Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railbus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1366-1371
PL W artykule omówiony został problem testowania szyby czołowej autobusu szynowego przeznaczonego do transportu szynowego ludzi w aglomeracjach miejskich oraz w kolejowym ruchu podmiejskim. Pojazdy te złożone są z kilku wagonów samojezdnych, które wykonują przejazdy na niewielkich odcinkach pomiędzy pr[...]
EN The article discussed the problem of testing the windscreen of the bus rail intended for rail transport people in urban areas and suburban railway traffic. These vehicles are composed of several self-propelled cars that perform rides on small distances between stops. Forehead bus is exposed to the i[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 145--156
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny niezawodności autobusów szynowych, które stanowią podstawę oceny ich trwałości. Oceny dokonano na podstawie wybranych wskaźników i charakterystyk, do obliczenia których wykorzystano dane z przebiegu eksploatacji 8 jednoczłonowych autobusów szynowych wykonanych p[...]
EN In the paper, the results of dependability evaluation of railbuses are presented. These results are the basis for assessment of their durability. Selected indicators and characteristics are used to evaluate the dependability of railbuses. Information about the operation and maintenance has been obta[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 143--146, CD
PL Niskoemisyjny transport najczęściej kojarzy się z transportem szynowym. Ten rodzaj pojazdów ma wiele zalet - jest ekologiczny, relatywnie cichy i wydajny (może zabrać jednocześnie wielu pasażerów). Ponadto Unia Europejska coraz częściej zwraca uwagę na konieczność odbudowy transportu kolejowego, co [...]
EN The concept of low-emission transport is most commonly associated with rail transport. This type of vehicles have many advantages – they are ecological, relatively quiet and efficient (can transport multiple passengers simultaneously). In addition, the European Union is increasingly emphasizing the [...]
4
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 125--135
PL W pracy przedstawiono model prognostyczny zużycia oleju napędowego przez autobusy szynowe w trakcie ich efektywnego wykorzystania. Do utworzenia modelu wykorzystano wyniki pomiarów średniego zapotrzebowania na paliwo z trzech jednoczłonowych autobusów szynowych typu X (wyprodukowanych przez jednego [...]
EN In the article, the predictive model of diesel fuel consumption by rail buses is presented. To create the model, the results of measurements of the average fuel consumption of three single mode rail buses of type X (manufactured by the same producer) are used. The model can be a useful tool in the r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last