Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  realizacja dodatnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The realization problem for single-input single-output 2D positive fractional systems with different orders is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence of a[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 404-408
PL Podane zostaną warunki zewnętrznej i wewnętrznej dodatniości dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu. Sformułowany zostanie problem realizacji dodatniej dla dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu. Podana zostanie metoda wyznaczania realizacji dodatniej na podstawie zadanej tra[...]
EN Linear discrete-time fractional-order systems are dealt with in the paper. Conditions for external and internal positivity of linear discrete-time fractional-order systems with single-input and single-output (SISO) are presented. A positive realisation problem for linear discrete-time fractional sys[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 97-104
PL W pracy podano metodę wyznaczania dodatnich realizacji z opóźnieniami dla zadanej właściwej macierzy transmitancji układu dyskretnego. Podano warunki wystarczające istnienia realizacji dodatnich z opóźnieniami oraz procedurę wyznaczania takich realizacji. Procedurę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer matrix of discrete-time systems with delays is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer matrix are established. A procedure for finding positive realizations of a given proper [...]
4
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN Conditions for the existence of positive realizations for descriptor discrete-time linear systems are established. A procedure for computation of positive realizations for improper transfer matrices is proposed. The effectiveness of the method is demonstrated on numerical example.
5
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN A new modified state variable diagram method is proposed for determination of positive realizations of linear continuous-time systems with delays in state and input vectors. Using the method, it is possible to find a positive realization with reduced numbers of delays for a given transfer matrix. Su[...]
6
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN The positive and minimal realization problem for continuous-discrete linear single-input and single-outputs (SISO) systems is formulated. Two special case of the continuous-discrete systems are given. Method based on the state variable diagram for finding a positive and minimal realization of a gi[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of discrete-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computation [...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Podano algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na podstawie danej niewłaściwej transmitancji singularnych układów dyskretnych z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Algorytm ten pozwala wyznaczyć realizacje dla singularnych układów dyskretnych z opóźnieniami o jednym wejściu i jednym w[...]
EN A method for finding positive realizations of a given improper transfer function of singular discrete-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Presented algorithm for the singular discrete-time systems with delays allows us to compute realization for the singular discrete-time s[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 276-279
PL Podany zostal algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na podstawie danej niewłaściwej transmitancji singularnych układów ciągłych z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu oraz w wektorze stanu i odpowiedzi. Algorytm ten pozwala wyznaczyć realizacje dla singularnych układów dyskretnych z o[...]
EN A method for finding positive realizations of a given improper transfer function of singular continuous-time systems with delays in state and in inputs as well as in state and in outputs is proposed. Presented algorithm for the singular continuous-time systems with delays allows us to compute realiz[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 317-322
PL Podane zostaną warunki wystarczające istnienia stabilnej realizacji dodatniej dla danej właściwej macierzy transmitancji operatorowych. Przedstawione zostaną dwie metody wyznaczania stabilnej realizacji dodatniej dla zadanej macierzy transmitancji operatorowych. Efektywność proponowanych metod zilus[...]
EN Sufficient conditions for the existence of positive stable realizations for given proper transfer matrices are established. Two methods are proposed for determination of the positive stable realizations for given proper transfer matrices. The effectives of the proposed procedures is demonstrated on [...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of continuous-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computatio[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Podano metodę wyznaczania dodatnich realizacji minimalnych dla dyskretnych układów jednowymiarowych. Sformułowano warunki wystarczające istnienia realizacji dodatnich oraz podano procedurę wyznaczania tych realizacji dla danej właściwej funkcji wymiernej. Rozważania zilustrowano przykładem numeryczn[...]
EN This paper addresses the problem of determining all finite paths in a 2D direct graph. This problem arises when one wants to compute reachability index for two-dimensional positive systems. To accomplish this task a simple algorithm has been proposed. The algorithm consists in decomposition of a 2D [...]
13
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The realization problem for positive multivariable discrete-time systems with one time delay is formulated and solved. Conditions for the solvability of the realization problem are established. A procedure for the computation of a minimal positive realization of a proper rational matrix is presented[...]
14
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The realization problem for a class of positive, continuous-time linear SISO systems with one delay is formulated and solved. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given proper transfer function are established. A procedure for the computation of positive minimal real[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last