Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail-road crossing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 194-201
PL W systemie transportu lądowego, jednymi z najważniejszych obszarów zainteresowań z punktu widzenia zarządzania ryzykiem są obszary, w których funkcjonują skrzyżowania linii kolejowych z drogami. Jedną ze składowych metod zarządzania ryzykiem jest postępowanie wobec ryzyka. Na tle znanych sposobów po[...]
EN In the system of the land transport one of the most dangerous areas are the crossings of the railway lines with the highways. This article describes the strategies of the risk limitation and the means of the risk reduction on the railway crossing. The allocation of the means making possible a reduct[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 974--977, CD
PL W artykule scharakteryzowane zostały podstawowe typy napędów rogatkowych używanych do zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce. Autorzy swoje rozważania oparli o fizycznie istniejące modele napędów rogatkowych znajdujących się w laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym w Uniwer[...]
EN In the paper has been presented the basic types of railway barrier operating system used in Poland to secure rail and road transport. The authors of their article based on the physically existing models of the railway barrier operating system located in the Laboratory of Railway Traffic Control Syst[...]
3
75%
Logistyka
2015 nr 4 2208--2215, CD2
PL Ponieważ szeroko rozumianemu transportowi towarzyszy nieodłącznie oddziaływanie dynamiczne na otoczenie powodujące drgania mechaniczne fundamentów, podłoża oraz konstrukcji inżynierskich, dążenie do minimalizacji ich szkodliwego działania jest koniecznością i doprowadziło do powstania zarówno nowych[...]
EN Transport is accompanied by broadly understood inherently dynamic impact on the environment causing mechanical vibrations of foundations, ground and engineering structures. Striving to minimize their harmful effects is a necessity, and led to the development of both new construction transport equipm[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 419--422, CD
PL W artykule przedstawiono przegląd 18 badań dotyczących zachowań kierujących pojazdami drogowymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, jakim są przejazdy kolejowo-drogowe. Wyniki podzielono na przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Wśród badań krajowych przeglądowi poddano te przeprowadzane na[...]
EN The article presents an overview of 18 studies on behavior of road vehicle drivers, with particular regard to the area of level crossings. The results were divided into a review of national and foreign literature. In the national studies, driving simulators have been used and they have been devoted [...]
5
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 58--60
PL Przedmiotem artykułu są badania doświadczalne żelbetowych, wielkogabarytowych płyt przejazdowych typu CBP układanych na przejazdach kolejowych i na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Badania płyt i próbek materiałowych wykonano w Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocł[...]
EN The subject of the work is experimental study of reinforced concrete, large-size plate vehicular type CBP laid at railroad crossings at intersections of roads with railway lines. Research plate and material samples was performed at the Laboratory of the Research Institute for Building Wroclaw Univer[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 117--124
PL Z danych Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA, ang. European Railway Agency) wynika, że jedna piąta śmiertelnych ofiar wypadków na kolei w Unii Europejskiej (UE) ginie na polskiej sieci w sytuacji, gdy ludność Polski stanowi tylko jedną trzynastą populacji UE. Koszty wypadków powstałych tylko z winy [...]
EN According to the data of the European Railway Agency (ERA) shows that one-fifth of deaths on the railways in the European Union (EU) is killed on the Polish network where the Polish population is only one-thirteenth of the EU population. The costs of accidents caused only the fault of the railway in[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 434--437
EN Transport is accompanied by broadly understood inherently dynamic impact on the environment causing mechanical vibrations of foundations, ground and engineering structures. Striving to minimize their harmful effects is a necessity, and led to the development of both new construction transport equipm[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last