Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rak sutka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiony niżej tekst opisuje potencjalne możliwości, jakie daje zastosowanie tomografii mikrofalowej w detekcji raka stuka. Przytoczone informacje mają charakter wprowadzający w tematykę zagadnienia.
EN The current paper is aimed at describing the potential possibilities created by implementation of microwave tomography to detect breast cancer. The information given below is supposed to introduce the subject.
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje analizę różnych reprezentacji barwnych obrazów FISH. Lepsza wizualizacja barwna centromerów i genów HER2 w rozważanym barwieniu preparatów raka sutka ma znaczący wpływ na prawidłowość oceny obecności bądź braku amplifikacji tego genu. W badaniu przeanalizowano wiele reprezentacji [...]
EN The paper presents a study of the different colour representation (intensity of the stain reaction) in FISH images. The better colour visualisation of the centromers and HER2 genes in these methods of the breast cancer stain has a significant influence to correct evaluation of the presence/absence H[...]
3
86%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN We have tested a new method of assessment of mammographic images for medical diagnosis to differentiate between benign masses and malignant breast tumors. 2-D image is preprocessed to form l-D signature of the image contour and then its complexity is analyzed using the Higuchi's fractal dimension me[...]
4
72%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 4 188-191
PL Autorzy przedstawili rzadki przypadek inwazyjnego raka przewodowego sutka występującego w sutku dodatkowym, zlokalizowanym w dole pachowym. Zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne związane z nietypową lokalizacją, co doprowadziło w opisywanym przypadku do opóźnienia w postawieniu ostatecznego rozp[...]
EN The authors presented a rare case of an invasive ductal carcinoma of accessory breast located in an armpit. Therapeutic difficulties due to untypical placement were pointed out, which resulted in the delay in final diagnosis and proper treatment. More recent diagnosis would have been possible if the[...]
5
72%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN According to the World Health Organization (WHO), breast cancer (BC) is one of the most deadly cancers diagnosed among middle-aged women. Precise diagnosis and prognosis are crucial to reduce the high death rate. In this paper we present a framework for automatic malignancy grading of fine needle as[...]
6
72%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule zaprezentowano problematykę związaną z promieniowaniem termicznym ciał rzeczywistych w zakresie mikrofalowym oraz opis własności transmisyjnych tkanek biologicznych rozpatrywanych w aspekcie diagnozowania nowotworu złośliwego sutka. Ponadto przedstawiono algorytm odwrotnej transformacji w[...]
EN The passive microwave thermography is based on measurement of thermal radiation emitted by each body, which has the temperature higher than the absolute zero. The greatest intensity of radiation is in the infrared, but high attenuation of tissue in this range limits application of the infrared therm[...]
7
72%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Rak piersi jest najczęściej występującym rakiem u kobiet. Uważa się, że jedną z przyczyn tego raka są czynniki dziedziczne, którym przypisuje się jedynie 5-10% zachorowań, a ekspozycja na zanieczyszczenia środowiska stanowi dodatkowe 30-50%. Artykuł ten podsumowuje wyniki badań nad ryzykiem zachorow[...]
EN Breast cancer is the most frequent cancer in women. It is believed that among the causes of breast cancer, hereditary factors account for only 5-10% of risk and the environmental exposures to environmental contaminants account for an additional 30-50% of risk. This paper summarizes findings related [...]
8
58%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 4 1004--1014
EN Mammography is an inexpensive and non-invasive method through which one can diagnose breast cancer in its early stages. As these images need interpretation by a radiologist, this may develop some problems due to fatigue, repetition, and need for a great deal of attention to details and other factors[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last