Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 324
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapid prototyping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The toothed gears are used in the power transmission systems. It is result from advantages of them (e.g. efficiency, reliability, fatigue life, high-load transmission). In the power transmission systems for trucks, and for cars with back drive, gear pairs are used. In that case it is possible to tra[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The new possibilities of applications of the computer tomography scanner Siemens Sensation 10 in this paper were introduced. Using the new measurement protocols, machine calibration as well as output data analysis, the possibilities of application of this technology for surface projection of parts a[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN In the paper the characteristics of stereolitography process as a method of prototypes procedures has been presented. The factors which influence the accuracy of models as well as the quality of the surfaces have been discussed. The results of the research which deal with model accuracy and the roug[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The new methods of adjustment and calibration of 3D Systems SLA250 stereolitography apparatus in this paper were introduced. Classically the drift fender is adjusted in relation to the resin surface by the level indicator. This is connected with exact leveling of resin reservoir, main frame and fina[...]
5
100%
Mechanik
1999 R. 72, nr 4 197-208
PL Klasyfikacja metod i procesów Rapid Prototyping (RP). Charakterystyka postępów dokonanych w poszczególnych procesach RP. Wytyczne wyboru procesów RP. Kierunki rozwojowe metod RP.
EN Classification of the Rapid Prototyping (RP) methods and processes. Characteristics of development in particular RP processes. RP processes selection criteria. The directions of RP methods future development.
6
100%
Machine Dynamics Research
EN This article presents photoelasticity tests with the application of the reflected light approach performed on models of aircraft components using the example of an aircraft wheel hub fabricated in the PolyJet rapid prototyping process. A technology of applying optically active coats on the surface o[...]
7
80%
Journal of KONES
EN The paper presents the possibility of using CAD/RP for the design and manufacture of the core models used for precise casting of core aircraft engine turbine blades, with directional crystallization process and single crystallization. The process of modelling 3D CAD geometry of research blade in[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The article presents methodology of modelling and prototyping process for the demonstrator of aeronautical planetary gear. Contemporary methods of designing gear make use of computer aided designing systems (CAD), computer aided engineering (CAE) and computer aided manufacturing (CAM) including also[...]
9
80%
Journal of KONES
EN Article presents analysis of surface roughness of aircraft and vehicle power transmission system gear teeth made by different Rapid Prototyping methods. Gear box models have been made by two rapid prototyping methods: stereolithography (SLA), three dimensional printing (3DP) and two rapid tooling me[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 58-65
PL Artykuł zawiera krótkie wprowadzenie i rozpoznanie z dziedziny wytwarzania nowoczesnych technologii, jakimi są metody szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping-RP). Technologie te stale się rozwijają powiększając gamę swoich możliwości. Mają bardzo szeroki zakres zastosowania od wzornictwa po[...]
EN The article contains a brief introduction and recognition in the field of production of modern technologies such as Rapid Prototyping methods (ang. Rapid Prototyping-RP). These technologies are being steadily developed, expanding its range of possibilities. These have a very wide range of applicatio[...]
11
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Modele wykonywane metodami szybkiego prototypowania, a w szczególności metodą stereo-litografii, mają charakterystyczną strukturę powierzchni, określaną mianem "schodkowa", która wymaga dodatkowej obróbki. Poznanie zależności wielkości nierówności od usytuowania modelu na platformie pozwoli zminimal[...]
EN Stereolithography is an additive rapid prototyping method. This method is based on the principle of solidifying a liquid photopolymer (resin) by laser radiation. Models obtained with this method are characterized by a specific surface structure called "stairstep effect". It causes that, the surface [...]
12
80%
Inżynieria Maszyn
PL Dla rozwiązania postawionych przez przemysł zadań technicznych coraz częściej wykorzystywane są metody szybkiego szybkie prototypowanie (RP), takie jak SLA, FDM, SLS, 3Dprinting, LOM. Technologie te znajdują coraz szersze zastosowanie do produkcji elementów dla przemysłu samochodowego, lotniczego, t[...]
EN In recent years rapid manufacturing Technologies, such as SLA, FDM, SLS, 3D-Printing and LOM became popular for manufacturing prototypes for wide range of industry (especially for automotive, aircraft, domestic, telecommunication, precision mechanics, biomedical). In the paper selected RP methods ha[...]
13
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przestawiono procedurę projektowania procesu kształtowania blach dla wyrobów, których cechy geometryczne wyznaczane są doświadczalnie, w próbach stanowiskowych. Procedura projektowania wspomagana jest technikami skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania. Kolejnymi etapami proje[...]
EN The procedure of designing sheet metal forming processes for elements which geometrical features are determined experimentally at stand tests has been presented in the paper. The designing procedure is aided by 3D scanning and rapid prototyping. There are the following successive stages: producing a[...]
14
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono różne obszary zastosowań technologii szybkiego prototypowania w prototypowaniu i badaniach przekładni z tworzyw sztucznych. Technologie szybkiego prototypowania używane są klasycznie do tworzenia trójwymiarowych modeli na podstawie modeli numerycznych. Przedstawio[...]
EN The paper shows different applications of Rapid Prototyping techniques for prototyping and research of polymer transmissions. Rapid Prototyping techniques are classically used to create 3D models on the basis of numerical models. In the paper are also shown the possibilities of usage of these techni[...]
15
80%
Modelowanie Inżynierskie
PL Artykuł przedstawia analizę właściwości mechanicznych wybranych nanokompozytów polimerowych stosowanych w metodach szybkiego prototypowania. Celem badań było określenie zmian właściwości mechanicznych nanokompozytów w stosunku do materiałów wyjściowych. Analizie poddane zostały wytworzone w wyniku b[...]
EN The article presents analysis of mechanical properties of polymer nanocomposities applied in rapid prototyping methods. The goal of the research was to define mechanical properties modification of nanocomposities in relation to properties of basic materials. Analysis have been made on a sample of po[...]
16
80%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 2 39-45
PL Przedstawiono możliwości, jakie daje zastosowanie technik szybkiego prototypowania, omówiono podstawy procesu rapid prototyping oraz podano obszary zastosowania tych metod, a także ich główne zalety i wady. W zamieszczonej w pracy tabeli zestawiono najczęściej stosowane techniki rapid prototyping z [...]
EN Possibilities of rapid prototyping methods were presented as well as backgrounds of rapid prototyping process. Areas of application of rapid prototyping processes and their principal advantages and disadvantages were presented. In the table inserted in the paper, statement of rapid prototyping metho[...]
17
80%
Mechanik
1999 R. 72, nr 7 471-479
PL Rosnące znaczenie Rapid Tooling (RT). Relacja między Rapid Prototyping i RT. Strategiczna rola RT. Charakterystyka wybranych metod i procesów RT. Trendy rozwojowe RT.
EN Increasing importance of Rapid Tooling (RT). Relation between Rapid Prototyping and RT. Strategic weight of RT. Characteristic of select RT-methods and processes. Developmental trends of RT.
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Innovative technologies, used in early stages of a product development, help reduce time and costs connected with introduction of a product to the market. Integrated product development, based on Rapid Prototyping/Rapid Tooling methods, together with CAD 3D and DMU systems, allow for fast and comple[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The manufacture and consumption of market products shows ever growing trends, and this means not only the supply and demand volume but also, to a higher and higher extent, searching for new products distinguishable from the variety of products on the market. Not only new methods of market investigat[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last