie.
EN Real problems related to transport infrastructure in Poland are presented, with the emphasize put on the capital expenditure involved in the country and outside the country. Critical remarks concerned with the government strategy and the expectations of contractors with this regard are also addresse[...]
13
75%
Drogownictwo
2006 nr 11 358-359
PL Międzystanowy system drogowy w USA rozpoczęto budować 50 lat temu i obecnie obejmuje prawie 74 tys. km autostrad. W ciągu pierwszych 10 lat zrealizowano połowę sieci autostrad, a w ciągu 20 lat ponad 90%. Koszty budowy wyniosły 150 mln dolarów, w tym połowę przeznaczano na autostrady miejskie stanow[...]
EN Interstate highway system was initiated in the USA 50 years ago and now it counts almost 74 000 km of motorways. During first 10 years halt of the system and during first 20 years over 90% of the system had been constructed. Cost of the system is 150 billion US dollars. Half of the cost had been spe[...]
14
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Omówiono krajowy plan działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej implementujący zadania określone w Dyrektywie 2006/32/WE. Przedstawiono zagadnienie poprawy efektywności energetycznej i jej wpływu na globalną równowagę klimatyczną. Scharakteryzowano innowacyjne technologie mające wpływ na[...]
EN The article presents the national plan to improve energy efficiency. The plan implements the objectives stipulated in the 2006/32/WE Directive. The Author described the ideas to improve energy efficiency and its impact on global climatic sustainability. Certain innovative technologies were character[...]
15
75%
Budownictwo i Prawo
16
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 1 10--11
17
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 6-7 19--24
18
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 1 25--29
19
75%
Ceramika Budowlana
2016 nr 4 18--20
PL Naszymi rozmówcami są architekci z pracowni Projekt Samograj - Małgorzata Dąbrowska-Graj o Tomasz Graj, którzy zaprojektowali nową siedzibę Domu Kultury Kadr. Na części elewacji obiektu zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie w niezmiernie oryginalny sposób została wykorzystana cegła klinkierowa. B[...]
20
75%
Rynek Energii
2017 Nr 3 3--8
PL W artykule przedstawiono problematykę realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych oraz charakterystykę tego procesu, jak również proces realizacji energetycznych inwestycji liniowych w obszarze formalno-prawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowani[...]
EN In this paper, a subject matter of realization of strategic energy infrastructural investments is performed. Profile of this process is performed. Process of construction of energy linear investments in formal and legal area is performed. National legal regulations which describe preparation and [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last